The Time Now > ชิลี > Osorno > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Osorno, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 9:41:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Polloico

ฝนประปราย. เมฆมากกว่าพระอาทิตย์. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
5345 กิโลเมตรจาก Osorno
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
43.09°F
42.8°F
3.11 mph 280° ตะวันตก
93%
30.24 "Hg
ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:47 AM
7:46 PM
11:59
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:49 AM
9:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
43°F
36°F
34°F
59°F
43°F
37°F
36°F
ระดับที่สบาย
55°F
39°F
32°F
30°F
57°F
39°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
34°F
34°F
37°F
34°F
34°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
200°ใต้
6 mph
187°ใต้
6 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
188°ใต้
9 mph
178°ใต้
6 mph
190°ใต้
5 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
2
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
81%
95%
100%
44%
70%
91%
100%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
9 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
17 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 18 ก.ย.
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
59°F
66°F
61°F
57°F
59°F
63°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
34°F
36°F
36°F
39°F
32°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
52°F
54°F
63°F
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
จุดน้ำค้าง
37°F
36°F
43°F
43°F
39°F
39°F
41°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
190°ใต้
4 mph
182°ใต้
6 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
195°ใต้
6 mph
190°ใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
48%
51%
55%
54%
52%
57%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
0%
1%
6%
4%
2%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
59°F
59°F
66°F
50°F
52°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
36°F
32°F
23°F
28°F
32°F
34°F
ระดับที่สบาย
55°F
59°F
57°F
64°F
45°F
48°F
64°F
จุดน้ำค้าง
41°F
45°F
32°F
32°F
48°F
46°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
170°ใต้
2 mph
190°ใต้
ไม่มีลม
3 mph
290°ตะวันตก
1 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
1
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
57%
38%
29%
99%
87%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
43%
49%
5%
4%
80%
84%
53%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
1.14 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.99 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด