The Time Now > ชิลี > ซันติอาโก > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ซันติอาโก, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 4:01:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Pudahuel

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
5110 กิโลเมตรจาก ซันติอาโก
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
76.96°F
46.4°F
15.53 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
41%
30.09 "Hg
ส. 17 พ.ย. 2561, 3:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
8:24 PM
13:54
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:59 PM
3:26 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ซันติอาโก

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
52°F
52°F
84°F
75°F
57°F
57°F
86°F
ระดับที่สบาย
66°F
50°F
52°F
81°F
77°F
57°F
57°F
82°F
จุดน้ำค้าง
43°F
34°F
36°F
34°F
37°F
34°F
37°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
109°ตะวันออก
2 mph
191°ใต้
7 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
106°ตะวันออก
4 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
3
2
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
51%
54%
16%
25%
42%
49%
18%
ทัศนวิสัย
22 ไมล์
27 ไมล์
40 ไมล์
51 ไมล์
40 ไมล์
37 ไมล์
42 ไมล์
50 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ซันติอาโก

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
84°F
86°F
88°F
84°F
82°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
52°F
55°F
57°F
59°F
55°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
75°F
81°F
82°F
82°F
81°F
79°F
63°F
75°F
จุดน้ำค้าง
41°F
36°F
39°F
41°F
46°F
46°F
12°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
19%
20%
22%
28%
31%
13%
12%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
0%
1%
6%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
55°F
55°F
55°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
70°F
70°F
68°F
68°F
72°F
จุดน้ำค้าง
18°F
21°F
1°F
3°F
12°F
10°F
7°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
260°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
10 mph
280°ตะวันตก
11 mph
280°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
14%
12%
6%
7%
11%
10%
7%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ซันติอาโก

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด