The Time Now > ชิลี > Osorno > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Osorno, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2562 1:15:57 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Puerto Montt Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
5345 กิโลเมตรจาก Osorno
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
49.24°F
48.2°F
ไม่มีลม
82%
29.89 "Hg
อา. 17 พ.ย. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:25 AM
8:50 PM
14:25
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:05 AM
9:34 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: ส. 16 พ.ย. 2562, 9:17 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
52°F
54°F
61°F
54°F
43°F
43°F
70°F
61°F
ระดับที่สบาย
50°F
52°F
61°F
54°F
41°F
39°F
75°F
61°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
50°F
48°F
43°F
46°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
358°เหนือ
7 mph
354°เหนือ
9 mph
279°ตะวันตก
4 mph
275°ตะวันตก
4 mph
22°เหนือ
4 mph
19°เหนือ
6 mph
347°เหนือ
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
92%
68%
78%
99%
100%
50%
68%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
17 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
34%
52%
35%
9%
44%
10%
8%
3%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: ส. 16 พ.ย. 2562, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
70°F
66°F
64°F
66°F
70°F
72°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
43°F
45°F
39°F
37°F
41°F
37°F
41°F
ระดับที่สบาย
61°F
68°F
63°F
63°F
66°F
68°F
77°F
57°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
52°F
43°F
45°F
43°F
46°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
287°ตะวันตก
6 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
264°ตะวันตก
9 mph
263°ตะวันตก
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
340°เหนือ
9 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
53%
70%
47%
46%
42%
42%
33%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
60%
5%
43%
6%
6%
5%
48%
63%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
59°F
61°F
61°F
63°F
63°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
41°F
41°F
41°F
45°F
45°F
43°F
ระดับที่สบาย
57°F
57°F
61°F
61°F
63°F
63°F
55°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
59°F
54°F
63°F
61°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
95%
97%
80%
97%
98%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
65%
84%
94%
77%
84%
95%
74%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
1.04 นิ้ว
2.44 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.92 นิ้ว
1.91 นิ้ว
0.43 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: ส. 16 พ.ย. 2562, 9:17 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด