The Time Now > ชิลี > Arica > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Arica, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 4:16:39 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Iquique / Diego Arac

ครึ้มฝน. เย็น.
ระยะทาง
4936 กิโลเมตรจาก Arica
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
59°F
50°F
ไม่มีลม
72%
30.01 "Hg
พฤ. 09 ก.ค. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:14 AM
6:18 PM
11:4
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:43 PM
10:02 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Arica

อัพเดทล่าสุด: พ. 08 ก.ค. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
61°F
66°F
59°F
55°F
59°F
64°F
59°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
66°F
59°F
55°F
59°F
64°F
59°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
52°F
52°F
50°F
50°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
254°ตะวันตก
4 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
97°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
1
1
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
67%
59%
77%
82%
70%
61%
77%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
0%
1%
2%
1%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Arica

อัพเดทล่าสุด: พ. 08 ก.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
64°F
64°F
64°F
68°F
66°F
64°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
55°F
54°F
55°F
54°F
48°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
63°F
63°F
66°F
64°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
50°F
50°F
48°F
50°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
105°ตะวันออก
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
196°ใต้
7 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
64%
62%
61%
54%
59%
70%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
1%
2%
2%
1%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
61°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
63°F
64°F
64°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
55°F
55°F
54°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
74%
74%
74%
68%
69%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
4%
5%
5%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Arica

อัพเดทล่าสุด: พ. 08 ก.ค. 2563, 9:30 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด