The Time Now > แคเมอรูน > Garoua > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Garoua, แคเมอรูน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 กันยายน 2563 11:59:35 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Yaounde Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
1125 กิโลเมตรจาก Garoua
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
69.8°F
ไม่มีลม
100%
30.07 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 23 ก.ย. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:55 AM
6:01 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:41 AM
11:35 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Garoua

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 7:19 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
84°F
77°F
75°F
79°F
88°F
77°F
ระดับที่สบาย
70°F
73°F
95°F
79°F
73°F
81°F
99°F
77°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
75°F
73°F
72°F
73°F
75°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
285°ตะวันตก
7 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
282°ตะวันตก
4 mph
267°ตะวันตก
4 mph
281°ตะวันตก
6 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
254°ตะวันตก
6 mph
276°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
100%
73%
88%
91%
85%
64%
88%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
5 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
27%
25%
76%
10%
33%
31%
68%
80%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Garoua

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
88°F
88°F
82°F
88°F
88°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
95°F
95°F
88°F
93°F
99°F
100°F
109°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
73°F
73°F
75°F
73°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
282°ตะวันตก
7 mph
274°ตะวันตก
7 mph
289°ตะวันตก
7 mph
278°ตะวันตก
7 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
100°ตะวันออก
4 mph
280°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
68%
71%
75%
69%
65%
57%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
83%
92%
99%
50%
82%
93%
90%
85%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
106°F
108°F
106°F
111°F
108°F
102°F
106°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
79°F
77°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
260°ตะวันตก
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
290°ตะวันตก
6 mph
290°ตะวันตก
2 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
57%
53%
62%
59%
48%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
84%
44%
8%
96%
64%
91%
97%
ฝนตก
0.18 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.21 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Garoua

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ก.ย. 2563, 7:19 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด