The Time Now > กัมพูชา > สีหนุวิลล์ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

สีหนุวิลล์, กัมพูชา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 24 มกราคม 2563 12:08:24 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Phnom-Penh / Pochentong

เมฆเคลื่อนผ่าน. ร้อน.
ระยะทาง
7145 กิโลเมตรจาก สีหนุวิลล์
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
92.25°F
66.2°F
6.84 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
46%
29.92 "Hg
ศ. 24 ม.ค. 2563, 11:30 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:29 AM
6:06 PM
11:37
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:58 AM
4:45 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ สีหนุวิลล์

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
77°F
75°F
75°F
84°F
79°F
77°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
81°F
75°F
75°F
90°F
82°F
79°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
174°ใต้
5 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
84°ตะวันออก
7 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
170°ใต้
6 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
168°ใต้
4 mph
96°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
3
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
80%
88%
89%
64%
80%
90%
85%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
7%
8%
7%
12%
27%
30%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ สีหนุวิลล์

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
82°F
84°F
84°F
84°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
86°F
88°F
88°F
86°F
81°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
73°F
72°F
70°F
70°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
170°ใต้
9 mph
170°ใต้
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
200°ใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
200°ใต้
9 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
68%
77%
70%
67%
68%
70%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
43%
4%
4%
4%
61%
70%
ฝนตก
-
-
0.05 นิ้ว
-
-
-
0.15 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
84°F
84°F
84°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
70°F
70°F
70°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
160°ใต้
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
180°ใต้
10 mph
180°ใต้
9 mph
180°ใต้
4 mph
200°ใต้
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
65%
69%
68%
70%
60%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
50%
43%
6%
7%
9%
49%
14%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ สีหนุวิลล์

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 7:17 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด