The Time Now > ชิลี > Coquimbo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Coquimbo, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 2:58:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
La Serena Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
5112 กิโลเมตรจาก Coquimbo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
51.8°F
49.37°F
48.2°F
6.84 mph 80° ตะวันออก
88%
30.04 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 18 ต.ค. 2561, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:05 AM
7:56 PM
12:51
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:42 PM
2:55 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ต.ค. 2561, 9:16 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
52°F
59°F
55°F
54°F
55°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
52°F
52°F
59°F
54°F
52°F
54°F
55°F
52°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
50°F
50°F
48°F
48°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
4
3
2
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
88%
72%
82%
87%
80%
74%
82%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ต.ค. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 18 ต.ค.
ศ. 19 ต.ค.
ส. 20 ต.ค.
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
57°F
59°F
59°F
57°F
59°F
55°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
54°F
52°F
52°F
54°F
54°F
45°F
50°F
ระดับที่สบาย
55°F
54°F
55°F
55°F
54°F
55°F
39°F
46°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
50°F
50°F
50°F
52°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
249°ตะวันตก
11 mph
254°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
76%
74%
74%
77%
79%
56%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
1%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
50°F
50°F
50°F
50°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
43°F
48°F
48°F
48°F
48°F
50°F
52°F
จุดน้ำค้าง
32°F
37°F
30°F
30°F
28°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
57%
41%
41%
36%
41%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
3%
2%
1%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Coquimbo

อัพเดทล่าสุด: พ. 17 ต.ค. 2561, 9:16 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด