The Time Now > บราซิล > Fortaleza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Fortaleza, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 12:53:06 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fortaleza Aeropor-To

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
2677 กิโลเมตรจาก Fortaleza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
98.17°F
73.4°F
11.18 mph 70° ตะวันออก
59%
29.86 "Hg
อ. 20 มี.ค. 2561, 12:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
5:44 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:05 AM
8:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
82°F
81°F
81°F
86°F
82°F
82°F
84°F
ระดับที่สบาย
97°F
91°F
86°F
84°F
95°F
91°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
78°ตะวันออก
9 mph
79°ตะวันออก
9 mph
92°ตะวันออก
12 mph
111°ตะวันออก
14 mph
95°ตะวันออก
8 mph
76°ตะวันออก
9 mph
81°ตะวันออก
12 mph
106°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
79%
84%
82%
67%
79%
83%
76%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
9%
56%
41%
8%
8%
50%
64%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.05 นิ้ว
0.24 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
อ. 20 มี.ค.
พ. 21 มี.ค.
พฤ. 22 มี.ค.
ศ. 23 มี.ค.
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
93°F
95°F
90°F
90°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
34°F
34°F
34°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
82°ตะวันออก
13 mph
95°ตะวันออก
13 mph
86°ตะวันออก
13 mph
89°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
70%
72%
72%
69%
64%
66%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
35%
57%
65%
53%
61%
58%
59%
58%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.38 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.51 นิ้ว
1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 มี.ค.
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
82°F
82°F
86°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
34°F
34°F
73°F
73°F
70°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
90°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
73%
51%
51%
66%
55%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
58%
59%
56%
57%
56%
54%
56%
ฝนตก
0.21 นิ้ว
0.64 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด