The Time Now > บราซิล > Manaus > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Manaus, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 10:07:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manaus Aeroporto

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
4155 กิโลเมตรจาก Manaus
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
94.17°F
77°F
3.11 mph 190° ใต้
79%
29.92 "Hg
4.97 ไมล์
ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:50 AM
5:56 PM
12:6
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:54 AM
7:20 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
93°F
84°F
81°F
86°F
95°F
82°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
102°F
90°F
84°F
93°F
106°F
88°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
107°ตะวันออก
6 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
273°ตะวันตก
6 mph
355°เหนือ
7 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
14°เหนือ
5 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
343°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
69%
80%
66%
48%
70%
85%
87%
ทัศนวิสัย
26 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
29 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
7%
8%
5%
2%
5%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
ศ. 18 ก.ย.
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
95°F
95°F
93°F
88°F
90°F
91°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
79°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
100°F
100°F
104°F
102°F
95°F
97°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
106°ตะวันออก
7 mph
171°ใต้
6 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
81°ตะวันออก
6 mph
90°ตะวันออก
6 mph
268°ตะวันตก
3 mph
270°ตะวันตก
4 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
51%
51%
55%
63%
61%
43%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
4%
59%
99%
6%
6%
68%
ฝนตก
-
-
-
0.15 นิ้ว
0.41 นิ้ว
-
-
0.45 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
93°F
95°F
93°F
99°F
97°F
จุดน้ำค้าง
70°F
66°F
68°F
68°F
66°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
170°ใต้
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
350°เหนือ
1 mph
90°ตะวันออก
2 mph
80°ตะวันออก
4 mph
200°ใต้
1 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
47%
49%
48%
45%
58%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
92%
6%
6%
41%
44%
99%
68%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด