The Time Now > ชิลี > Coquimbo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Coquimbo, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 3:45:52 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Serena Airport

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
5112 กิโลเมตรจาก Coquimbo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
76.5°F
59°F
14.91 mph 280° ตะวันตก
61%
30.01 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 21 ก.พ. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:30 AM
8:27 PM
12:57
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:16 PM
9:33 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 21 ก.พ. 2562, 3:28 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
61°F
63°F
68°F
64°F
59°F
61°F
66°F
ระดับที่สบาย
63°F
61°F
63°F
68°F
64°F
59°F
61°F
66°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
57°F
59°F
59°F
57°F
57°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
263°ตะวันตก
11 mph
249°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
1
1
4
3
1
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
90%
86%
73%
84%
95%
89%
74%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
0%
0%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 21 ก.พ. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
68°F
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
64°F
68°F
66°F
64°F
66°F
66°F
55°F
57°F
จุดน้ำค้าง
57°F
59°F
57°F
55°F
55°F
55°F
45°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
264°ตะวันตก
11 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
9 mph
253°ตะวันตก
8 mph
250°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
74%
74%
72%
71%
70%
61%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
54°F
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
61°F
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
57°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
36°F
36°F
36°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
260°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
64%
44%
43%
43%
47%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 21 ก.พ. 2562, 3:28 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด