The Time Now > บราซิล > Contagem > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Contagem, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 11:16:56 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Pampulha

แดดออก. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
3285 กิโลเมตรจาก Contagem
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
81°F
50°F
4.35 mph 90° ตะวันออก
32%
30.12 "Hg
10 ไมล์
ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:48 AM
5:51 PM
12:3
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:49 AM
7:17 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
90°F
77°F
70°F
68°F
91°F
79°F
72°F
81°F
ระดับที่สบาย
86°F
77°F
75°F
68°F
86°F
79°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
41°F
48°F
50°F
48°F
43°F
48°F
52°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
252°ตะวันตก
9 mph
72°ตะวันออก
6 mph
91°ตะวันออก
7 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
260°ตะวันตก
7 mph
73°ตะวันออก
6 mph
81°ตะวันออก
7 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
3
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
37%
51%
47%
18%
35%
49%
33%
ทัศนวิสัย
41 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
30 ไมล์
41 ไมล์
21 ไมล์
16 ไมล์
28 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 18 ก.ย.
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
81°F
70°F
72°F
79°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
68°F
70°F
66°F
63°F
61°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
82°F
79°F
68°F
75°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
41°F
43°F
46°F
52°F
52°F
55°F
54°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
85°ตะวันออก
6 mph
83°ตะวันออก
7 mph
110°ตะวันออก
9 mph
79°ตะวันออก
9 mph
112°ตะวันออก
9 mph
88°ตะวันออก
6 mph
90°ตะวันออก
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
20%
26%
40%
59%
59%
43%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
51%
59%
99%
54%
6%
4%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
1.7 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
82°F
82°F
88°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
43°F
41°F
64°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
10°เหนือ
3 mph
290°ตะวันตก
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
80°ตะวันออก
9 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
1
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
25%
22%
20%
50%
48%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
4%
3%
57%
52%
71%
ฝนตก
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด