The Time Now > บราซิล > Manaus > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Manaus, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 3:13:31 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manaus Aeroporto

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
4155 กิโลเมตรจาก Manaus
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
102.6°F
75.2°F
5.59 mph 80° ตะวันออก
59%
29.74 "Hg
ส. 17 พ.ย. 2561, 3:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:37 AM
5:52 PM
12:15
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:36 PM
1:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
77°F
82°F
91°F
81°F
77°F
86°F
91°F
ระดับที่สบาย
88°F
81°F
91°F
100°F
88°F
79°F
97°F
100°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
77°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
71°ตะวันออก
5 mph
92°ตะวันออก
7 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
292°ตะวันตก
3 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
13°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
3
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
87%
76%
56%
78%
89%
75%
54%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
50%
11%
75%
58%
12%
54%
44%
11%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0.2 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
90°F
91°F
86°F
82°F
84°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
75°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
97°F
95°F
99°F
93°F
86°F
90°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
88°ตะวันออก
6 mph
252°ตะวันตก
5 mph
104°ตะวันออก
5 mph
200°ใต้
5 mph
291°ตะวันตก
2 mph
340°เหนือ
3 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
68%
56%
69%
77%
78%
82%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
72%
6%
51%
60%
62%
60%
61%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.23 นิ้ว
-
0.1 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.63 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
88°F
91°F
91°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
66°F
73°F
72°F
77°F
75°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
70°ตะวันออก
1 mph
80°ตะวันออก
4 mph
20°เหนือ
ไม่มีลม
3 mph
350°เหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
0
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
75%
70%
82%
80%
69%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
41%
60%
58%
56%
56%
57%
56%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.79 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 2:14 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด