The Time Now > ชิลี > Puente Alto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Puente Alto, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 กันยายน 2563 8:56:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Pudahuel

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
5114 กิโลเมตรจาก Puente Alto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
76.95°F
44.6°F
7.46 mph 160° ใต้
36%
29.95 "Hg
พ. 23 ก.ย. 2563, 8:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:29 AM
7:39 PM
12:10
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:04 PM
1:51 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Puente Alto

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 3:19 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
46°F
55°F
72°F
59°F
43°F
41°F
63°F
ระดับที่สบาย
63°F
46°F
55°F
75°F
57°F
43°F
41°F
63°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
43°F
41°F
39°F
39°F
37°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
288°ตะวันตก
1 mph
3°เหนือ
1 mph
287°ตะวันตก
7 mph
263°ตะวันตก
6 mph
252°ตะวันตก
2 mph
288°ตะวันตก
2 mph
263°ตะวันตก
7 mph
262°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
0
0
3
2
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
90%
63%
34%
49%
84%
88%
44%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
14 ไมล์
16 ไมล์
26 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Puente Alto

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 6:22 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
63°F
64°F
70°F
66°F
63°F
63°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
41°F
43°F
41°F
43°F
46°F
45°F
41°F
ระดับที่สบาย
68°F
61°F
63°F
68°F
64°F
52°F
57°F
54°F
จุดน้ำค้าง
39°F
41°F
37°F
36°F
41°F
32°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
265°ตะวันตก
7 mph
261°ตะวันตก
6 mph
252°ตะวันตก
6 mph
257°ตะวันตก
8 mph
257°ตะวันตก
7 mph
250°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
50%
39%
31%
44%
39%
45%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
6%
6%
1%
4%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
59°F
66°F
70°F
70°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
39°F
41°F
41°F
43°F
43°F
45°F
ระดับที่สบาย
54°F
55°F
54°F
61°F
68°F
68°F
66°F
จุดน้ำค้าง
39°F
39°F
27°F
32°F
14°F
36°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
250°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
5 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
250°ตะวันตก
5 mph
260°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
53%
30%
32%
12%
32%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
51%
6%
40%
4%
3%
5%
6%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Puente Alto

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 3:19 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด