The Time Now > บราซิล > Fortaleza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Fortaleza, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 12:08:02 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fortaleza Aeropor-To

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
2677 กิโลเมตรจาก Fortaleza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
95.18°F
75.2°F
8.7 mph 80° ตะวันออก
70%
29.89 "Hg
พ. 20 ก.พ. 2562, 11:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:41 AM
5:54 PM
12:13
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:04 PM
6:29 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
81°F
77°F
77°F
84°F
81°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
86°F
79°F
79°F
93°F
88°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
4°เหนือ
6 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
85%
95%
95%
72%
83%
88%
89%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
10%
51%
41%
9%
33%
41%
50%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
82°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
91°F
91°F
90°F
90°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
80°ตะวันออก
7 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
75%
76%
76%
78%
77%
65%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
52%
42%
50%
54%
61%
56%
38%
38%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.63 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
84°F
86°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
59°F
66°F
61°F
64°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
80°ตะวันออก
10 mph
100°ตะวันออก
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
80°ตะวันออก
12 mph
70°ตะวันออก
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
66%
45%
55%
45%
51%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
51%
51%
54%
56%
53%
52%
53%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด