The Time Now > บราซิล > Curitiba > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Curitiba, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 28 มิถุนายน 2560 9:16:22 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Curitiba Aeroporto

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
3728 กิโลเมตรจาก Curitiba
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
52.65°F
50°F
4.35 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
88%
30.27 "Hg
10 ไมล์
พ. 28 มิ.ย. 2560, 9:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:03 AM
5:37 PM
10:34
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:47 AM
10:36 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 3:23 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
46°F
46°F
72°F
57°F
52°F
50°F
70°F
ระดับที่สบาย
50°F
46°F
46°F
75°F
55°F
50°F
48°F
75°F
จุดน้ำค้าง
48°F
45°F
45°F
52°F
52°F
50°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
297°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
293°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
275°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
3
2
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
92%
95%
50%
85%
91%
100%
53%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
50%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 4:32 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
63°F
57°F
54°F
55°F
59°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
50°F
50°F
46°F
45°F
46°F
45°F
45°F
ระดับที่สบาย
68°F
66°F
61°F
52°F
48°F
52°F
55°F
59°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
52°F
45°F
45°F
46°F
50°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
285°ตะวันตก
6 mph
99°ตะวันออก
7 mph
107°ตะวันออก
9 mph
101°ตะวันออก
9 mph
93°ตะวันออก
7 mph
94°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
58%
74%
72%
74%
78%
77%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
12%
43%
69%
47%
57%
56%
10%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
61°F
63°F
64°F
64°F
57°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
46°F
46°F
48°F
48°F
43°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
63°F
64°F
64°F
55°F
54°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
48°F
54°F
54°F
50°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
80°ตะวันออก
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
2 mph
190°ใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
66%
64%
62%
84%
74%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
10%
10%
0%
92%
56%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
0.44 นิ้ว
0.33 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 3:23 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด