The Time Now > แคนาดา > โทรอนโต > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โทรอนโต, แคนาดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 6:41:46 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Toronto City

หนาว.
ระยะทาง
5698 กิโลเมตรจาก โทรอนโต
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
11.7°F
32°F
-0.6°F
0 mph *°
57%
30.38 "Hg
พฤ. 17 ม.ค. 2562, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:47 AM
5:08 PM
9:21
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:55 PM
3:52 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โทรอนโต

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 1:25 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
12°F
23°F
25°F
27°F
27°F
32°F
21°F
12°F
ระดับที่สบาย
1°F
12°F
18°F
19°F
16°F
23°F
10°F
-0°F
จุดน้ำค้าง
5°F
12°F
16°F
23°F
21°F
19°F
14°F
7°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
266°ตะวันตก
11 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
3°เหนือ
10 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
61%
72%
85%
80%
58%
71%
74%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
10%
53%
56%
41%
7%
9%
45%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.2 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โทรอนโต

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
พฤ. 17 ม.ค.
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
25°F
32°F
19°F
9°F
7°F
36°F
32°F
25°F
อุณหภูมิต่ำ
12°F
19°F
9°F
-4°F
-8°F
-0°F
18°F
12°F
ระดับที่สบาย
12°F
19°F
-6°F
-18°F
-9°F
18°F
16°F
10°F
จุดน้ำค้าง
12°F
19°F
3°F
-8°F
-9°F
21°F
21°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
19 mph
341°เหนือ
8 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
5
3
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
64%
65%
60%
54%
78%
79%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
54%
57%
49%
38%
3%
53%
48%
41%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.36 นิ้ว
-
-
หิมะตก
0.2 นิ้ว
0.34 นิ้ว
9.86 นิ้ว
2.18 นิ้ว
-
2.26 นิ้ว
0.29 นิ้ว
1.45 นิ้ว


 
 
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
19°F
27°F
32°F
19°F
27°F
30°F
30°F
อุณหภูมิต่ำ
14°F
14°F
16°F
10°F
12°F
14°F
9°F
ระดับที่สบาย
9°F
5°F
23°F
12°F
16°F
19°F
30°F
จุดน้ำค้าง
16°F
12°F
28°F
16°F
23°F
28°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
250°ตะวันตก
14 mph
260°ตะวันตก
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
250°ตะวันตก
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
1
4
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
72%
88%
89%
86%
88%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
43%
46%
43%
6%
36%
44%
41%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
1.91 นิ้ว
1.11 นิ้ว
1.52 นิ้ว
-
0.49 นิ้ว
1.56 นิ้ว
0.66 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โทรอนโต

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ม.ค. 2562, 1:25 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด