The Time Now > แคนาดา > Richmond > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Richmond, แคนาดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 6:22:49 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Vancouver International Airport

ครึ้มฝน. เย็น.
ระยะทาง
7674 กิโลเมตรจาก Richmond
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
54.18°F
53.6°F
5.59 mph 100° ตะวันออก
94%
29.98 "Hg
20 ไมล์
ศ. 03 ก.ค. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT-7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:13 AM
9:20 PM
16:7
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:20 PM
3:47 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Richmond

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 12:38 ก่อนเที่ยง GMT-7
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
54°F
59°F
61°F
52°F
52°F
64°F
59°F
ระดับที่สบาย
52°F
52°F
57°F
61°F
50°F
52°F
64°F
59°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
52°F
52°F
50°F
50°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
173°ใต้
5 mph
72°ตะวันออก
5 mph
199°ใต้
6 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
88%
76%
74%
92%
93%
62%
74%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
13 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
46%
56%
42%
8%
48%
3%
3%
3%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Richmond

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 2:22 ก่อนเที่ยง GMT-7
 
 
ศ. 03 ก.ค.
ส. 04 ก.ค.
อา. 05 ก.ค.
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
64°F
66°F
64°F
64°F
63°F
63°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
54°F
54°F
55°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
59°F
64°F
64°F
64°F
63°F
61°F
61°F
61°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
52°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
199°ใต้
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
110°ตะวันออก
7 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
64%
62%
65%
65%
74%
72%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
69%
2%
2%
6%
6%
51%
6%
58%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
68°F
68°F
72°F
73°F
64°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
54°F
55°F
55°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
61°F
64°F
66°F
68°F
73°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
57°F
54°F
54°F
55°F
61°F
54°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
110°ตะวันออก
6 mph
260°ตะวันตก
5 mph
250°ตะวันตก
6 mph
180°ใต้
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
68%
66%
66%
72%
68%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
71%
6%
4%
6%
6%
51%
54%
ฝนตก
0.3 นิ้ว
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Richmond

อัพเดทล่าสุด: ศ. 03 ก.ค. 2563, 12:38 ก่อนเที่ยง GMT-7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด