The Time Now > บราซิล > Curitiba > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Curitiba, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 1:04:19 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Curitiba Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
3728 กิโลเมตรจาก Curitiba
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.53°F
66.2°F
4.35 mph 270° ตะวันตก
74%
30.01 "Hg
พ. 20 ก.พ. 2562, 12:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:05 AM
6:55 PM
12:50
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:02 PM
6:56 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
66°F
63°F
63°F
75°F
66°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
81°F
66°F
63°F
63°F
77°F
66°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
61°F
63°F
64°F
63°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
251°ตะวันตก
8 mph
87°ตะวันออก
6 mph
102°ตะวันออก
6 mph
87°ตะวันออก
10 mph
101°ตะวันออก
8 mph
95°ตะวันออก
4 mph
93°ตะวันออก
6 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
85%
92%
100%
68%
88%
93%
100%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
31%
50%
15%
15%
19%
17%
26%
34%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
75°F
81°F
84°F
82°F
81°F
72°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
63°F
66°F
66°F
68°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
75°F
81°F
84°F
84°F
81°F
70°F
68°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
253°ตะวันตก
9 mph
98°ตะวันออก
7 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
286°ตะวันตก
9 mph
90°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
71%
66%
59%
58%
64%
86%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
51%
10%
39%
33%
6%
51%
57%
50%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.54 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
79°F
75°F
75°F
77°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
75°F
81°F
77°F
77°F
81°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
260°ตะวันตก
9 mph
110°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
4 mph
90°ตะวันออก
3 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
62%
94%
91%
81%
78%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
57%
49%
50%
50%
57%
55%
51%
ฝนตก
0.43 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด