The Time Now > แคเมอรูน > Mbalmayo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mbalmayo, แคเมอรูน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 1:28:06 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yaounde Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
831 กิโลเมตรจาก Mbalmayo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
64.71°F
71.6°F
5.59 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
100%
29.95 "Hg
4.35 ไมล์
อ. 12 พ.ย. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:58 AM
5:57 PM
11:59
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:21 PM
5:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mbalmayo

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
77°F
70°F
68°F
66°F
84°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
66°F
77°F
66°F
68°F
66°F
91°F
68°F
66°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
68°F
66°F
68°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
275°ตะวันตก
2 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
292°ตะวันตก
4 mph
292°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
78%
93%
95%
100%
60%
92%
93%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
7 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
21 ไมล์
9 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
75%
40%
7%
43%
11%
33%
41%
43%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mbalmayo

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 พ.ย. 2562, 9:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 12 พ.ย.
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
84°F
82°F
82°F
82°F
79°F
84°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
68°F
70°F
68°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
77°F
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
72°F
72°F
72°F
73°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
256°ตะวันตก
4 mph
285°ตะวันตก
4 mph
270°ตะวันตก
4 mph
268°ตะวันตก
4 mph
282°ตะวันตก
4 mph
290°ตะวันตก
5 mph
280°ตะวันตก
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
67%
75%
72%
78%
82%
63%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
88%
64%
80%
82%
82%
77%
55%
58%
ฝนตก
0.46 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
86°F
95°F
100°F
97°F
97°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
64°F
75°F
79°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
250°ตะวันตก
5 mph
250°ตะวันตก
4 mph
200°ใต้
3 mph
270°ตะวันตก
3 mph
270°ตะวันตก
3 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
73%
86%
77%
74%
74%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
66%
61%
70%
71%
64%
69%
70%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mbalmayo

อัพเดทล่าสุด: จ. 11 พ.ย. 2562, 7:14 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด