The Time Now > ชิลี > Valdivia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Valdivia, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 7:59:21 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Valdivia Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
5340 กิโลเมตรจาก Valdivia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
39.2°F
4.35 mph 170° ใต้
40%
30.04 "Hg
พฤ. 15 พ.ย. 2561, 7:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:28 AM
8:47 PM
14:19
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:08 PM
2:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 15 พ.ย. 2561, 3:16 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
37°F
37°F
59°F
48°F
41°F
41°F
59°F
ระดับที่สบาย
50°F
34°F
34°F
59°F
46°F
39°F
37°F
57°F
จุดน้ำค้าง
43°F
34°F
36°F
43°F
41°F
39°F
43°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
279°ตะวันตก
6 mph
261°ตะวันตก
3 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
3
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
90%
97%
54%
74%
91%
100%
63%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
2%
5%
5%
58%
60%
60%
51%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 15 พ.ย. 2561, 5:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 16 พ.ย.
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
59°F
63°F
63°F
61°F
63°F
77°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
41°F
45°F
41°F
54°F
45°F
37°F
41°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
61°F
61°F
61°F
63°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
43°F
46°F
46°F
52°F
52°F
37°F
32°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
259°ตะวันตก
8 mph
286°ตะวันตก
7 mph
266°ตะวันตก
7 mph
287°ตะวันตก
7 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
250°ตะวันตก
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
66%
61%
71%
74%
41%
24%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
59%
60%
6%
6%
40%
54%
4%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
0.05 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
66°F
64°F
66°F
70°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
46°F
41°F
41°F
39°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
77°F
64°F
64°F
66°F
70°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
54°F
57°F
45°F
52°F
50°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
270°ตะวันตก
4 mph
250°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
79%
49%
60%
49%
42%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
55%
6%
49%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 15 พ.ย. 2561, 3:16 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด