The Time Now > ชิลี > Valdivia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Valdivia, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2561 3:11:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Valdivia Airport

หมอก. เย็น.
ระยะทาง
5340 กิโลเมตรจาก Valdivia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
53.6°F
53.6°F
ไม่มีลม
100%
29.98 "Hg
ส. 24 ก.พ. 2561, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:28 AM
8:43 PM
13:15
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:18 PM
12:50 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 ก.พ. 2561, 9:09 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
61°F
79°F
61°F
48°F
48°F
79°F
63°F
ระดับที่สบาย
50°F
61°F
79°F
61°F
48°F
46°F
79°F
63°F
จุดน้ำค้าง
50°F
54°F
57°F
54°F
48°F
50°F
52°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
162°ใต้
7 mph
274°ตะวันตก
4 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
258°ตะวันตก
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
74%
47%
81%
97%
100%
38%
80%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
10 ไมล์
17 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
27 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 ก.พ. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
75°F
77°F
79°F
66°F
75°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
48°F
54°F
50°F
48°F
50°F
48°F
46°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
77°F
77°F
77°F
64°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
54°F
57°F
50°F
54°F
55°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
202°ใต้
7 mph
184°ใต้
6 mph
172°ใต้
6 mph
269°ตะวันตก
5 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
43%
57%
43%
46%
72%
44%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
11%
13%
0%
5%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
อ. 06 มี.ค.
พ. 07 มี.ค.
พฤ. 08 มี.ค.
ศ. 09 มี.ค.
ส. 10 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
73°F
73°F
72°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
48°F
48°F
50°F
48°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
77°F
68°F
68°F
68°F
68°F
63°F
64°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
54°F
50°F
48°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
270°ตะวันตก
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
260°ตะวันตก
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
42%
72%
63%
49%
54%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
51%
46%
43%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
0.18 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.35 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Valdivia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 ก.พ. 2561, 9:08 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด