The Time Now > ชิลี > Talcahuano > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Talcahuano, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 3:11:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Concepcion Airport

ครึ้มฝน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
5294 กิโลเมตรจาก Talcahuano
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
34.2°F
39.2°F
6.84 mph 200° ใต้
100%
30.15 "Hg
4.35 ไมล์
จ. 06 ก.ค. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:05 AM
5:49 PM
9:44
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:23 PM
8:32 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Talcahuano

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
43°F
54°F
43°F
41°F
41°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
39°F
37°F
50°F
37°F
36°F
36°F
48°F
46°F
จุดน้ำค้าง
39°F
37°F
39°F
39°F
37°F
37°F
46°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
159°ใต้
6 mph
100°ตะวันออก
7 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
7°เหนือ
18 mph
347°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
3
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
83%
61%
88%
89%
90%
80%
87%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
0%
0%
2%
4%
47%
62%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Talcahuano

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
อา. 05 ก.ค.
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
52°F
52°F
52°F
55°F
55°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
41°F
45°F
43°F
50°F
54°F
43°F
41°F
ระดับที่สบาย
48°F
46°F
48°F
46°F
52°F
52°F
50°F
52°F
จุดน้ำค้าง
39°F
46°F
41°F
46°F
52°F
52°F
39°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
84°ตะวันออก
7 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
344°เหนือ
12 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
180°ใต้
2 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
4
3
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
80%
71%
84%
91%
89%
63%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
74%
62%
72%
57%
45%
4%
5%
ฝนตก
-
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
55°F
54°F
55°F
55°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
50°F
52°F
48°F
43°F
41°F
45°F
ระดับที่สบาย
50°F
54°F
52°F
52°F
52°F
54°F
50°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
52°F
43°F
39°F
43°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
350°เหนือ
ไม่มีลม
12 mph
10°เหนือ
7 mph
250°ตะวันตก
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
2
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
95%
88%
65%
59%
65%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
88%
58%
59%
57%
4%
6%
82%
ฝนตก
0.91 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
0.48 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Talcahuano

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด