The Time Now > บราซิล > Manaus > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Manaus, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 11:25:39 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manaus Aeroporto

ฝนโปรย. แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
4155 กิโลเมตรจาก Manaus
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.95°F
75.2°F
11.18 mph 30° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
0 "Hg
1.24 ไมล์
พ. 20 ก.พ. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
6:19 PM
12:11
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:33 PM
7:00 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
77°F
73°F
73°F
84°F
79°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
90°F
79°F
73°F
73°F
91°F
82°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
171°ใต้
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
72°ตะวันออก
6 mph
97°ตะวันออก
5 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
81°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
91%
98%
98%
76%
89%
94%
97%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
63%
37%
74%
64%
62%
52%
60%
68%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
91°F
91°F
93°F
93°F
82°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
97°ตะวันออก
7 mph
81°ตะวันออก
7 mph
81°ตะวันออก
6 mph
95°ตะวันออก
7 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
2 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
2
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
78%
77%
74%
71%
73%
92%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
78%
65%
69%
68%
67%
56%
60%
49%
ฝนตก
0.57 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.34 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
93°F
97°F
93°F
90°F
93°F
จุดน้ำค้าง
75°F
70°F
75°F
79°F
75°F
72°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
70°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
63%
78%
89%
78%
67%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
48%
55%
55%
53%
55%
52%
ฝนตก
0.46 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด