The Time Now > ชิลี > Hanga Roa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hanga Roa, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2562 2:03:42 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Isla De Pascua

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
7417 กิโลเมตรจาก Hanga Roa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
77.22°F
62.6°F
8.7 mph 340° เหนือ
65%
30.07 "Hg
อา. 17 พ.ย. 2562, 1:00 หลังเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:17 AM
8:47 PM
13:30
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:56 AM
11:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hanga Roa

อัพเดทล่าสุด: อา. 17 พ.ย. 2562, 1:14 หลังเที่ยง GMT-5
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
66°F
68°F
72°F
66°F
63°F
66°F
70°F
ระดับที่สบาย
72°F
66°F
68°F
73°F
66°F
63°F
66°F
73°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
63°F
59°F
59°F
59°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
284°ตะวันตก
12 mph
171°ใต้
12 mph
165°ใต้
12 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
21 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
3
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
95%
81%
67%
77%
85%
75%
64%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
27%
7%
27%
28%
11%
10%
28%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hanga Roa

อัพเดทล่าสุด: อา. 17 พ.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
63°F
61°F
61°F
59°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
75°F
73°F
68°F
68°F
68°F
73°F
68°F
70°F
จุดน้ำค้าง
63°F
59°F
55°F
52°F
54°F
57°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
159°ใต้
21 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
5
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
69%
64%
58%
61%
66%
84%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
47%
52%
52%
5%
72%
63%
68%
53%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
จุดน้ำค้าง
66°F
63°F
63°F
61°F
61°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
350°เหนือ
8 mph
350°เหนือ
16 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
80°ตะวันออก
19 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
23 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
3
4
4
4
5
6
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
75%
74%
70%
69%
79%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
65%
59%
54%
52%
57%
87%
92%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
1.14 นิ้ว
1.65 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hanga Roa

อัพเดทล่าสุด: อา. 17 พ.ย. 2562, 1:14 หลังเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด