The Time Now > บราซิล > Fortaleza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Fortaleza, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 1:39:28 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fortaleza Aeropor-To

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2677 กิโลเมตรจาก Fortaleza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
86.16°F
75.2°F
9.94 mph 80° ตะวันออก
84%
29.89 "Hg
จ. 06 ก.ค. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:41 AM
5:36 PM
11:55
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:11 PM
5:55 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 10:30 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
79°F
81°F
79°F
75°F
75°F
82°F
79°F
ระดับที่สบาย
79°F
82°F
86°F
82°F
77°F
77°F
88°F
81°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
102°ตะวันออก
9 mph
103°ตะวันออก
10 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
104°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
76%
72%
78%
84%
80%
62%
77%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
27%
64%
54%
15%
33%
11%
27%
10%
ฝนตก
-
0.09 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
84°F
86°F
86°F
86°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
68°F
70°F
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
110°ตะวันออก
15 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
65%
66%
64%
63%
59%
63%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
77%
46%
8%
40%
43%
6%
4%
44%
ฝนตก
0.23 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
70°F
66°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
110°ตะวันออก
14 mph
110°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
13 mph
110°ตะวันออก
15 mph
100°ตะวันออก
14 mph
110°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
63%
61%
65%
59%
60%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
74%
5%
7%
5%
5%
4%
6%
ฝนตก
0.28 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: อา. 05 ก.ค. 2563, 10:30 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด