The Time Now > แคนาดา > Kitchener > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Kitchener, แคนาดา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 10:13:06 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Waterloo Well

ครึ้มฝน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
5750 กิโลเมตรจาก Kitchener
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
34.21°F
39.2°F
19.26 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
87%
29.65 "Hg
9 ไมล์
พฤ. 17 ต.ค. 2562, 9:45 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:38 AM
6:36 PM
10:58
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:01 PM
11:14 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Kitchener

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 8:12 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
41°F
36°F
36°F
48°F
37°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
36°F
32°F
30°F
32°F
45°F
34°F
32°F
27°F
จุดน้ำค้าง
36°F
36°F
34°F
32°F
34°F
34°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
287°ตะวันตก
2 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
4
3
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
83%
92%
87%
58%
85%
100%
100%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
12%
43%
2%
2%
1%
2%
1%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Kitchener

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
48°F
54°F
61°F
59°F
57°F
41°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
34°F
30°F
37°F
39°F
39°F
37°F
36°F
ระดับที่สบาย
34°F
43°F
48°F
59°F
55°F
46°F
32°F
48°F
จุดน้ำค้าง
36°F
34°F
41°F
46°F
50°F
41°F
32°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
20 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
175°ใต้
12 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
260°ตะวันตก
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
3
3
2
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
63%
66%
65%
76%
71%
65%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
80%
4%
1%
4%
82%
74%
58%
6%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
-
-
0.43 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
45°F
46°F
41°F
41°F
45°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
36°F
36°F
32°F
32°F
30°F
32°F
ระดับที่สบาย
45°F
39°F
43°F
34°F
32°F
39°F
41°F
จุดน้ำค้าง
48°F
34°F
23°F
28°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
250°ตะวันตก
14 mph
280°ตะวันตก
18 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
340°เหนือ
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
4
5
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
67%
40%
55%
67%
61%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
89%
58%
11%
60%
57%
50%
5%
ฝนตก
0.83 นิ้ว
0.21 นิ้ว
-
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
0.26 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Kitchener

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 17 ต.ค. 2562, 8:12 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด