The Time Now > ชิลี > La Pintana > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

La Pintana, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 12:02:16 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Pudahuel

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
5116 กิโลเมตรจาก La Pintana
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
51.8°F
13.67 mph 160° ใต้
64%
30.01 "Hg
10 ไมล์
อ. 12 พ.ย. 2562, 11:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:33 AM
8:20 PM
13:47
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:33 PM
6:47 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ La Pintana

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 9:19 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
55°F
82°F
72°F
61°F
57°F
86°F
75°F
ระดับที่สบาย
54°F
54°F
82°F
77°F
61°F
57°F
82°F
77°F
จุดน้ำค้าง
50°F
52°F
54°F
52°F
50°F
50°F
48°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
267°ตะวันตก
10 mph
271°ตะวันตก
7 mph
275°ตะวันตก
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
288°ตะวันตก
9 mph
268°ตะวันตก
8 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
93%
36%
48%
67%
75%
29%
33%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
13 ไมล์
26 ไมล์
16 ไมล์
14 ไมล์
19 ไมล์
36 ไมล์
27 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
2%
1%
4%
3%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ La Pintana

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
86°F
86°F
82°F
81°F
84°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
57°F
55°F
57°F
55°F
52°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
82°F
79°F
77°F
79°F
73°F
73°F
จุดน้ำค้าง
52°F
46°F
48°F
52°F
43°F
32°F
21°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
263°ตะวันตก
9 mph
268°ตะวันตก
9 mph
277°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
9 mph
262°ตะวันตก
9 mph
262°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
8 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
29%
28%
38%
28%
17%
13%
17%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
1%
2%
2%
2%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
55°F
55°F
55°F
54°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
73°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
27°F
10°F
12°F
-8°F
19°F
1°F
1°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
270°ตะวันตก
8 mph
270°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
8 mph
270°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
10%
11%
4%
15%
7%
7%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
1%
2%
3%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ La Pintana

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 9:19 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด