The Time Now > ชิลี > Valdivia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Valdivia, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 2:49:55 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Valdivia Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
5340 กิโลเมตรจาก Valdivia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
57.49°F
42.8°F
ไม่มีลม
59%
30.18 "Hg
อ. 22 ก.ย. 2563, 2:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:40 AM
7:50 PM
12:10
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:10 AM
1:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 9:18 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
46°F
37°F
36°F
63°F
50°F
37°F
34°F
ระดับที่สบาย
57°F
45°F
34°F
32°F
63°F
48°F
36°F
32°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
37°F
37°F
41°F
43°F
36°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
266°ตะวันตก
3 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
187°ใต้
4 mph
187°ใต้
4 mph
101°ตะวันออก
4 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
86%
100%
100%
45%
78%
89%
100%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
16 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
2%
1%
2%
3%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 12:22 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
63°F
64°F
64°F
59°F
55°F
50°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
36°F
34°F
36°F
39°F
39°F
39°F
34°F
ระดับที่สบาย
55°F
61°F
63°F
61°F
55°F
52°F
48°F
48°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
43°F
45°F
45°F
43°F
48°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
173°ใต้
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
260°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
51%
48%
53%
65%
66%
99%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
2%
5%
6%
6%
72%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.41 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
55°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
34°F
34°F
34°F
34°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
46°F
50°F
52°F
50°F
52°F
54°F
59°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
30°F
43°F
39°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
270°ตะวันตก
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
290°ตะวันตก
6 mph
290°ตะวันตก
4 mph
190°ใต้
5 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
45%
41%
71%
60%
39%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
57%
6%
4%
6%
53%
59%
4%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 9:18 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด