The Time Now > บราซิล > Salvador > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Salvador, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 28 มิถุนายน 2560 9:26:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Salvador Aeroporto

เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
2788 กิโลเมตรจาก Salvador
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
73.99°F
66.2°F
9.94 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
78%
30.09 "Hg
พ. 28 มิ.ย. 2560, 9:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
5:18 PM
11:22
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:53 AM
9:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Salvador

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 3:23 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
75°F
ระดับที่สบาย
73°F
72°F
75°F
73°F
72°F
72°F
73°F
77°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
110°ตะวันออก
16 mph
110°ตะวันออก
12 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
79%
72%
77%
82%
80%
82%
71%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
75%
69%
75%
77%
65%
68%
75%
74%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Salvador

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 4:32 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
72°F
73°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
77°F
77°F
75°F
73°F
73°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
164°ใต้
19 mph
167°ใต้
24 mph
162°ใต้
18 mph
170°ใต้
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
5
6
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
73%
70%
66%
70%
72%
75%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
77%
75%
72%
69%
65%
62%
60%
43%
ฝนตก
0.44 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
90°ตะวันออก
15 mph
110°ตะวันออก
13 mph
110°ตะวันออก
15 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
67%
67%
65%
63%
63%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
10%
20%
15%
20%
10%
15%
15%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
-
0.1 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Salvador

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 3:23 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด