The Time Now > แคนาดา > North York > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

North York, แคนาดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 เมษายน 2561 8:20:07 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Toronto City

หนาวเย็น.
ระยะทาง
5698 กิโลเมตรจาก North York
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
33.1°F
32°F
21°F
0 mph *°
61%
30.34 "Hg
ศ. 20 เม.ย. 2561, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:27 AM
8:07 PM
13:40
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:01 AM
12:18 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 2:09 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
28°F
43°F
36°F
32°F
30°F
50°F
41°F
34°F
ระดับที่สบาย
18°F
36°F
30°F
25°F
23°F
46°F
37°F
30°F
จุดน้ำค้าง
21°F
27°F
27°F
25°F
27°F
30°F
30°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
52%
65%
73%
86%
43%
61%
73%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
ศ. 20 เม.ย.
ส. 21 เม.ย.
อา. 22 เม.ย.
จ. 23 เม.ย.
อ. 24 เม.ย.
พ. 25 เม.ย.
พฤ. 26 เม.ย.
ศ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
50°F
52°F
54°F
55°F
48°F
55°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
30°F
32°F
36°F
39°F
46°F
45°F
39°F
ระดับที่สบาย
34°F
45°F
50°F
50°F
52°F
41°F
55°F
46°F
จุดน้ำค้าง
27°F
30°F
32°F
32°F
37°F
43°F
45°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
187°ใต้
12 mph
103°ตะวันออก
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
3
4
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
45%
45%
43%
53%
87%
75%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
2%
38%
54%
42%
40%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 เม.ย.
อา. 29 เม.ย.
จ. 30 เม.ย.
อ. 01 พ.ค.
พ. 02 พ.ค.
พฤ. 03 พ.ค.
ศ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
48°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
32°F
48°F
48°F
48°F
48°F
50°F
ระดับที่สบาย
48°F
45°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
36°F
23°F
43°F
52°F
55°F
57°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
200°ใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
19%
44%
57%
60%
60%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
36%
3%
3%
5%
5%
34%
29%
ฝนตก
0.18 นิ้ว
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 2:09 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด