The Time Now > บราซิล > Porto Alegre > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Porto Alegre, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 6:44:30 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Porto Alegre Airport

หมอก. อ่อน.
ระยะทาง
3955 กิโลเมตรจาก Porto Alegre
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
68°F
4.35 mph 100° ตะวันออก
94%
30.01 "Hg
2.49 ไมล์
ศ. 27 พ.ย. 2563, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT-2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
8:09 PM
13:53
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:49 PM
4:41 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Porto Alegre

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 4:18 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
77°F
70°F
70°F
70°F
84°F
75°F
70°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
68°F
64°F
70°F
90°F
75°F
64°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
66°F
68°F
70°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
96°ตะวันออก
14 mph
98°ตะวันออก
9 mph
93°ตะวันออก
7 mph
69°ตะวันออก
7 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
346°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
73%
88%
93%
100%
60%
87%
98%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
47%
17%
8%
12%
15%
18%
35%
66%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.55 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Porto Alegre

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
84°F
81°F
77°F
82°F
82°F
72°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
70°F
70°F
68°F
64°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
75°F
84°F
84°F
75°F
84°F
84°F
70°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
72°F
70°F
70°F
68°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
103°ตะวันออก
7 mph
91°ตะวันออก
14 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
160°ใต้
7 mph
100°ตะวันออก
13 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
68%
76%
85%
69%
65%
81%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
72%
48%
96%
78%
97%
61%
79%
51%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.65 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
84°F
84°F
84°F
88°F
88°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
82°F
86°F
84°F
86°F
91°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
59°F
64°F
66°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
100°ตะวันออก
4 mph
180°ใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
160°ใต้
11 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
47%
42%
54%
50%
51%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
58%
6%
89%
64%
41%
9%
19%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
0.12 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Porto Alegre

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 4:18 ก่อนเที่ยง GMT-2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด