The Time Now > บราซิล > Salvador > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Salvador, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 12:09:23 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Salvador Aeroporto

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
2788 กิโลเมตรจาก Salvador
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
97.75°F
75.2°F
7.46 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
66%
29.92 "Hg
พ. 20 ก.พ. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:34 AM
6:01 PM
12:27
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:09 PM
6:22 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Salvador

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
86°F
82°F
81°F
79°F
86°F
82°F
81°F
82°F
ระดับที่สบาย
97°F
88°F
86°F
82°F
95°F
88°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
110°ตะวันออก
12 mph
82°ตะวันออก
9 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
21°เหนือ
14 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
79°ตะวันออก
9 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
77%
79%
79%
65%
76%
78%
68%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
2%
5%
11%
9%
4%
9%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Salvador

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
90°F
90°F
93°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
91°F
91°F
97°F
100°F
100°F
99°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
73°F
75°F
75°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
86°ตะวันออก
14 mph
77°ตะวันออก
14 mph
93°ตะวันออก
12 mph
87°ตะวันออก
14 mph
71°ตะวันออก
15 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
100°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
68%
66%
68%
66%
67%
69%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
6%
6%
5%
25%
6%
48%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
0.43 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
99°F
97°F
99°F
100°F
102°F
102°F
102°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
77°F
79°F
77°F
77°F
79°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
90°ตะวันออก
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
110°ตะวันออก
11 mph
110°ตะวันออก
14 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
67%
76%
77%
73%
74%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
42%
9%
9%
9%
46%
45%
38%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
-
-
-
0.47 นิ้ว
0.75 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Salvador

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด