The Time Now > บราซิล > Curitiba > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Curitiba, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 7:37:27 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Curitiba Airport

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3728 กิโลเมตรจาก Curitiba
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
37.4°F
37.4°F
37.4°F
1.86 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
100%
30.21 "Hg
10 ไมล์
ศ. 10 ก.ค. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:02 AM
5:42 PM
10:40
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:52 PM
10:56 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 4:40 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
66°F
50°F
46°F
48°F
73°F
59°F
55°F
ระดับที่สบาย
36°F
66°F
46°F
43°F
45°F
75°F
59°F
54°F
จุดน้ำค้าง
34°F
41°F
43°F
45°F
50°F
55°F
54°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
12°เหนือ
6 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
7 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
3
4
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
39%
77%
92%
100%
53%
82%
87%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
19 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
7%
15%
6%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
73°F
73°F
73°F
59°F
68°F
77°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
46°F
54°F
59°F
46°F
45°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
64°F
75°F
77°F
75°F
48°F
64°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
41°F
54°F
50°F
54°F
46°F
52°F
48°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
84°ตะวันออก
7 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
54%
47%
52%
86%
62%
39%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
8%
4%
72%
49%
6%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
0.3 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
73°F
73°F
73°F
61°F
63°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
55°F
55°F
48°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
75°F
61°F
64°F
66°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
48°F
43°F
52°F
45°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
260°ตะวันตก
7 mph
340°เหนือ
10 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
100°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
36%
40%
32%
70%
50%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
51%
6%
4%
6%
50%
6%
50%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.09 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 4:40 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด