The Time Now > ชิลี > Villa Alemana > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Villa Alemana, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2562 11:34:36 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Pudahuel

เมฆมากเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
5151 กิโลเมตรจาก Villa Alemana
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
48.2°F
46.33°F
39.2°F
4.35 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
71%
30.12 "Hg
ส. 15 มิ.ย. 2562, 10:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:46 AM
5:45 PM
9:59
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:43 PM
5:52 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Villa Alemana

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 มิ.ย. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
37°F
55°F
43°F
41°F
41°F
52°F
45°F
ระดับที่สบาย
36°F
34°F
54°F
39°F
37°F
37°F
50°F
43°F
จุดน้ำค้าง
37°F
36°F
45°F
39°F
39°F
39°F
45°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
102°ตะวันออก
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
6 mph
69°ตะวันออก
5 mph
80°ตะวันออก
6 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
93%
69%
91%
91%
96%
74%
94%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
3%
2%
2%
9%
36%
27%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Villa Alemana

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 มิ.ย. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
ส. 15 มิ.ย.
อา. 16 มิ.ย.
จ. 17 มิ.ย.
อ. 18 มิ.ย.
พ. 19 มิ.ย.
พฤ. 20 มิ.ย.
ศ. 21 มิ.ย.
ส. 22 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
52°F
59°F
63°F
61°F
61°F
57°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
41°F
39°F
39°F
43°F
43°F
45°F
43°F
ระดับที่สบาย
52°F
48°F
55°F
61°F
57°F
57°F
57°F
57°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
45°F
50°F
50°F
45°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
176°ใต้
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
77%
62%
66%
72%
64%
51%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
49%
1%
0%
1%
1%
3%
4%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 23 มิ.ย.
จ. 24 มิ.ย.
อ. 25 มิ.ย.
พ. 26 มิ.ย.
พฤ. 27 มิ.ย.
ศ. 28 มิ.ย.
ส. 29 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
41°F
43°F
43°F
43°F
45°F
ระดับที่สบาย
57°F
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
37°F
34°F
32°F
30°F
32°F
32°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
180°ใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
180°ใต้
4 mph
160°ใต้
1 mph
100°ตะวันออก
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
37%
31%
27%
32%
31%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
6%
6%
6%
6%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Villa Alemana

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 มิ.ย. 2562, 8:16 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด