The Time Now > กัมพูชา > พนมเปญ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

พนมเปญ, กัมพูชา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 2:44:48 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Phnom-Penh / Pochentong

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
7236 กิโลเมตรจาก พนมเปญ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
94.17°F
71.6°F
5.59 mph 160° ใต้
59%
29.8 "Hg
จ. 19 ก.พ. 2561, 1:30 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
6:08 PM
11:48
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:57 AM
8:11 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 1:08 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
73°F
72°F
90°F
82°F
75°F
73°F
90°F
ระดับที่สบาย
84°F
72°F
73°F
95°F
86°F
77°F
75°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
162°ใต้
6 mph
191°ใต้
6 mph
187°ใต้
2 mph
94°ตะวันออก
9 mph
188°ใต้
9 mph
170°ใต้
6 mph
175°ใต้
7 mph
164°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
1
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
94%
94%
50%
72%
83%
89%
50%
ทัศนวิสัย
15 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
19 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
21 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
91°F
90°F
88°F
90°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
95°F
95°F
93°F
93°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
68°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
163°ใต้
4 mph
186°ใต้
7 mph
166°ใต้
6 mph
172°ใต้
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
1 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
55%
52%
58%
62%
52%
36%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
12%
5%
0%
12%
39%
25%
47%
54%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
95°F
95°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
102°F
104°F
104°F
102°F
99°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
190°ใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
46%
49%
47%
48%
46%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
34%
44%
12%
6%
6%
6%
6%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 1:08 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด