The Time Now > บราซิล > Campo Grande > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Campo Grande, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 17 มกราคม 2563 9:40:37 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Aracaju Aeroporto

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2609 กิโลเมตรจาก Campo Grande
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
87.19°F
71.6°F
11.18 mph 80° ตะวันออก
70%
29.98 "Hg
ศ. 17 ม.ค. 2563, 9:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:16 AM
5:55 PM
12:39
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:49 PM
11:34 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Campo Grande

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ม.ค. 2563, 9:18 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
90°F
77°F
75°F
84°F
90°F
75°F
ระดับที่สบาย
72°F
75°F
99°F
79°F
75°F
90°F
97°F
77°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
70°ตะวันออก
9 mph
93°ตะวันออก
14 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
96°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
14 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
94°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
2
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
93%
58%
84%
91%
66%
53%
82%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
31%
10%
11%
10%
38%
5%
5%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Campo Grande

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ม.ค. 2563, 5:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
ส. 18 ม.ค.
อา. 19 ม.ค.
จ. 20 ม.ค.
อ. 21 ม.ค.
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
91°F
91°F
93°F
90°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
72°F
75°F
73°F
77°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
91°F
93°F
97°F
97°F
91°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
72°F
72°F
73°F
68°F
63°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
105°ตะวันออก
12 mph
100°ตะวันออก
13 mph
112°ตะวันออก
13 mph
82°ตะวันออก
14 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
90°ตะวันออก
15 mph
80°ตะวันออก
14 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
57%
59%
60%
60%
51%
43%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
47%
46%
40%
60%
6%
48%
6%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
95°F
95°F
95°F
93°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
64°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
110°ตะวันออก
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
63%
65%
65%
61%
63%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
58%
46%
50%
51%
57%
57%
57%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Campo Grande

อัพเดทล่าสุด: ศ. 17 ม.ค. 2563, 3:16 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด