The Time Now > บราซิล > Contagem > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Contagem, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 มกราคม 2562 5:31:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belo Horizonte Aeroporto

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3285 กิโลเมตรจาก Contagem
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
60.8°F
5.59 mph 90° ตะวันออก
73%
30.07 "Hg
10 ไมล์
ศ. 18 ม.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT-2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
7:41 PM
13:11
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:12 PM
2:50 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 4:24 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
86°F
75°F
66°F
66°F
86°F
79°F
72°F
ระดับที่สบาย
77°F
88°F
77°F
66°F
66°F
86°F
79°F
73°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
63°F
61°F
59°F
57°F
59°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
16°เหนือ
4 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
99°ตะวันออก
7 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
355°เหนือ
5 mph
2°เหนือ
4 mph
86°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
42%
66%
81%
79%
37%
53%
69%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
17 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
25 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
7%
10%
10%
2%
3%
8%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
ศ. 18 ม.ค.
ส. 19 ม.ค.
อา. 20 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
90°F
86°F
84°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
70°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
81°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
59°F
59°F
61°F
61°F
64°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
85°ตะวันออก
6 mph
93°ตะวันออก
6 mph
108°ตะวันออก
5 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
68°ตะวันออก
ไม่มีลม
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
47%
40%
40%
42%
42%
45%
52%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
9%
5%
32%
47%
54%
49%
50%
59%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.88 นิ้ว
0.2 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
88°F
86°F
84°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
55°F
52°F
68°F
64°F
64°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
35%
61%
55%
53%
65%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
55%
6%
8%
27%
34%
42%
42%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Contagem

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ม.ค. 2562, 4:23 ก่อนเที่ยง GMT-2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด