The Time Now > ชิลี > Coquimbo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Coquimbo, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 4:25:23 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Serena Airport

ครึ้มฝน. เย็น.
ระยะทาง
5112 กิโลเมตรจาก Coquimbo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
57.36°F
50°F
8.7 mph 260° ตะวันตก
72%
30.01 "Hg
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 4:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:31 AM
7:43 PM
12:12
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:11 PM
2:47 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:20 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
54°F
55°F
57°F
55°F
52°F
54°F
57°F
ระดับที่สบาย
54°F
52°F
54°F
55°F
54°F
50°F
52°F
54°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
48°F
48°F
48°F
46°F
46°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
276°ตะวันตก
4 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
199°ใต้
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
4
3
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
87%
81%
71%
78%
82%
79%
71%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 12:22 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
57°F
57°F
57°F
57°F
55°F
55°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
52°F
50°F
52°F
52°F
48°F
52°F
ระดับที่สบาย
54°F
54°F
54°F
55°F
54°F
52°F
52°F
55°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
46°F
48°F
48°F
46°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
254°ตะวันตก
10 mph
276°ตะวันตก
11 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
75%
71%
73%
76%
75%
67%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
2%
3%
2%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
50°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
43°F
43°F
45°F
45°F
46°F
46°F
ระดับที่สบาย
52°F
48°F
50°F
48°F
50°F
48°F
50°F
จุดน้ำค้าง
39°F
36°F
41°F
41°F
41°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
260°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
9 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
56%
68%
65%
65%
67%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
5%
3%
4%
4%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 3:20 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด