The Time Now > ชิลี > Coquimbo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Coquimbo, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 12:55:05 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Serena Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
5112 กิโลเมตรจาก Coquimbo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
55.4°F
7.46 mph 280° ตะวันตก
77%
29.92 "Hg
อ. 20 มี.ค. 2561, 12:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:48 AM
7:56 PM
12:8
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:41 AM
10:16 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
57°F
54°F
54°F
61°F
57°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
63°F
57°F
54°F
54°F
61°F
55°F
54°F
54°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
52°F
52°F
54°F
52°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
263°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
3 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
289°ตะวันตก
10 mph
251°ตะวันตก
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
338°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
3
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
84%
93%
94%
75%
87%
95%
96%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
อ. 20 มี.ค.
พ. 21 มี.ค.
พฤ. 22 มี.ค.
ศ. 23 มี.ค.
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
61°F
63°F
63°F
61°F
59°F
63°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
54°F
55°F
46°F
48°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
63°F
63°F
43°F
45°F
52°F
52°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
54°F
54°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
253°ตะวันตก
10 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
260°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
7 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
77%
75%
73%
64%
67%
66%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
1%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 มี.ค.
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
54°F
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
54°F
54°F
54°F
55°F
55°F
55°F
57°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
50°F
50°F
52°F
54°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
260°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
64%
46%
51%
47%
39%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด