The Time Now > ชิลี > Villa Alemana > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Villa Alemana, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 4:36:14 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Pudahuel

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
5151 กิโลเมตรจาก Villa Alemana
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
33.8°F
ไม่มีลม
34%
29.92 "Hg
10 ไมล์
ศ. 13 ธ.ค. 2562, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
8:48 PM
14:18
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:27 PM
6:48 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Villa Alemana

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 3:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
72°F
59°F
52°F
59°F
75°F
61°F
50°F
ระดับที่สบาย
48°F
75°F
59°F
50°F
59°F
77°F
61°F
48°F
จุดน้ำค้าง
48°F
54°F
46°F
46°F
48°F
55°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
166°ใต้
6 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
256°ตะวันตก
9 mph
193°ใต้
5 mph
189°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
2
2
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
56%
64%
80%
68%
50%
64%
86%
ทัศนวิสัย
24 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
19 ไมล์
19 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
0%
5%
4%
2%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Villa Alemana

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
75°F
79°F
79°F
81°F
75°F
73°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
50°F
50°F
52°F
50°F
50°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
70°F
75°F
77°F
77°F
79°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
54°F
52°F
52°F
55°F
41°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
253°ตะวันตก
12 mph
201°ใต้
14 mph
190°ใต้
15 mph
194°ใต้
12 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
255°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
52%
45%
44%
41%
55%
31%
27%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
1%
1%
1%
4%
4%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
50°F
50°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
41°F
43°F
45°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
270°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
21%
19%
26%
29%
31%
21%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Villa Alemana

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 3:16 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด