The Time Now > บราซิล > Curitiba > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Curitiba, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560 11:24:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Curitiba Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
3728 กิโลเมตรจาก Curitiba
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
57.2°F
11.18 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
83%
30.3 "Hg
อ. 17 ต.ค. 2560, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT-2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:41 AM
7:24 PM
12:43
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:27 AM
5:35 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 10:08 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
61°F
57°F
55°F
82°F
68°F
63°F
61°F
ระดับที่สบาย
73°F
61°F
57°F
54°F
82°F
68°F
63°F
61°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
57°F
59°F
59°F
63°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
69°ตะวันออก
9 mph
78°ตะวันออก
6 mph
71°ตะวันออก
8 mph
4°เหนือ
8 mph
352°เหนือ
7 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
351°เหนือ
11 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
93%
96%
100%
44%
80%
84%
81%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
12 ไมล์
22 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
45%
12%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 6:18 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
อ. 17 ต.ค.
พ. 18 ต.ค.
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
82°F
84°F
66°F
72°F
64°F
66°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
57°F
63°F
61°F
61°F
57°F
50°F
46°F
ระดับที่สบาย
68°F
81°F
81°F
64°F
75°F
61°F
64°F
68°F
จุดน้ำค้าง
57°F
59°F
57°F
59°F
59°F
57°F
48°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
82°ตะวันออก
9 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
87°ตะวันออก
19 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
5
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
49%
47%
82%
66%
85%
33%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
44%
42%
31%
24%
3%
54%
54%
5%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0 นิ้ว
1.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 25 ต.ค.
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
75°F
72°F
72°F
72°F
73°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
59°F
59°F
59°F
59°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
72°F
73°F
73°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
54°F
57°F
63°F
63°F
61°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
20°เหนือ
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
80°ตะวันออก
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
38%
87%
77%
76%
93%
93%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
35%
57%
52%
55%
56%
55%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.12 นิ้ว
1.68 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Curitiba

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 10:08 ก่อนเที่ยง GMT-2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด