The Time Now > บราซิล > Porto Alegre > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Porto Alegre, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 09 มีนาคม 2564 8:36:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Porto Alegre Aero-Porto

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
3955 กิโลเมตรจาก Porto Alegre
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
69.8°F
8.7 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
100%
29.92 "Hg
อ. 09 มี.ค. 2564, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:21 AM
6:49 PM
12:28
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:24 AM
4:49 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Porto Alegre

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 3:20 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
79°F
70°F
64°F
72°F
81°F
72°F
63°F
ระดับที่สบาย
72°F
81°F
72°F
64°F
72°F
82°F
72°F
63°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
64°F
63°F
66°F
63°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
200°ใต้
14 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
4 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
101°ตะวันออก
3 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
1
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
62%
79%
96%
81%
53%
77%
100%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
15 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
56%
10%
6%
30%
5%
5%
2%
3%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Porto Alegre

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
จ. 15 มี.ค.
อ. 16 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
82°F
84°F
86°F
86°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
64°F
63°F
63°F
61°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
82°F
84°F
88°F
82°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
61°F
59°F
63°F
68°F
63°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
175°ใต้
12 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
159°ใต้
9 mph
103°ตะวันออก
9 mph
103°ตะวันออก
9 mph
168°ใต้
10 mph
160°ใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
56%
51%
47%
50%
57%
54%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
64%
3%
2%
3%
5%
5%
6%
5%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 17 มี.ค.
พฤ. 18 มี.ค.
ศ. 19 มี.ค.
ส. 20 มี.ค.
อา. 21 มี.ค.
จ. 22 มี.ค.
อ. 23 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
86°F
90°F
95°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
72°F
72°F
68°F
66°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
88°F
93°F
100°F
100°F
99°F
จุดน้ำค้าง
59°F
64°F
66°F
68°F
70°F
70°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
11 mph
160°ใต้
13 mph
100°ตะวันออก
10 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
4
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
48%
53%
48%
45%
46%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
87%
74%
58%
5%
14%
5%
ฝนตก
-
0.28 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Porto Alegre

อัพเดทล่าสุด: อ. 09 มี.ค. 2564, 3:20 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด