The Time Now > แคนาดา > โทรอนโต > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โทรอนโต, แคนาดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 2:34:24 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Toronto Island Airport

หมอก. อ่อน.
ระยะทาง
5698 กิโลเมตรจาก โทรอนโต
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
71.69°F
69.8°F
4.35 mph 80° ตะวันออก
89%
29.94 "Hg
6 ไมล์
จ. 16 ก.ค. 2561, 2:02 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:49 AM
8:57 PM
15:8
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:49 AM
11:02 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โทรอนโต

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ก.ค. 2561, 8:20 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
75°F
84°F
75°F
68°F
70°F
77°F
68°F
ระดับที่สบาย
66°F
77°F
88°F
77°F
68°F
70°F
79°F
68°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
68°F
70°F
64°F
55°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
341°เหนือ
11 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
80%
61%
82%
88%
61%
45%
61%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
15 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
30%
46%
56%
42%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โทรอนโต

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ก.ค. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
จ. 16 ก.ค.
อ. 17 ก.ค.
พ. 18 ก.ค.
พฤ. 19 ก.ค.
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
77°F
75°F
77°F
77°F
82°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
64°F
57°F
57°F
66°F
70°F
68°F
64°F
ระดับที่สบาย
86°F
77°F
77°F
77°F
77°F
82°F
81°F
77°F
จุดน้ำค้าง
68°F
54°F
45°F
52°F
63°F
64°F
61°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
340°เหนือ
9 mph
185°ใต้
12 mph
164°ใต้
14 mph
167°ใต้
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
46%
35%
41%
61%
56%
55%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
57%
42%
1%
2%
5%
45%
52%
5%
ฝนตก
0.5 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
-
-
0.28 นิ้ว
0.42 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
84°F
88°F
90°F
84°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
72°F
73°F
75°F
68°F
61°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
84°F
82°F
82°F
82°F
79°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
63°F
59°F
55°F
61°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
350°เหนือ
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
270°ตะวันตก
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
1
3
2
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
45%
53%
46%
39%
50%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
41%
61%
4%
32%
35%
4%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
0.27 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โทรอนโต

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ก.ค. 2561, 8:20 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด