The Time Now > บราซิล > Natal > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Natal, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 12:40:11 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Natal Aeroporto

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2464 กิโลเมตรจาก Natal
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
93.45°F
73.4°F
15.53 mph 110° ตะวันออก
66%
29.89 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 12:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:58 AM
5:13 PM
12:15
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:13 PM
9:24 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Natal

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
79°F
77°F
82°F
84°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
88°F
81°F
79°F
88°F
91°F
79°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
108°ตะวันออก
11 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
109°ตะวันออก
16 mph
104°ตะวันออก
13 mph
102°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
13 mph
95°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
81%
85%
66%
63%
80%
82%
78%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
5%
5%
3%
5%
7%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Natal

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
86°F
84°F
86°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
68°F
70°F
72°F
70°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
106°ตะวันออก
14 mph
100°ตะวันออก
15 mph
100°ตะวันออก
16 mph
112°ตะวันออก
19 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
68%
64%
65%
69%
65%
63%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
5%
4%
4%
40%
56%
49%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
64°F
66°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
110°ตะวันออก
15 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
110°ตะวันออก
17 mph
100°ตะวันออก
16 mph
90°ตะวันออก
13 mph
80°ตะวันออก
13 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
60%
55%
55%
54%
54%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
42%
5%
5%
41%
47%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Natal

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด