The Time Now > บราซิล > Contagem > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Contagem, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 20 เมษายน 2562 11:32:11 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belo Horizonte Aeroporto

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3285 กิโลเมตรจาก Contagem
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
60.8°F
ไม่มีลม
88%
30.04 "Hg
10 ไมล์
ส. 20 เม.ย. 2562, 11:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
5:41 PM
11:33
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:56 PM
7:06 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 เม.ย. 2562, 9:24 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
59°F
81°F
70°F
66°F
73°F
82°F
70°F
ระดับที่สบาย
61°F
59°F
82°F
73°F
66°F
75°F
82°F
72°F
จุดน้ำค้าง
55°F
61°F
57°F
59°F
61°F
63°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
268°ตะวันตก
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
98°ตะวันออก
7 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
104°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
100%
44%
66%
80%
68%
48%
76%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
11 ไมล์
17 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
2%
5%
8%
8%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 เม.ย. 2562, 11:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
อา. 21 เม.ย.
จ. 22 เม.ย.
อ. 23 เม.ย.
พ. 24 เม.ย.
พฤ. 25 เม.ย.
ศ. 26 เม.ย.
ส. 27 เม.ย.
อา. 28 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
81°F
82°F
81°F
79°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
66°F
66°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
57°F
61°F
61°F
55°F
57°F
59°F
63°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
106°ตะวันออก
6 mph
85°ตะวันออก
7 mph
84°ตะวันออก
7 mph
96°ตะวันออก
6 mph
91°ตะวันออก
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
53%
57%
45%
49%
53%
53%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
5%
6%
5%
6%
6%
28%
44%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 เม.ย.
อ. 30 เม.ย.
พ. 01 พ.ค.
พฤ. 02 พ.ค.
ศ. 03 พ.ค.
ส. 04 พ.ค.
อา. 05 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
82°F
จุดน้ำค้าง
64°F
59°F
59°F
61°F
61°F
66°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
280°ตะวันตก
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
270°ตะวันตก
4 mph
260°ตะวันตก
ไม่มีลม
2 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
54%
54%
57%
57%
66%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
53%
6%
3%
3%
3%
5%
28%
ฝนตก
0.42 นิ้ว
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: ส. 20 เม.ย. 2562, 9:24 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด