The Time Now > แคนาดา > North York > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

North York, แคนาดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 12:15:14 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Toronto City

หนาวเย็น.
ระยะทาง
5698 กิโลเมตรจาก North York
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
36.9°F
32°F
24.8°F
0 mph *°
62%
29.97 "Hg
จ. 20 พ.ย. 2560, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT-5

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:18 AM
4:48 PM
9:30
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:00 AM
6:41 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 7:04 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
39°F
39°F
41°F
46°F
39°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
34°F
32°F
32°F
32°F
39°F
32°F
25°F
23°F
จุดน้ำค้าง
30°F
32°F
32°F
32°F
34°F
32°F
27°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
263°ตะวันตก
11 mph
282°ตะวันตก
11 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
75%
75%
72%
62%
75%
77%
64%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
0%
0%
0%
37%
58%
47%
10%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT-5
 
 
จ. 20 พ.ย.
อ. 21 พ.ย.
พ. 22 พ.ย.
พฤ. 23 พ.ย.
ศ. 24 พ.ย.
ส. 25 พ.ย.
อา. 26 พ.ย.
จ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
46°F
36°F
37°F
41°F
45°F
34°F
34°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
37°F
28°F
28°F
30°F
36°F
28°F
27°F
ระดับที่สบาย
32°F
37°F
25°F
28°F
32°F
36°F
25°F
32°F
จุดน้ำค้าง
30°F
34°F
19°F
23°F
30°F
32°F
34°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
262°ตะวันตก
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
3
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
67%
55%
56%
69%
69%
50%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
31%
38%
59%
23%
25%
58%
49%
33%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.2 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
0.69 นิ้ว
0.04 นิ้ว


 
 
อ. 28 พ.ย.
พ. 29 พ.ย.
พฤ. 30 พ.ย.
ศ. 01 ธ.ค.
ส. 02 ธ.ค.
อา. 03 ธ.ค.
จ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
46°F
46°F
43°F
39°F
43°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
41°F
39°F
34°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
39°F
41°F
39°F
34°F
32°F
36°F
41°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
41°F
28°F
30°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
180°ใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
290°ตะวันตก
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
3 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
5
3
3
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
90%
83%
69%
69%
75%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
30%
56%
52%
40%
6%
6%
39%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ North York

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 7:04 ก่อนเที่ยง GMT-5

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด