The Time Now > บราซิล > Fortaleza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Fortaleza, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 24 กันยายน 2561 9:53:35 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fortaleza Aeropor-To

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2677 กิโลเมตรจาก Fortaleza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
9.94 mph 80° ตะวันออก
84%
29.92 "Hg
จ. 24 ก.ย. 2561, 9:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:22 AM
5:29 PM
12:7
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:20 PM
5:00 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 9:26 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
81°F
84°F
79°F
79°F
79°F
86°F
79°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
90°F
82°F
81°F
81°F
91°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
23 mph
106°ตะวันออก
22 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
22 mph
87°ตะวันออก
19 mph
92°ตะวันออก
21 mph
112°ตะวันออก
22 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
22 mph
86°ตะวันออก
20 mph
92°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
6
6
5
5
5
5
6
5
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
70%
61%
75%
75%
72%
59%
74%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
26%
27%
6%
2%
31%
12%
2%
3%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 5:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
84°F
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
102°ตะวันออก
21 mph
102°ตะวันออก
23 mph
105°ตะวันออก
22 mph
106°ตะวันออก
22 mph
101°ตะวันออก
16 mph
90°ตะวันออก
16 mph
90°ตะวันออก
16 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
5
6
5
5
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
64%
62%
61%
62%
62%
63%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
31%
6%
30%
5%
31%
30%
26%
31%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
68°F
57°F
57°F
55°F
54°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
90°ตะวันออก
19 mph
80°ตะวันออก
18 mph
80°ตะวันออก
17 mph
80°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
5
5
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
40%
40%
39%
35%
34%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
27%
6%
5%
29%
28%
5%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 9:26 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด