The Time Now > บราซิล > Recife > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Recife, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 2:39:17 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Recife Aeroporto

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
2468 กิโลเมตรจาก Recife
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
93.45°F
73.4°F
18.02 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
66%
29.89 "Hg
พฤ. 18 ม.ค. 2561, 3:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:14 AM
5:45 PM
12:31
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:18 AM
7:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 9:07 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
79°F
77°F
82°F
82°F
79°F
77°F
82°F
ระดับที่สบาย
90°F
84°F
81°F
88°F
90°F
84°F
81°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
104°ตะวันออก
7 mph
107°ตะวันออก
8 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
79%
83%
74%
72%
80%
84%
74%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
23%
24%
33%
56%
61%
48%
30%
31%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 18 ม.ค.
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
84°F
84°F
82°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
90°F
90°F
88°F
88°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
107°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
10 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
75%
74%
74%
74%
72%
64%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
35%
68%
54%
66%
49%
28%
43%
39%
ฝนตก
0.28 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
90°F
90°F
95°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
80°ตะวันออก
10 mph
80°ตะวันออก
11 mph
90°ตะวันออก
11 mph
100°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
62%
66%
63%
69%
69%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
55%
42%
34%
8%
10%
51%
53%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.09 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 9:07 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด