The Time Now > ชิลี > Talcahuano > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Talcahuano, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 10:48:46 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Concepcion Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
5294 กิโลเมตรจาก Talcahuano
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
56.32°F
53.6°F
5.59 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
88%
30.01 "Hg
อ. 12 พ.ย. 2562, 10:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:37 AM
8:36 PM
13:59
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:49 PM
6:52 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Talcahuano

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 9:19 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
52°F
66°F
61°F
54°F
54°F
66°F
59°F
ระดับที่สบาย
50°F
50°F
66°F
61°F
54°F
52°F
66°F
57°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
54°F
52°F
50°F
50°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
3
2
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
95%
63%
72%
87%
92%
62%
81%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
2%
3%
4%
10%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Talcahuano

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
66°F
63°F
64°F
63°F
63°F
66°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
55°F
52°F
50°F
48°F
48°F
50°F
ระดับที่สบาย
66°F
64°F
63°F
63°F
61°F
61°F
66°F
64°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
55°F
48°F
50°F
48°F
57°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
64%
80%
62%
67%
61%
72%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
5%
43%
1%
3%
2%
5%
6%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
66°F
68°F
70°F
68°F
68°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
48°F
46°F
41°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
64°F
66°F
68°F
70°F
68°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
52°F
43°F
39°F
41°F
55°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
10 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
270°ตะวันตก
8 mph
250°ตะวันตก
8 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
43%
34%
37%
63%
51%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
42%
46%
2%
4%
8%
6%
6%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Talcahuano

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 9:19 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด