The Time Now > กัมพูชา > พนมเปญ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

พนมเปญ, กัมพูชา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 6:32:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Phnom-Penh / Pochentong

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
7236 กิโลเมตรจาก พนมเปญ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
86.16°F
75.2°F
5.59 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
84%
29.59 "Hg
ศ. 17 ส.ค. 2561, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:49 AM
6:19 PM
12:30
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:14 AM
10:26 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 1:10 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
88°F
81°F
77°F
77°F
86°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
99°F
86°F
81°F
81°F
95°F
86°F
82°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
249°ตะวันตก
20 mph
252°ตะวันตก
7 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
5
3
2
2
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
60%
81%
89%
88%
68%
83%
87%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
67%
56%
11%
11%
56%
72%
62%
40%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ศ. 17 ส.ค.
ส. 18 ส.ค.
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
90°F
88°F
91°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
79°F
79°F
77°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
97°F
97°F
100°F
95°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
250°ตะวันตก
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
71%
68%
66%
61%
51%
52%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
67%
72%
53%
69%
7%
6%
6%
7%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.59 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
90°F
90°F
91°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
66°F
68°F
70°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
250°ตะวันตก
16 mph
250°ตะวันตก
16 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
52%
51%
52%
60%
54%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
70%
6%
6%
6%
5%
7%
46%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ส.ค. 2561, 1:10 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด