The Time Now > บราซิล > Manaus > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Manaus, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 24 กันยายน 2561 9:02:22 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manaus Aeroporto

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
4155 กิโลเมตรจาก Manaus
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
90.57°F
69.8°F
4.35 mph 80° ตะวันออก
59%
29.77 "Hg
10 ไมล์
จ. 24 ก.ย. 2561, 8:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:48 AM
5:55 PM
12:7
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:49 PM
5:28 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 8:26 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
84°F
91°F
75°F
73°F
73°F
91°F
79°F
ระดับที่สบาย
73°F
91°F
100°F
77°F
73°F
75°F
100°F
82°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
1°เหนือ
5 mph
12°เหนือ
6 mph
97°ตะวันออก
4 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
164°ใต้
5 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
4 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
1
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
69%
51%
88%
93%
100%
52%
86%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
4 ไมล์
19 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
23 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
77%
57%
4%
6%
67%
7%
3%
6%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
91°F
88°F
91°F
93°F
91°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
97°F
99°F
100°F
90°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
75°F
73°F
72°F
59°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
72°ตะวันออก
6 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
81°ตะวันออก
6 mph
104°ตะวันออก
3 mph
90°ตะวันออก
2 mph
340°เหนือ
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
59%
68%
59%
52%
36%
43%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
78%
5%
6%
6%
6%
53%
6%
36%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
88°F
90°F
93°F
93°F
91°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
59°F
63°F
70°F
70°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
80°ตะวันออก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
1 mph
110°ตะวันออก
1 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
0
1
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
42%
37%
44%
54%
54%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
35%
34%
40%
53%
56%
44%
50%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 8:26 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด