The Time Now > แคนาดา > โทรอนโต > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โทรอนโต, แคนาดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 20 เมษายน 2562 11:10:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Toronto City

ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
5698 กิโลเมตรจาก โทรอนโต
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.1°F
32°F
41.2°F
0 mph *°
90%
29.75 "Hg
ส. 20 เม.ย. 2562, 10:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:27 AM
8:07 PM
13:40
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:41 PM
7:29 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โทรอนโต

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 เม.ย. 2562, 8:24 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
43°F
54°F
50°F
46°F
45°F
57°F
52°F
ระดับที่สบาย
41°F
41°F
52°F
48°F
43°F
41°F
55°F
50°F
จุดน้ำค้าง
41°F
41°F
43°F
43°F
41°F
41°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
285°ตะวันตก
5 mph
248°ตะวันตก
6 mph
277°ตะวันตก
6 mph
250°ตะวันตก
6 mph
345°เหนือ
6 mph
347°เหนือ
7 mph
165°ใต้
7 mph
161°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
92%
66%
78%
81%
86%
59%
74%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
48%
51%
35%
10%
9%
10%
10%
7%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โทรอนโต

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 เม.ย. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
อา. 21 เม.ย.
จ. 22 เม.ย.
อ. 23 เม.ย.
พ. 24 เม.ย.
พฤ. 25 เม.ย.
ศ. 26 เม.ย.
ส. 27 เม.ย.
อา. 28 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
57°F
55°F
55°F
55°F
61°F
63°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
45°F
45°F
45°F
41°F
45°F
45°F
52°F
ระดับที่สบาย
50°F
54°F
50°F
50°F
52°F
55°F
61°F
64°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
46°F
34°F
37°F
30°F
30°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
272°ตะวันตก
7 mph
174°ใต้
13 mph
187°ใต้
13 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
111°ตะวันออก
16 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
190°ใต้
17 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
3
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
62%
75%
47%
53%
32%
28%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
5%
54%
4%
32%
43%
6%
6%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
-
0.21 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 เม.ย.
อ. 30 เม.ย.
พ. 01 พ.ค.
พฤ. 02 พ.ค.
ศ. 03 พ.ค.
ส. 04 พ.ค.
อา. 05 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
61°F
55°F
57°F
59°F
59°F
63°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
43°F
39°F
39°F
41°F
39°F
41°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
54°F
55°F
55°F
54°F
63°F
จุดน้ำค้าง
34°F
39°F
34°F
32°F
55°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
90°ตะวันออก
9 mph
340°เหนือ
8 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
5
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
45%
44%
39%
87%
59%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
5%
5%
60%
41%
34%
ฝนตก
-
-
-
-
0.37 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โทรอนโต

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 เม.ย. 2562, 8:24 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด