The Time Now > แคเมอรูน > Nkongsamba > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Nkongsamba, แคเมอรูน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 7:50:04 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Douala Obs.

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
767 กิโลเมตรจาก Nkongsamba
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
72.68°F
75.2°F
ไม่มีลม
100%
29.83 "Hg
4.35 ไมล์
จ. 14 ต.ค. 2562, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:05 AM
6:07 PM
12:2
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:07 PM
5:46 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Nkongsamba

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
70°F
66°F
70°F
75°F
68°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
81°F
70°F
66°F
68°F
77°F
68°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
72°F
68°F
66°F
68°F
70°F
68°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
183°ใต้
3 mph
357°เหนือ
1 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
3 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
95%
98%
91%
82%
95%
98%
100%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
58%
66%
68%
73%
73%
74%
64%
68%
ฝนตก
0.44 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.27 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Nkongsamba

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
จ. 14 ต.ค.
อ. 15 ต.ค.
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
64°F
64°F
64°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
73°F
73°F
75°F
70°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
192°ใต้
5 mph
186°ใต้
4 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
277°ตะวันตก
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
255°ตะวันตก
5 mph
200°ใต้
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
85%
86%
87%
85%
90%
86%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
97%
99%
99%
99%
89%
97%
84%
73%
ฝนตก
0.67 นิ้ว
0.77 นิ้ว
0.72 นิ้ว
0.8 นิ้ว
1.11 นิ้ว
1.66 นิ้ว
1.15 นิ้ว
0.57 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
81°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
72°F
75°F
73°F
64°F
68°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
100°ตะวันออก
5 mph
110°ตะวันออก
4 mph
170°ใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
3
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
89%
86%
61%
67%
72%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
74%
74%
73%
45%
49%
65%
66%
ฝนตก
0.51 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Nkongsamba

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด