The Time Now > บราซิล > Manaus > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Manaus, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 19 ตุลาคม 2562 10:42:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manaus Aeroporto

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
4155 กิโลเมตรจาก Manaus
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
94.17°F
77°F
3.11 mph 90° ตะวันออก
79%
29.95 "Hg
ส. 19 ต.ค. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:39 AM
5:50 PM
12:11
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:51 PM
10:11 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
79°F
75°F
81°F
86°F
75°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
99°F
84°F
75°F
90°F
95°F
75°F
72°F
73°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
70°F
70°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
91°ตะวันออก
4 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
353°เหนือ
4 mph
83°ตะวันออก
6 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
275°ตะวันตก
4 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
84%
92%
82%
65%
85%
92%
100%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
25%
12%
33%
31%
12%
37%
37%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
86°F
86°F
90°F
86°F
86°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
79°F
ระดับที่สบาย
97°F
90°F
90°F
97°F
91°F
91°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
73°F
75°F
73°F
73°F
64°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
102°ตะวันออก
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
284°ตะวันตก
4 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
70°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
71%
73%
68%
73%
73%
47%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
39%
53%
56%
58%
63%
51%
6%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
88°F
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
91°F
91°F
93°F
102°F
99°F
102°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
66°F
66°F
77°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
110°ตะวันออก
3 mph
10°เหนือ
3 mph
350°เหนือ
1 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
0
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
49%
46%
48%
66%
60%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
39%
60%
57%
65%
69%
67%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Manaus

อัพเดทล่าสุด: ส. 19 ต.ค. 2562, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด