The Time Now > ชิลี > Talca > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Talca, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 6:47:11 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Curico Airport

เย็น.
ระยะทาง
5198 กิโลเมตรจาก Talca
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
46.4°F
44.24°F
42.8°F
4.35 mph 170° ใต้
87%
30.21 "Hg
จ. 21 ต.ค. 2562, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:56 AM
8:06 PM
13:10
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:42 AM
12:49 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Talca

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
68°F
55°F
41°F
37°F
72°F
59°F
45°F
ระดับที่สบาย
45°F
68°F
54°F
36°F
34°F
77°F
59°F
43°F
จุดน้ำค้าง
43°F
50°F
45°F
41°F
39°F
46°F
48°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
198°ใต้
9 mph
201°ใต้
5 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
178°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
51%
68%
100%
100%
42%
70%
87%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
22 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Talca

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
72°F
77°F
75°F
70°F
72°F
64°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
37°F
41°F
46°F
37°F
45°F
46°F
43°F
ระดับที่สบาย
66°F
70°F
77°F
77°F
68°F
68°F
61°F
63°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
46°F
36°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
179°ใต้
6 mph
272°ตะวันตก
9 mph
202°ใต้
9 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
350°เหนือ
7 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
2
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
47%
43%
44%
52%
47%
39%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
3%
4%
6%
6%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
37°F
39°F
23°F
30°F
30°F
28°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
180°ใต้
7 mph
190°ใต้
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
270°ตะวันตก
4 mph
260°ตะวันตก
5 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
42%
20%
26%
26%
24%
20%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
4%
5%
3%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Talca

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด