The Time Now > บราซิล > Recife > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Recife, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 1:57:30 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Recife Aeroporto

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2468 กิโลเมตรจาก Recife
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.78°F
66.2°F
11.18 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
69%
29.98 "Hg
ศ. 20 ก.ค. 2561, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:34 AM
5:17 PM
11:43
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:05 AM
11:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ก.ค. 2561, 9:02 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
77°F
81°F
75°F
72°F
73°F
81°F
75°F
ระดับที่สบาย
72°F
79°F
86°F
75°F
70°F
73°F
84°F
75°F
จุดน้ำค้าง
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
18 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
80%
67%
84%
90%
92%
70%
84%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
6%
2%
7%
11%
31%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ก.ค. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
82°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
70°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
81°F
81°F
81°F
84°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
68°F
70°F
72°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
13 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
74%
73%
70%
76%
80%
74%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
31%
33%
5%
31%
42%
34%
42%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.43 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
72°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
100°ตะวันออก
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
75%
71%
75%
75%
81%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
29%
27%
44%
30%
6%
6%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ก.ค. 2561, 9:02 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด