The Time Now > บราซิล > Fortaleza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Fortaleza, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 1:33:07 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fortaleza Aeropor-To

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2677 กิโลเมตรจาก Fortaleza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.1°F
68°F
9.94 mph 110° ตะวันออก
70%
29.98 "Hg
จ. 26 ส.ค. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:35 AM
5:36 PM
12:1
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:46 AM
1:01 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: อา. 25 ส.ค. 2562, 9:15 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
81°F
86°F
81°F
77°F
75°F
86°F
81°F
ระดับที่สบาย
79°F
82°F
90°F
84°F
79°F
77°F
90°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
64°F
68°F
72°F
66°F
64°F
68°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
21 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
19 mph
96°ตะวันออก
16 mph
106°ตะวันออก
18 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
20 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
20 mph
103°ตะวันออก
16 mph
96°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
5
5
4
5
5
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
57%
56%
74%
72%
68%
55%
75%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
14 ไมล์
16 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
13 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
1%
1%
3%
2%
1%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: อา. 25 ส.ค. 2562, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
จ. 26 ส.ค.
อ. 27 ส.ค.
พ. 28 ส.ค.
พฤ. 29 ส.ค.
ศ. 30 ส.ค.
ส. 31 ส.ค.
อา. 01 ก.ย.
จ. 02 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
84°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
19 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
20 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
19 mph
109°ตะวันออก
22 mph
111°ตะวันออก
15 mph
90°ตะวันออก
16 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
5
4
5
5
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
60%
56%
61%
63%
64%
67%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
4%
4%
47%
47%
40%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 ก.ย.
พ. 04 ก.ย.
พฤ. 05 ก.ย.
ศ. 06 ก.ย.
ส. 07 ก.ย.
อา. 08 ก.ย.
จ. 09 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
48°F
46°F
50°F
54°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
100°ตะวันออก
14 mph
100°ตะวันออก
14 mph
100°ตะวันออก
14 mph
90°ตะวันออก
14 mph
90°ตะวันออก
14 mph
80°ตะวันออก
14 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
67%
31%
29%
31%
37%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
40%
39%
3%
3%
3%
5%
39%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: อา. 25 ส.ค. 2562, 9:15 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด