The Time Now > กัมพูชา > พนมเปญ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

พนมเปญ, กัมพูชา สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 3:39:25 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Phnom-Penh / Pochentong

เมฆกระจาย. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
7236 กิโลเมตรจาก พนมเปญ
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
95°F
103.03°F
71.6°F
ไม่มีลม
47%
29.74 "Hg
ส. 17 เม.ย. 2564, 3:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:48 AM
6:12 PM
12:24
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:21 AM
10:29 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 1:18 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
77°F
77°F
93°F
84°F
79°F
86°F
95°F
ระดับที่สบาย
88°F
77°F
79°F
100°F
90°F
84°F
95°F
106°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
70°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
166°ใต้
4 mph
185°ใต้
7 mph
196°ใต้
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
194°ใต้
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
87%
90%
48%
70%
83%
65%
47%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
22 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
24 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
81%
11%
11%
38%
36%
27%
36%
44%
ฝนตก
0.31 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 3:22 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
อา. 18 เม.ย.
จ. 19 เม.ย.
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
95°F
93°F
93°F
95°F
90°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
77°F
79°F
81°F
82°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
97°F
99°F
99°F
100°F
102°F
97°F
91°F
93°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
201°ใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
260°ตะวันตก
4 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
53%
51%
52%
51%
66%
40%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
52%
55%
51%
52%
99%
99%
77%
46%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.05 นิ้ว
1.87 นิ้ว
0.98 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
84°F
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
88°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
97°F
100°F
100°F
100°F
99°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
68°F
72°F
70°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
200°ใต้
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
170°ใต้
8 mph
170°ใต้
5 mph
200°ใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
35%
44%
51%
49%
44%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
40%
6%
82%
51%
51%
6%
80%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ พนมเปญ

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 1:18 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด