The Time Now > ชิลี > Coquimbo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Coquimbo, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2561 4:45:38 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Serena Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
5112 กิโลเมตรจาก Coquimbo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
55.44°F
50°F
3.11 mph 110° ตะวันออก
82%
29.98 "Hg
10 ไมล์
ส. 15 ธ.ค. 2561, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:38 AM
8:41 PM
14:3
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:54 PM
1:24 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
64°F
61°F
57°F
57°F
64°F
61°F
59°F
ระดับที่สบาย
55°F
64°F
61°F
57°F
57°F
64°F
61°F
59°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
253°ตะวันตก
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
256°ตะวันตก
7 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
2
2
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
70%
82%
93%
93%
74%
85%
93%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
64°F
64°F
63°F
64°F
64°F
59°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
46°F
52°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
63°F
63°F
64°F
64°F
41°F
52°F
จุดน้ำค้าง
54°F
55°F
55°F
55°F
57°F
57°F
37°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
263°ตะวันตก
10 mph
264°ตะวันตก
11 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
270°ตะวันตก
9 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
75%
77%
79%
78%
79%
71%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
2%
5%
5%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
61°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
52°F
55°F
57°F
57°F
55°F
55°F
57°F
จุดน้ำค้าง
41°F
45°F
37°F
34°F
36°F
37°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
260°ตะวันตก
8 mph
250°ตะวันตก
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
64%
46%
40%
42%
45%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: ส. 15 ธ.ค. 2561, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด