The Time Now > บราซิล > Contagem > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Contagem, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2561 6:15:58 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belo Horizonte Aeroporto

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
3285 กิโลเมตรจาก Contagem
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
59°F
53.6°F
ไม่มีลม
82%
30.24 "Hg
10 ไมล์
อา. 19 ส.ค. 2561, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:15 AM
5:44 PM
11:29
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:21 PM
12:49 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 ส.ค. 2561, 3:07 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
73°F
63°F
55°F
54°F
77°F
64°F
59°F
ระดับที่สบาย
63°F
77°F
63°F
54°F
52°F
77°F
64°F
57°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
54°F
52°F
52°F
45°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
77°ตะวันออก
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
87°ตะวันออก
7 mph
103°ตะวันออก
7 mph
81°ตะวันออก
3 mph
107°ตะวันออก
9 mph
79°ตะวันออก
7 mph
77°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
43%
69%
90%
92%
31%
62%
77%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
31 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
10%
4%
3%
1%
3%
7%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 ส.ค. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
อา. 19 ส.ค.
จ. 20 ส.ค.
อ. 21 ส.ค.
พ. 22 ส.ค.
พฤ. 23 ส.ค.
ศ. 24 ส.ค.
ส. 25 ส.ค.
อา. 26 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
77°F
77°F
77°F
75°F
77°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
54°F
57°F
57°F
59°F
59°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
50°F
46°F
45°F
46°F
48°F
48°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
90°ตะวันออก
5 mph
98°ตะวันออก
7 mph
75°ตะวันออก
7 mph
74°ตะวันออก
11 mph
74°ตะวันออก
11 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
20°เหนือ
2 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
35%
33%
36%
43%
40%
35%
31%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
2%
3%
6%
4%
5%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 27 ส.ค.
อ. 28 ส.ค.
พ. 29 ส.ค.
พฤ. 30 ส.ค.
ศ. 31 ส.ค.
ส. 01 ก.ย.
อา. 02 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
59°F
61°F
59°F
59°F
59°F
61°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
50°F
57°F
57°F
50°F
48°F
43°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
90°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
5 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
57%
54%
43%
40%
33%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
53%
53%
29%
28%
3%
4%
4%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: อา. 19 ส.ค. 2561, 3:07 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด