The Time Now > ชิลี > Valdivia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Valdivia, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2561 4:37:13 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Valdivia Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
5340 กิโลเมตรจาก Valdivia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
56.84°F
48.2°F
4.35 mph 70° ตะวันออก
72%
29.95 "Hg
ส. 26 พ.ค. 2561, 3:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:00 AM
5:39 PM
9:39
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:22 PM
4:45 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 2:10 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
45°F
46°F
52°F
52°F
52°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
46°F
43°F
43°F
48°F
50°F
48°F
50°F
48°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
48°F
50°F
50°F
48°F
48°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
7 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
17°เหนือ
4 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
4
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
97%
100%
92%
96%
93%
90%
92%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
42%
61%
63%
55%
40%
58%
ฝนตก
-
-
0.11 นิ้ว
0.71 นิ้ว
1.19 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
ศ. 25 พ.ค.
ส. 26 พ.ค.
อา. 27 พ.ค.
จ. 28 พ.ค.
อ. 29 พ.ค.
พ. 30 พ.ค.
พฤ. 31 พ.ค.
ศ. 01 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
52°F
50°F
52°F
48°F
48°F
48°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
46°F
43°F
37°F
36°F
39°F
34°F
ระดับที่สบาย
54°F
48°F
46°F
48°F
43°F
43°F
45°F
48°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
46°F
41°F
36°F
36°F
37°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
171°ใต้
6 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
161°ใต้
6 mph
160°ใต้
5 mph
160°ใต้
3 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
2
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
93%
93%
73%
67%
66%
72%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
62%
62%
54%
36%
5%
1%
3%
1%
ฝนตก
0.41 นิ้ว
1.13 นิ้ว
0.99 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 02 มิ.ย.
อา. 03 มิ.ย.
จ. 04 มิ.ย.
อ. 05 มิ.ย.
พ. 06 มิ.ย.
พฤ. 07 มิ.ย.
ศ. 08 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
50°F
52°F
52°F
52°F
50°F
48°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
34°F
36°F
36°F
37°F
45°F
43°F
ระดับที่สบาย
48°F
50°F
46°F
46°F
45°F
46°F
45°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
41°F
39°F
48°F
46°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
100°ตะวันออก
2 mph
100°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
7 mph
20°เหนือ
12 mph
10°เหนือ
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
3
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
60%
73%
68%
96%
90%
94%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
6%
33%
48%
48%
44%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.93 นิ้ว
1.16 นิ้ว
0.61 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 2:10 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด