The Time Now > ชิลี > Valdivia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Valdivia, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 4:24:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Valdivia Airport

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
5340 กิโลเมตรจาก Valdivia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
44.6°F
42.8°F
ไม่มีลม
93%
30.12 "Hg
10 ไมล์
ศ. 18 ม.ค. 2562, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:44 AM
9:21 PM
14:37
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:52 PM
3:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 3:24 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
84°F
72°F
52°F
52°F
81°F
68°F
55°F
ระดับที่สบาย
45°F
84°F
77°F
52°F
50°F
81°F
68°F
55°F
จุดน้ำค้าง
46°F
54°F
52°F
48°F
54°F
57°F
61°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
173°ใต้
7 mph
165°ใต้
5 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
251°ตะวันตก
4 mph
175°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
99%
34%
49%
88%
100%
46%
77%
94%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
24 ไมล์
16 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
16 ไมล์
9 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
81°F
70°F
70°F
66°F
72°F
63°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
52°F
54°F
48°F
43°F
43°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
68°F
68°F
64°F
68°F
63°F
68°F
จุดน้ำค้าง
54°F
59°F
54°F
46°F
50°F
46°F
61°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
161°ใต้
6 mph
193°ใต้
9 mph
279°ตะวันตก
8 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
266°ตะวันตก
3 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
50%
60%
46%
58%
46%
98%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
29%
1%
35%
2%
48%
4%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
77°F
73°F
72°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
45°F
48°F
48°F
48°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
39°F
43°F
54°F
50°F
46°F
45°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
250°ตะวันตก
9 mph
200°ใต้
7 mph
250°ตะวันตก
11 mph
200°ใต้
11 mph
200°ใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
35%
49%
45%
44%
44%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
3%
31%
34%
3%
43%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 3:23 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด