The Time Now > บราซิล > Recife > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Recife, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 23 มีนาคม 2561 9:08:23 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Recife Aeroporto

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2468 กิโลเมตรจาก Recife
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
88.27°F
73.4°F
5.59 mph 110° ตะวันออก
74%
29.86 "Hg
ศ. 23 มี.ค. 2561, 8:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:23 AM
5:28 PM
12:5
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:39 AM
10:43 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 มี.ค. 2561, 3:09 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
79°F
82°F
79°F
79°F
79°F
82°F
ระดับที่สบาย
86°F
82°F
82°F
93°F
82°F
82°F
82°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
89°ตะวันออก
6 mph
105°ตะวันออก
7 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
4
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
82%
85%
73%
83%
81%
83%
71%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
45%
49%
58%
55%
51%
23%
40%
ฝนตก
-
0.08 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 มี.ค. 2561, 5:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
73°F
72°F
72°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
100°ตะวันออก
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
75%
72%
66%
71%
62%
70%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
59%
54%
54%
56%
62%
54%
56%
55%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
พฤ. 05 เม.ย.
ศ. 06 เม.ย.
ส. 07 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
100°ตะวันออก
10 mph
110°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
7 mph
110°ตะวันออก
8 mph
90°ตะวันออก
8 mph
80°ตะวันออก
8 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
71%
69%
70%
67%
67%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
52%
54%
45%
47%
46%
43%
37%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 มี.ค. 2561, 3:09 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด