The Time Now > กัมพูชา > พนมเปญ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

พนมเปญ, กัมพูชา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561 6:27:36 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Phnom-Penh / Pochentong

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
7236 กิโลเมตรจาก พนมเปญ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
83.14°F
78.8°F
ไม่มีลม
100%
29.89 "Hg
อา. 21 ต.ค. 2561, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:50 AM
5:40 PM
11:50
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:50 PM
2:04 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
88°F
79°F
75°F
82°F
90°F
79°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
99°F
84°F
77°F
91°F
100°F
84°F
77°F
จุดน้ำค้าง
77°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
174°ใต้
4 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
167°ใต้
6 mph
104°ตะวันออก
4 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
272°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
64%
86%
93%
79%
64%
87%
93%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
13 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
44%
74%
69%
11%
40%
49%
65%
68%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
88°F
88°F
90°F
86°F
90°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
97°F
95°F
97°F
91°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
68°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
202°ใต้
5 mph
253°ตะวันตก
6 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
67%
69%
67%
65%
55%
49%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
74%
65%
74%
63%
62%
54%
48%
55%
ฝนตก
0.27 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.54 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
อา. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
100°F
104°F
102°F
109°F
109°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
75°F
77°F
75°F
79°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
3 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
55%
63%
67%
62%
72%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
53%
55%
51%
55%
52%
51%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.87 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 1:18 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด