The Time Now > ชิลี > Iquique > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Iquique, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 11:54:08 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Iquique / Diego Arac

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
4940 กิโลเมตรจาก Iquique
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
50°F
6.84 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
68%
30.01 "Hg
ศ. 18 ก.ย. 2563, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:33 AM
7:35 PM
12:2
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:36 AM
9:06 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Iquique

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
59°F
59°F
59°F
64°F
61°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
64°F
59°F
59°F
59°F
64°F
61°F
59°F
59°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
54°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
2
2
3
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
77%
78%
76%
62%
77%
76%
75%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Iquique

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 18 ก.ย.
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
64°F
66°F
66°F
64°F
66°F
63°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
59°F
59°F
57°F
57°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
61°F
61°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
54°F
54°F
54°F
52°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
66%
67%
69%
68%
66%
65%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
50°F
50°F
50°F
52°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
59°F
59°F
59°F
57°F
57°F
57°F
57°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
50°F
48°F
50°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
68%
72%
68%
71%
72%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
5%
4%
3%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Iquique

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด