The Time Now > แคนาดา > North York > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

North York, แคนาดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 มีนาคม 2562 12:51:19 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Toronto City

หนาวเย็น.
ระยะทาง
5698 กิโลเมตรจาก North York
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
36°F
32°F
26.1°F
0 mph *°
67%
30.31 "Hg
พ. 20 มี.ค. 2562, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:23 AM
7:28 PM
12:5
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:52 PM
6:55 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 มี.ค. 2562, 8:23 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
32°F
45°F
39°F
36°F
36°F
43°F
39°F
ระดับที่สบาย
25°F
23°F
39°F
34°F
30°F
32°F
39°F
34°F
จุดน้ำค้าง
27°F
27°F
28°F
30°F
32°F
34°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
195°ใต้
7 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
176°ใต้
8 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
82%
50%
69%
85%
89%
71%
77%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
10 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
25%
62%
68%
64%
37%
9%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 มี.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 20 มี.ค.
พฤ. 21 มี.ค.
ศ. 22 มี.ค.
ส. 23 มี.ค.
อา. 24 มี.ค.
จ. 25 มี.ค.
อ. 26 มี.ค.
พ. 27 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
43°F
36°F
37°F
48°F
37°F
32°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
36°F
27°F
19°F
30°F
18°F
14°F
25°F
ระดับที่สบาย
37°F
37°F
23°F
27°F
39°F
10°F
25°F
32°F
จุดน้ำค้าง
28°F
34°F
23°F
9°F
28°F
1°F
5°F
10°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
202°ใต้
8 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
344°เหนือ
10 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
5
4
4
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
73%
61%
31%
49%
38%
30%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
63%
68%
64%
5%
45%
52%
2%
5%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.43 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.33 นิ้ว
-
-


 
 
พฤ. 28 มี.ค.
ศ. 29 มี.ค.
ส. 30 มี.ค.
อา. 31 มี.ค.
จ. 01 เม.ย.
อ. 02 เม.ย.
พ. 03 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
50°F
52°F
43°F
36°F
36°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
36°F
37°F
32°F
30°F
28°F
28°F
ระดับที่สบาย
43°F
43°F
45°F
30°F
28°F
27°F
30°F
จุดน้ำค้าง
18°F
34°F
46°F
27°F
16°F
21°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
180°ใต้
14 mph
280°ตะวันตก
15 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
24 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
5
4
4
6
5
ความชื้นสัมพัทธ์
27%
58%
85%
61%
40%
50%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
41%
55%
52%
39%
44%
46%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.49 นิ้ว
1.83 นิ้ว
2.63 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 มี.ค. 2562, 8:23 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด