The Time Now > ชิลี > Talca > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Talca, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 8:03:00 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Curico Airport

เย็น.
ระยะทาง
5198 กิโลเมตรจาก Talca
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
46.4°F
46.4°F
ไม่มีลม
100%
29.98 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:32 AM
7:45 PM
12:13
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:57 PM
3:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Talca

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
73°F
61°F
50°F
48°F
63°F
50°F
45°F
ระดับที่สบาย
43°F
77°F
61°F
48°F
46°F
63°F
48°F
43°F
จุดน้ำค้าง
45°F
55°F
54°F
46°F
46°F
48°F
45°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
189°ใต้
3 mph
12°เหนือ
5 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
352°เหนือ
9 mph
351°เหนือ
6 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
289°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
54%
79%
91%
88%
59%
82%
93%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
16 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
15 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Talca

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
63°F
63°F
66°F
66°F
57°F
57°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
46°F
45°F
39°F
41°F
43°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
75°F
61°F
61°F
63°F
63°F
50°F
55°F
48°F
จุดน้ำค้าง
55°F
48°F
46°F
48°F
50°F
46°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
196°ใต้
9 mph
338°เหนือ
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
199°ใต้
7 mph
195°ใต้
9 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
63%
60%
58%
62%
75%
61%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
2%
1%
6%
5%
47%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.15 นิ้ว
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
59°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
39°F
39°F
39°F
39°F
41°F
43°F
ระดับที่สบาย
52°F
52°F
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
จุดน้ำค้าง
39°F
43°F
41°F
37°F
36°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
190°ใต้
9 mph
200°ใต้
4 mph
10°เหนือ
1 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
160°ใต้
3 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
1
0
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
63%
61%
52%
48%
54%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
51%
6%
5%
17%
51%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Talca

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด