The Time Now > ชิลี > Coquimbo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Coquimbo, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 14 กรกฎาคม 2563 5:53:27 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Serena Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
5112 กิโลเมตรจาก Coquimbo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
53.38°F
50°F
3.11 mph 260° ตะวันตก
88%
29.98 "Hg
อ. 14 ก.ค. 2563, 4:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:39 AM
6:03 PM
10:24
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:59 AM
1:28 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 3:29 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
50°F
48°F
54°F
52°F
50°F
48°F
55°F
ระดับที่สบาย
48°F
48°F
46°F
52°F
50°F
48°F
46°F
52°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
46°F
48°F
48°F
46°F
45°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
348°เหนือ
4 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
19°เหนือ
7 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
90%
90%
82%
88%
88%
88%
79%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
2%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 4:22 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
55°F
55°F
57°F
57°F
63°F
63°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
54°F
54°F
50°F
ระดับที่สบาย
52°F
52°F
52°F
55°F
55°F
61°F
63°F
63°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
48°F
48°F
50°F
52°F
50°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
261°ตะวันตก
7 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
80%
79%
72%
79%
71%
62%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
1%
1%
5%
40%
57%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
อ. 28 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
52°F
54°F
55°F
55°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
46°F
46°F
46°F
46°F
46°F
48°F
ระดับที่สบาย
48°F
50°F
50°F
54°F
54°F
52°F
52°F
จุดน้ำค้าง
32°F
39°F
43°F
43°F
50°F
48°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
260°ตะวันตก
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
270°ตะวันตก
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
61%
69%
66%
87%
81%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
3%
3%
3%
4%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: อ. 14 ก.ค. 2563, 3:29 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด