The Time Now > แคนาดา > London CAN > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

London CAN, แคนาดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 10:58:53 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
London Weather Station

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
5783 กิโลเมตรจาก London CAN
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.8°F
64.4°F
14.91 mph 80° ตะวันออก
65%
30.08 "Hg
15 ไมล์
ศ. 14 ส.ค. 2563, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
8:27 PM
13:57
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:42 AM
5:20 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ London CAN

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 9:33 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
70°F
63°F
63°F
82°F
72°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
84°F
75°F
63°F
63°F
82°F
73°F
66°F
68°F
จุดน้ำค้าง
61°F
55°F
55°F
63°F
64°F
64°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
84°ตะวันออก
8 mph
69°ตะวันออก
8 mph
82°ตะวันออก
9 mph
84°ตะวันออก
10 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
165°ใต้
6 mph
185°ใต้
7 mph
175°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
61%
79%
99%
55%
77%
90%
84%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
3%
6%
7%
6%
4%
26%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ London CAN

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
73°F
73°F
72°F
79°F
72°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
61°F
57°F
54°F
50°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
75°F
75°F
75°F
79°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
59°F
64°F
63°F
55°F
52°F
57°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
76°ตะวันออก
9 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
4
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
58%
71%
55%
53%
51%
70%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
91%
5%
5%
42%
46%
51%
ฝนตก
-
-
0.14 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
พฤ. 27 ส.ค.
ศ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
70°F
68°F
72°F
68°F
70°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
59°F
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
75°F
68°F
68°F
68°F
66°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
66°F
54°F
52°F
52°F
63°F
48°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
270°ตะวันตก
10 mph
280°ตะวันตก
14 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
250°ตะวันตก
6 mph
70°ตะวันออก
11 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
58%
59%
57%
89%
47%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
44%
5%
7%
47%
55%
4%
6%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
0.17 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ London CAN

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 ส.ค. 2563, 9:33 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด