The Time Now > บราซิล > Recife > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Recife, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 12:14:02 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Recife Aeroporto

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
2468 กิโลเมตรจาก Recife
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
90.93°F
73.4°F
11.18 mph 110° ตะวันออก
70%
29.89 "Hg
พ. 20 ก.พ. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:23 AM
5:42 PM
12:19
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:51 PM
6:11 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
79°F
75°F
77°F
86°F
79°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
82°F
77°F
77°F
93°F
84°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
97°ตะวันออก
9 mph
79°ตะวันออก
6 mph
73°ตะวันออก
7 mph
71°ตะวันออก
9 mph
85°ตะวันออก
8 mph
74°ตะวันออก
7 mph
88°ตะวันออก
7 mph
98°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
82%
89%
91%
65%
81%
86%
86%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
7%
10%
10%
5%
30%
44%
54%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
77°F
79°F
77°F
77°F
79°F
81°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
93°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
96°ตะวันออก
9 mph
74°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
9 mph
95°ตะวันออก
9 mph
85°ตะวันออก
9 mph
76°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
10 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
69%
67%
75%
75%
72%
65%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
30%
54%
52%
52%
40%
36%
40%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
93°F
93°F
97°F
102°F
100°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
75°F
79°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
100°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
7 mph
110°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
11 mph
110°ตะวันออก
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
66%
66%
63%
66%
75%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
40%
37%
46%
41%
47%
57%
52%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.04 นิ้ว
1.63 นิ้ว
0.69 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Recife

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด