The Time Now > บราซิล > Fortaleza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Fortaleza, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 1:40:33 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fortaleza Aeropor-To

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
2677 กิโลเมตรจาก Fortaleza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
80.83°F
66.2°F
15.53 mph 100° ตะวันออก
65%
29.92 "Hg
10 ไมล์
ศ. 20 ก.ค. 2561, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:42 AM
5:38 PM
11:56
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:21 AM
11:46 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ก.ค. 2561, 9:02 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
84°F
79°F
77°F
75°F
82°F
79°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
86°F
81°F
79°F
77°F
86°F
81°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
66°F
72°F
72°F
68°F
68°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
108°ตะวันออก
12 mph
96°ตะวันออก
11 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
112°ตะวันออก
13 mph
104°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
75%
55%
82%
83%
77%
63%
84%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
4%
7%
2%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ก.ค. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
70°F
68°F
68°F
72°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
15 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
100°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
67%
68%
64%
63%
70%
61%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
39%
35%
4%
6%
7%
7%
ฝนตก
-
-
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
82°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
66°F
54°F
54°F
57°F
61°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
100°ตะวันออก
9 mph
110°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
15 mph
100°ตะวันออก
14 mph
100°ตะวันออก
12 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
62%
38%
39%
43%
50%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
42%
6%
5%
6%
6%
36%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 19 ก.ค. 2561, 9:02 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด