The Time Now > บราซิล > Recife > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Recife, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2561 4:41:13 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Recife Aeroporto

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
2468 กิโลเมตรจาก Recife
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
83.91°F
69.8°F
8.7 mph 180° ใต้
70%
29.95 "Hg
อา. 27 พ.ค. 2561, 4:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:25 AM
5:07 PM
11:42
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:51 PM
3:39 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 3:16 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
77°F
82°F
81°F
79°F
75°F
81°F
82°F
ระดับที่สบาย
81°F
77°F
88°F
86°F
82°F
75°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
72°F
73°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
86%
75%
77%
82%
87%
73%
70%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
8%
28%
25%
10%
30%
40%
7%
ฝนตก
-
-
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
อา. 27 พ.ค.
จ. 28 พ.ค.
อ. 29 พ.ค.
พ. 30 พ.ค.
พฤ. 31 พ.ค.
ศ. 01 มิ.ย.
ส. 02 มิ.ย.
อา. 03 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
88°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
100°ตะวันออก
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
77%
72%
72%
73%
71%
67%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
29%
46%
26%
53%
41%
40%
44%
ฝนตก
-
0.11 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 04 มิ.ย.
อ. 05 มิ.ย.
พ. 06 มิ.ย.
พฤ. 07 มิ.ย.
ศ. 08 มิ.ย.
ส. 09 มิ.ย.
อา. 10 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
91°F
90°F
93°F
91°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
170°ใต้
5 mph
90°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
71%
78%
77%
84%
78%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
10%
8%
27%
44%
48%
26%
6%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.37 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 3:15 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด