The Time Now > แคนาดา > North York > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

North York, แคนาดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 4:21:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Toronto City

เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
5698 กิโลเมตรจาก North York
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
56.7°F
32°F
28.9°F
0 mph *°
35%
29.93 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 4:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:41 AM
6:21 PM
10:40
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:45 AM
4:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 2:15 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
45°F
50°F
55°F
45°F
39°F
41°F
48°F
ระดับที่สบาย
45°F
41°F
45°F
52°F
41°F
36°F
39°F
45°F
จุดน้ำค้าง
34°F
37°F
43°F
39°F
37°F
36°F
37°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
282°ตะวันตก
8 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
343°เหนือ
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
4
3
3
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
77%
75%
57%
72%
85%
84%
64%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
11%
70%
5%
4%
49%
10%
9%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
48°F
48°F
57°F
50°F
50°F
41°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
39°F
34°F
46°F
46°F
34°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
48°F
45°F
43°F
54°F
45°F
39°F
36°F
37°F
จุดน้ำค้าง
39°F
36°F
37°F
50°F
45°F
23°F
19°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
267°ตะวันตก
7 mph
258°ตะวันตก
11 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
281°ตะวันตก
9 mph
108°ตะวันออก
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
250°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
65%
70%
83%
87%
39%
39%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
78%
6%
66%
78%
55%
50%
6%
51%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
-
0.16 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว


 
 
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
พฤ. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
43°F
45°F
52°F
52°F
52°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
36°F
36°F
41°F
41°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
39°F
39°F
41°F
48°F
48°F
36°F
36°F
จุดน้ำค้าง
27°F
32°F
32°F
46°F
41°F
25°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
280°ตะวันตก
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
340°เหนือ
7 mph
10°เหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
4
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
66%
63%
78%
67%
49%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
45%
58%
6%
57%
51%
4%
4%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 2:15 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด