The Time Now > แคเมอรูน > Dschang > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dschang, แคเมอรูน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 1:44:19 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Douala Obs.

ฝนตกปรอยปราย. เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
790 กิโลเมตรจาก Dschang
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
90.86°F
77°F
ไม่มีลม
84%
29.95 "Hg
4.97 ไมล์
พฤ. 24 ก.ย. 2563, 1:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
6:14 PM
12:6
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:46 PM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dschang

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 1:19 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
61°F
64°F
70°F
63°F
61°F
64°F
70°F
ระดับที่สบาย
64°F
61°F
64°F
68°F
63°F
61°F
64°F
68°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
61°F
64°F
61°F
59°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
272°ตะวันตก
4 mph
285°ตะวันตก
4 mph
191°ใต้
4 mph
265°ตะวันตก
4 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
273°ตะวันตก
6 mph
269°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
96%
89%
83%
93%
97%
90%
81%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
69%
70%
74%
63%
62%
72%
54%
69%
ฝนตก
0.43 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.32 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dschang

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
70°F
70°F
66°F
70°F
72°F
77°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
72°F
68°F
68°F
66°F
70°F
68°F
75°F
73°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
63°F
63°F
64°F
66°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
263°ตะวันตก
4 mph
286°ตะวันตก
6 mph
284°ตะวันตก
4 mph
282°ตะวันตก
5 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
289°ตะวันตก
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
86%
86%
90%
84%
86%
87%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
77%
92%
99%
96%
99%
99%
95%
99%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.65 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.72 นิ้ว
0.73 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.73 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
พฤ. 08 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
70°F
70°F
70°F
73°F
75°F
73°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
72°F
70°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
190°ใต้
2 mph
250°ตะวันตก
4 mph
290°ตะวันตก
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
92%
94%
95%
86%
80%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
ฝนตก
0.7 นิ้ว
0.63 นิ้ว
0.96 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.74 นิ้ว
0.85 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dschang

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 24 ก.ย. 2563, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด