The Time Now > ชิลี > Osorno > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Osorno, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2563 1:28:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Polloico

ฝนประปราย. เมฆมากเป็นส่วนมาก. เย็น.
ระยะทาง
5345 กิโลเมตรจาก Osorno
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
51.8°F
48.13°F
48.2°F
9.94 mph 10° เหนือ
88%
30.07 "Hg
พ. 25 พ.ย. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:18 AM
9:00 PM
14:42
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:38 PM
3:53 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 9:20 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
52°F
61°F
50°F
36°F
36°F
68°F
54°F
ระดับที่สบาย
45°F
48°F
61°F
48°F
36°F
32°F
68°F
52°F
จุดน้ำค้าง
46°F
50°F
39°F
39°F
36°F
39°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
2°เหนือ
8 mph
265°ตะวันตก
13 mph
268°ตะวันตก
7 mph
263°ตะวันตก
2 mph
196°ใต้
4 mph
9°เหนือ
3 mph
348°เหนือ
9 mph
256°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
95%
43%
65%
100%
100%
41%
59%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
2 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
24 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
55%
55%
4%
5%
68%
3%
3%
5%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.18 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 25 พ.ย.
พฤ. 26 พ.ย.
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
68°F
57°F
59°F
66°F
70°F
68°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
36°F
39°F
50°F
41°F
37°F
41°F
43°F
ระดับที่สบาย
59°F
66°F
55°F
57°F
64°F
68°F
68°F
61°F
จุดน้ำค้าง
39°F
41°F
50°F
52°F
39°F
43°F
37°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
261°ตะวันตก
6 mph
258°ตะวันตก
7 mph
279°ตะวันตก
4 mph
178°ใต้
9 mph
198°ใต้
9 mph
187°ใต้
5 mph
260°ตะวันตก
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
2
3
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
41%
77%
81%
40%
42%
34%
94%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
80%
3%
65%
93%
5%
6%
6%
72%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.74 นิ้ว
-
-
-
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
66°F
61°F
63°F
64°F
68°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
41°F
45°F
45°F
45°F
45°F
48°F
ระดับที่สบาย
63°F
66°F
55°F
59°F
59°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
32°F
36°F
55°F
46°F
59°F
45°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
160°ใต้
3 mph
280°ตะวันตก
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
33%
98%
66%
98%
48%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
63%
74%
71%
40%
53%
ฝนตก
-
-
0.23 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 9:20 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด