The Time Now > ชิลี > La Serena > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

La Serena, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 5:30:04 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Serena Airport

แดดออก. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
5107 กิโลเมตรจาก La Serena
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
46.4°F
11.18 mph 280° ตะวันตก
59%
30.01 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 09 ก.ค. 2563, 4:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:40 AM
6:00 PM
10:20
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:27 PM
10:57 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ La Serena

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 09 ก.ค. 2563, 3:32 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
48°F
46°F
59°F
54°F
48°F
46°F
59°F
ระดับที่สบาย
52°F
46°F
45°F
59°F
52°F
46°F
45°F
57°F
จุดน้ำค้าง
46°F
43°F
41°F
46°F
48°F
45°F
43°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
275°ตะวันตก
6 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
261°ตะวันตก
9 mph
263°ตะวันตก
6 mph
339°เหนือ
6 mph
228°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
253°ตะวันตก
10 mph
262°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
81%
82%
61%
82%
85%
84%
64%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ La Serena

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 09 ก.ค. 2563, 4:22 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
59°F
64°F
55°F
54°F
55°F
54°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
46°F
48°F
48°F
46°F
48°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
57°F
57°F
63°F
54°F
52°F
52°F
52°F
57°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
48°F
48°F
46°F
46°F
46°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
263°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
9 mph
285°ตะวันตก
7 mph
262°ตะวันตก
7 mph
261°ตะวันตก
4 mph
250°ตะวันตก
5 mph
250°ตะวันตก
2 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
66%
60%
78%
77%
77%
74%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
2%
3%
4%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
54°F
52°F
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
จุดน้ำค้าง
36°F
45°F
46°F
41°F
37°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
270°ตะวันตก
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
270°ตะวันตก
3 mph
260°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
4 mph
260°ตะวันตก
4 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
71%
77%
63%
54%
70%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
5%
6%
5%
5%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ La Serena

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 09 ก.ค. 2563, 3:32 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด