The Time Now > บราซิล > Fortaleza > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Fortaleza, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 4:01:54 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Fortaleza Aeropor-To

แดดออก. อุ่น.
ระยะทาง
2677 กิโลเมตรจาก Fortaleza
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
90.28°F
66.2°F
18.02 mph 80° ตะวันออก
49%
29.83 "Hg
10 ไมล์
ส. 17 พ.ย. 2561, 3:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:10 AM
5:27 PM
12:17
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:07 PM
12:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
81°F
84°F
86°F
82°F
81°F
81°F
88°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
90°F
95°F
88°F
84°F
82°F
93°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
70°F
72°F
73°F
72°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
95°ตะวันออก
21 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
22 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
21 mph
86°ตะวันออก
16 mph
93°ตะวันออก
19 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
21 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
21 mph
97°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
5
5
5
4
5
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
73%
64%
61%
74%
74%
72%
57%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
9%
28%
2%
2%
11%
28%
3%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
90°F
90°F
91°F
91°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
101°ตะวันออก
21 mph
107°ตะวันออก
21 mph
105°ตะวันออก
21 mph
105°ตะวันออก
20 mph
108°ตะวันออก
21 mph
107°ตะวันออก
15 mph
90°ตะวันออก
16 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
5
5
5
5
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
65%
62%
62%
65%
64%
65%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
40%
31%
4%
6%
35%
37%
48%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
84°F
86°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
63°F
64°F
61°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
90°ตะวันออก
13 mph
90°ตะวันออก
16 mph
70°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
17 mph
70°ตะวันออก
14 mph
70°ตะวันออก
16 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
65%
50%
54%
47%
50%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
52%
39%
54%
53%
54%
54%
54%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Fortaleza

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด