The Time Now > ชิลี > Hanga Roa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hanga Roa, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 9:59:03 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Isla De Pascua

เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
7417 กิโลเมตรจาก Hanga Roa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
57.2°F
13.67 mph 190° ใต้
83%
30.07 "Hg
ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:10 AM
8:12 PM
12:2
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:18 AM
9:52 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hanga Roa

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
63°F
59°F
59°F
64°F
61°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
66°F
63°F
57°F
57°F
64°F
61°F
57°F
57°F
จุดน้ำค้าง
48°F
43°F
43°F
43°F
45°F
45°F
45°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
193°ใต้
11 mph
172°ใต้
8 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
50%
56%
56%
48%
56%
61%
69%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
3%
65%
7%
9%
39%
47%
10%
ฝนตก
-
-
0.03 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hanga Roa

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:22 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
ศ. 18 ก.ย.
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
64°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
57°F
59°F
61°F
59°F
61°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
63°F
64°F
จุดน้ำค้าง
48°F
45°F
48°F
45°F
46°F
48°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
193°ใต้
11 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
19 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
107°ตะวันออก
19 mph
90°ตะวันออก
21 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
5
4
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
48%
55%
50%
51%
54%
71%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
83%
52%
58%
5%
5%
6%
52%
73%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.41 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
54°F
57°F
59°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
17 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
21 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
5
5
6
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
71%
66%
76%
79%
74%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
39%
6%
6%
62%
58%
57%
40%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hanga Roa

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 7:16 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด