The Time Now > ชิลี > Arica > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Arica, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2563 1:38:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Iquique / Diego Arac

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
4936 กิโลเมตรจาก Arica
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
53.6°F
ไม่มีลม
68%
30.01 "Hg
พ. 25 พ.ย. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:55 AM
8:01 PM
13:6
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:34 PM
3:27 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Arica

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 9:20 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
59°F
70°F
64°F
64°F
61°F
72°F
66°F
ระดับที่สบาย
61°F
59°F
75°F
64°F
64°F
61°F
75°F
66°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
84°ตะวันออก
2 mph
263°ตะวันตก
2 mph
283°ตะวันตก
9 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
1
1
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
82%
58%
73%
72%
82%
57%
74%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
2%
5%
5%
3%
2%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Arica

อัพเดทล่าสุด: พ. 25 พ.ย. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 25 พ.ย.
พฤ. 26 พ.ย.
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
72°F
73°F
73°F
75°F
72°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
59°F
61°F
61°F
61°F
61°F
66°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
73°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
60%
58%
55%
53%
58%
65%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
2%
3%
4%
5%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
67%
67%
68%
69%
67%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
5%
6%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Arica

อัพเดทล่าสุด: อ. 24 พ.ย. 2563, 9:20 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด