The Time Now > บราซิล > Recife > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Recife, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 10:55:15 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Recife Aeroporto

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
2468 กิโลเมตรจาก Recife
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
86.23°F
69.8°F
8.7 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
66%
30.01 "Hg
ศ. 18 ก.ย. 2563, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:11 AM
5:15 PM
12:4
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:10 AM
6:36 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
77°F
75°F
75°F
81°F
77°F
77°F
81°F
ระดับที่สบาย
86°F
81°F
77°F
77°F
82°F
79°F
79°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
106°ตะวันออก
12 mph
111°ตะวันออก
11 mph
93°ตะวันออก
12 mph
86°ตะวันออก
11 mph
105°ตะวันออก
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
81°ตะวันออก
10 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
74%
77%
79%
67%
78%
81%
75%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
9%
28%
9%
2%
10%
13%
30%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 18 ก.ย.
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
82°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
86°F
86°F
84°F
82°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
70°F
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
101°ตะวันออก
11 mph
71°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
13 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
67%
71%
68%
68%
68%
66%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
4%
4%
6%
59%
42%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
88°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
100°ตะวันออก
13 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
110°ตะวันออก
11 mph
90°ตะวันออก
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
67%
68%
70%
66%
68%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
8%
7%
42%
43%
58%
40%
6%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด