The Time Now > บราซิล > Recife > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Recife, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 24 กันยายน 2561 11:51:08 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Recife Aeroporto

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2468 กิโลเมตรจาก Recife
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.62°F
69.8°F
7.46 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
79%
29.98 "Hg
จ. 24 ก.ย. 2561, 11:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:08 AM
5:15 PM
12:7
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:04 PM
4:47 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 9:26 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
81°F
82°F
77°F
75°F
81°F
82°F
77°F
ระดับที่สบาย
77°F
84°F
86°F
79°F
75°F
84°F
88°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
108°ตะวันออก
11 mph
112°ตะวันออก
14 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
72%
69%
79%
82%
72%
69%
78%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
9%
5%
2%
10%
6%
5%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
105°ตะวันออก
12 mph
111°ตะวันออก
13 mph
110°ตะวันออก
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
72%
73%
74%
71%
72%
63%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
8%
5%
7%
6%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
86°F
88°F
86°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
110°ตะวันออก
11 mph
100°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
13 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
67%
70%
73%
69%
68%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
9%
40%
6%
5%
30%
28%
6%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 9:26 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด