The Time Now > บราซิล > Natal > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Natal, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2563 7:09:36 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Joao Pessoa Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2464 กิโลเมตรจาก Natal
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.24°F
73.4°F
7.46 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
89%
29.92 "Hg
ศ. 23 ต.ค. 2563, 7:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:56 AM
5:13 PM
12:17
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:18 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Natal

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 ต.ค. 2563, 3:17 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
81°F
79°F
84°F
86°F
81°F
79°F
84°F
88°F
ระดับที่สบาย
86°F
82°F
91°F
95°F
86°F
81°F
91°F
97°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
107°ตะวันออก
13 mph
107°ตะวันออก
16 mph
108°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
86%
73%
67%
83%
83%
68%
61%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
16%
37%
36%
11%
11%
38%
9%
8%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Natal

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 ต.ค. 2563, 6:22 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
ส. 24 ต.ค.
อา. 25 ต.ค.
จ. 26 ต.ค.
อ. 27 ต.ค.
พ. 28 ต.ค.
พฤ. 29 ต.ค.
ศ. 30 ต.ค.
ส. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
86°F
86°F
84°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
90°F
88°F
88°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
68°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
107°ตะวันออก
15 mph
99°ตะวันออก
16 mph
99°ตะวันออก
17 mph
99°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
14 mph
110°ตะวันออก
14 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
67%
70%
68%
67%
62%
65%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
8%
8%
4%
40%
41%
56%
55%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 พ.ย.
จ. 02 พ.ย.
อ. 03 พ.ย.
พ. 04 พ.ย.
พฤ. 05 พ.ย.
ศ. 06 พ.ย.
ส. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
110°ตะวันออก
11 mph
100°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
14 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
65%
64%
65%
64%
65%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
46%
6%
47%
45%
48%
50%
43%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Natal

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 ต.ค. 2563, 3:17 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด