The Time Now > ชิลี > La Pintana > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

La Pintana, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 18 กันยายน 2562 9:55:56 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Pudahuel

โปร่ง. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
5116 กิโลเมตรจาก La Pintana
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
56.59°F
44.6°F
12.43 mph 200° ใต้
59%
29.89 "Hg
10 ไมล์
พ. 18 ก.ย. 2562, 9:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:37 AM
7:35 PM
11:58
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:47 PM
10:11 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ La Pintana

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 9:16 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
45°F
57°F
54°F
43°F
41°F
63°F
55°F
ระดับที่สบาย
43°F
45°F
55°F
52°F
39°F
39°F
63°F
54°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
46°F
45°F
37°F
37°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
254°ตะวันตก
2 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
266°ตะวันตก
7 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
254°ตะวันตก
7 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
3
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
96%
67%
72%
85%
85%
42%
54%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
21 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
10%
10%
9%
9%
1%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ La Pintana

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 5:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 19 ก.ย.
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
63°F
72°F
72°F
72°F
77°F
72°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
41°F
41°F
48°F
46°F
52°F
52°F
45°F
ระดับที่สบาย
54°F
61°F
68°F
68°F
75°F
73°F
75°F
61°F
จุดน้ำค้าง
45°F
39°F
37°F
43°F
41°F
25°F
34°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
262°ตะวันตก
7 mph
248°ตะวันตก
6 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
45%
31%
40%
35%
17%
27%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
42%
3%
0%
2%
1%
1%
4%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 27 ก.ย.
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
59°F
59°F
54°F
55°F
55°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
41°F
41°F
41°F
36°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
63°F
57°F
57°F
50°F
50°F
52°F
52°F
จุดน้ำค้าง
45°F
1°F
-11°F
18°F
10°F
18°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
260°ตะวันตก
7 mph
290°ตะวันตก
5 mph
280°ตะวันตก
14 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
9%
5%
22%
16%
22%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
39%
3%
2%
4%
5%
48%
59%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ La Pintana

อัพเดทล่าสุด: พ. 18 ก.ย. 2562, 9:16 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด