The Time Now > ชิลี > Coquimbo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Coquimbo, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 2:19:49 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Serena Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
5112 กิโลเมตรจาก Coquimbo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
51.8°F
8.7 mph 280° ตะวันตก
72%
30.07 "Hg
จ. 20 พ.ย. 2560, 1:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:39 AM
8:23 PM
13:44
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:20 AM
10:18 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 9:04 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
59°F
55°F
55°F
63°F
59°F
55°F
61°F
ระดับที่สบาย
61°F
57°F
55°F
54°F
63°F
57°F
55°F
61°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
52°F
54°F
54°F
54°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
259°ตะวันตก
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
260°ตะวันตก
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
261°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
3
4
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
79%
87%
92%
74%
82%
88%
79%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
จ. 20 พ.ย.
อ. 21 พ.ย.
พ. 22 พ.ย.
พฤ. 23 พ.ย.
ศ. 24 พ.ย.
ส. 25 พ.ย.
อา. 26 พ.ย.
จ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
63°F
63°F
61°F
61°F
61°F
59°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
55°F
55°F
54°F
55°F
54°F
54°F
57°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
63°F
59°F
61°F
61°F
52°F
55°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
54°F
54°F
52°F
54°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
259°ตะวันตก
11 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
259°ตะวันตก
9 mph
278°ตะวันตก
11 mph
264°ตะวันตก
10 mph
251°ตะวันตก
8 mph
280°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
75%
76%
80%
75%
78%
69%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
10%
0%
0%
1%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 28 พ.ย.
พ. 29 พ.ย.
พฤ. 30 พ.ย.
ศ. 01 ธ.ค.
ส. 02 ธ.ค.
อา. 03 ธ.ค.
จ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
54°F
55°F
55°F
55°F
54°F
55°F
55°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
54°F
50°F
52°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
260°ตะวันตก
8 mph
270°ตะวันตก
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
60%
40%
45%
41%
45%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
2%
2%
1%
1%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 9:04 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด