The Time Now > ชิลี > Arica > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Arica, ชิลี สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 09 มีนาคม 2564 6:47:03 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Arica Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
4936 กิโลเมตรจาก Arica
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
57.2°F
ไม่มีลม
69%
29.89 "Hg
10 ไมล์
อ. 09 มี.ค. 2564, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:42 AM
8:01 PM
12:19
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:10 AM
5:44 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Arica

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 3:20 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
79°F
72°F
70°F
72°F
79°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
73°F
81°F
73°F
72°F
73°F
81°F
73°F
70°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
63°F
63°F
61°F
63°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
182°ใต้
4 mph
198°ใต้
4 mph
189°ใต้
11 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
185°ใต้
4 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
1
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
58%
74%
77%
71%
55%
73%
76%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
9%
10%
9%
5%
5%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Arica

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
จ. 15 มี.ค.
อ. 16 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
68°F
66°F
68°F
66°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
192°ใต้
11 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
190°ใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
57%
58%
58%
58%
58%
66%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
4%
6%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 17 มี.ค.
พฤ. 18 มี.ค.
ศ. 19 มี.ค.
ส. 20 มี.ค.
อา. 21 มี.ค.
จ. 22 มี.ค.
อ. 23 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
63°F
64°F
63°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
68%
69%
72%
68%
68%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
5%
47%
44%
6%
42%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Arica

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 3:20 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด