The Time Now > ชิลี > Talcahuano > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Talcahuano, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 18 กันยายน 2562 8:54:43 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Concepcion Airport

เมฆมากเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
5294 กิโลเมตรจาก Talcahuano
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
50°F
46.29°F
46.4°F
8.7 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
88%
30.04 "Hg
พ. 18 ก.ย. 2562, 8:09 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:48 AM
7:45 PM
11:57
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
10:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Talcahuano

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 3:17 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
41°F
39°F
54°F
48°F
41°F
39°F
55°F
ระดับที่สบาย
45°F
36°F
32°F
50°F
43°F
36°F
34°F
52°F
จุดน้ำค้าง
45°F
37°F
36°F
39°F
39°F
37°F
36°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
168°ใต้
8 mph
160°ใต้
17 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
200°ใต้
6 mph
162°ใต้
7 mph
168°ใต้
15 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
88%
88%
56%
71%
90%
89%
58%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
1%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Talcahuano

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 5:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 19 ก.ย.
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
55°F
59°F
61°F
63°F
54°F
54°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
39°F
41°F
43°F
41°F
45°F
50°F
46°F
ระดับที่สบาย
48°F
50°F
54°F
57°F
61°F
50°F
50°F
52°F
จุดน้ำค้าง
39°F
41°F
43°F
43°F
46°F
43°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
186°ใต้
16 mph
192°ใต้
16 mph
172°ใต้
12 mph
200°ใต้
12 mph
176°ใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
350°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
62%
58%
57%
58%
68%
83%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
41%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ก.ย.
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
59°F
59°F
55°F
57°F
57°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
45°F
45°F
46°F
46°F
43°F
45°F
ระดับที่สบาย
52°F
59°F
59°F
54°F
54°F
55°F
50°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
41°F
43°F
48°F
39°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
280°ตะวันตก
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
290°ตะวันตก
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
250°ตะวันตก
6 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
57%
49%
62%
75%
53%
90%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
39%
50%
4%
55%
57%
6%
70%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Talcahuano

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 3:17 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด