The Time Now > บราซิล > Fortaleza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Fortaleza, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 4:15:38 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fortaleza Aeropor-To

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2677 กิโลเมตรจาก Fortaleza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.46°F
71.6°F
4.35 mph 170° ใต้
83%
29.86 "Hg
พ. 23 ต.ค. 2562, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:12 AM
5:24 PM
12:12
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:16 AM
12:31 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 3:12 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
86°F
81°F
79°F
82°F
84°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
79°F
93°F
84°F
82°F
86°F
90°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
76°ตะวันออก
11 mph
74°ตะวันออก
12 mph
104°ตะวันออก
18 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
82°ตะวันออก
15 mph
89°ตะวันออก
19 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
5
4
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
60%
76%
76%
64%
60%
74%
72%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
14 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
2%
3%
26%
10%
3%
7%
34%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ต.ค. 2562, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
88°F
88°F
90°F
86°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
68°F
70°F
70°F
66°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
82°ตะวันออก
17 mph
98°ตะวันออก
20 mph
107°ตะวันออก
19 mph
101°ตะวันออก
20 mph
103°ตะวันออก
21 mph
112°ตะวันออก
16 mph
90°ตะวันออก
15 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
5
5
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
62%
61%
62%
61%
60%
63%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
51%
46%
6%
42%
46%
6%
ฝนตก
-
-
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
86°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
68°F
50°F
54°F
55°F
59°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
90°ตะวันออก
14 mph
80°ตะวันออก
16 mph
70°ตะวันออก
16 mph
70°ตะวันออก
14 mph
70°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
33%
37%
39%
45%
40%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
41%
49%
51%
52%
53%
52%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 3:12 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด