The Time Now > ชิลี > Osorno > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Osorno, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 1:29:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Polloico

หมอก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
5345 กิโลเมตรจาก Osorno
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
33.8°F
33.8°F
33.8°F
ไม่มีลม
100%
30.21 "Hg
0.22 ไมล์
จ. 06 ก.ค. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:16 AM
5:38 PM
9:22
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:11 PM
8:45 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
30°F
48°F
37°F
28°F
30°F
46°F
41°F
ระดับที่สบาย
30°F
30°F
48°F
37°F
25°F
25°F
41°F
39°F
จุดน้ำค้าง
32°F
30°F
36°F
32°F
28°F
32°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
88°ตะวันออก
1 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
14°เหนือ
4 mph
4°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
2
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
97%
64%
81%
99%
100%
77%
95%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
0%
2%
10%
52%
61%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.26 นิ้ว
0.59 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
อา. 05 ก.ค.
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
46°F
48°F
50°F
52°F
54°F
52°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
28°F
36°F
39°F
37°F
43°F
32°F
36°F
ระดับที่สบาย
45°F
39°F
43°F
46°F
48°F
46°F
50°F
43°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
41°F
46°F
46°F
43°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
74°ตะวันออก
9 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
288°ตะวันตก
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
2
2
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
79%
81%
89%
87%
81%
72%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
91%
64%
84%
53%
80%
41%
41%
ฝนตก
-
0.85 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.6 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.89 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
54°F
52°F
52°F
52°F
54°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
43°F
43°F
43°F
37°F
32°F
37°F
ระดับที่สบาย
48°F
50°F
50°F
50°F
52°F
52°F
46°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
46°F
46°F
45°F
41°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
170°ใต้
1 mph
170°ใต้
3 mph
20°เหนือ
2 mph
10°เหนือ
8 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
0
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
86%
86%
91%
80%
66%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
52%
55%
59%
84%
13%
18%
74%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Osorno

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด