The Time Now > บราซิล > Manaus > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Manaus, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 เมษายน 2564 8:51:43 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manaus Aeroporto

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
4155 กิโลเมตรจาก Manaus
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
72.68°F
75.2°F
1.86 mph 70° ตะวันออก
100%
29.89 "Hg
จ. 19 เม.ย. 2564, 8:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:58 AM
6:00 PM
12:2
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:54 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 เม.ย. 2564, 8:29 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
84°F
82°F
75°F
73°F
73°F
82°F
77°F
ระดับที่สบาย
73°F
95°F
91°F
75°F
73°F
73°F
88°F
79°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
73°F
72°F
73°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
68°ตะวันออก
6 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
15°เหนือ
5 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
75%
80%
92%
93%
97%
79%
91%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
32%
75%
77%
69%
64%
47%
10%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 เม.ย. 2564, 5:22 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
81°F
86°F
82°F
84°F
84°F
84°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
95°F
90°F
93°F
91°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
77°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
68°ตะวันออก
5 mph
74°ตะวันออก
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
6 mph
160°ใต้
4 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
80%
77%
79%
79%
74%
83%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
59%
99%
58%
88%
86%
97%
99%
99%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.77 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.33 นิ้ว
1.67 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
86°F
81°F
84°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
75°F
79°F
77°F
66°F
75°F
77°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
270°ตะวันตก
2 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
90°ตะวันออก
2 mph
260°ตะวันตก
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
97%
93%
64%
86%
92%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
99%
95%
56%
50%
99%
64%
59%
ฝนตก
1.56 นิ้ว
2.05 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.96 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 เม.ย. 2564, 8:29 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด