The Time Now > บราซิล > Recife > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Recife, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 22 เมษายน 2562 11:06:04 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Recife Aeroporto

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
2468 กิโลเมตรจาก Recife
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
90.93°F
73.4°F
ไม่มีลม
70%
29.92 "Hg
จ. 22 เม.ย. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:21 AM
5:14 PM
11:53
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:11 PM
8:08 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 9:15 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
81°F
77°F
77°F
84°F
81°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
86°F
81°F
79°F
95°F
86°F
81°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
112°ตะวันออก
7 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
83%
88%
93%
75%
83%
86%
79%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
30%
34%
15%
10%
30%
39%
40%
ฝนตก
-
0.11 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
0.22 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
จ. 22 เม.ย.
อ. 23 เม.ย.
พ. 24 เม.ย.
พฤ. 25 เม.ย.
ศ. 26 เม.ย.
ส. 27 เม.ย.
อา. 28 เม.ย.
จ. 29 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
90°F
88°F
88°F
88°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
110°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
78%
78%
81%
82%
81%
70%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
30%
34%
43%
54%
44%
48%
43%
37%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.73 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 30 เม.ย.
พ. 01 พ.ค.
พฤ. 02 พ.ค.
ศ. 03 พ.ค.
ส. 04 พ.ค.
อา. 05 พ.ค.
จ. 06 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
90°F
90°F
91°F
93°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
73°F
73°F
75°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
90°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
65%
69%
71%
71%
77%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
47%
39%
7%
6%
5%
9%
27%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: จ. 22 เม.ย. 2562, 9:15 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด