The Time Now > ชิลี > Valdivia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Valdivia, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 11:46:05 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Valdivia Airport

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
5340 กิโลเมตรจาก Valdivia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
52.05°F
46.4°F
5.59 mph 80° ตะวันออก
77%
29.95 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:59 AM
8:16 PM
13:17
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:08 AM
10:47 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
52°F
48°F
50°F
54°F
48°F
39°F
43°F
ระดับที่สบาย
70°F
52°F
46°F
48°F
52°F
45°F
36°F
41°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
46°F
48°F
46°F
46°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
290°ตะวันตก
4 mph
284°ตะวันตก
3 mph
8°เหนือ
4 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
263°ตะวันตก
3 mph
69°ตะวันออก
3 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
1
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
84%
95%
93%
79%
90%
97%
88%
ทัศนวิสัย
19 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
27%
46%
60%
59%
37%
7%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
54°F
59°F
66°F
68°F
64°F
61°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
43°F
37°F
36°F
36°F
34°F
39°F
46°F
ระดับที่สบาย
66°F
50°F
57°F
63°F
66°F
63°F
61°F
63°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
37°F
39°F
41°F
45°F
46°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
282°ตะวันตก
9 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
163°ใต้
7 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
284°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
80%
48%
42%
42%
52%
61%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
80%
4%
1%
1%
5%
59%
82%
ฝนตก
-
0.3 นิ้ว
-
-
-
-
0.16 นิ้ว
0.74 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
55°F
57°F
57°F
59°F
61°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
41°F
43°F
39°F
39°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
54°F
50°F
54°F
55°F
57°F
59°F
50°F
จุดน้ำค้าง
55°F
48°F
46°F
45°F
55°F
43°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
280°ตะวันตก
11 mph
270°ตะวันตก
5 mph
280°ตะวันตก
ไม่มีลม
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
87%
69%
62%
93%
54%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
84%
72%
74%
58%
62%
48%
81%
ฝนตก
0.94 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.69 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด