The Time Now > บราซิล > Campo Grande > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Campo Grande, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 6:20:19 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Aracaju Aeroporto

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
2609 กิโลเมตรจาก Campo Grande
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
81.39°F
69.8°F
6.84 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
74%
30.04 "Hg
ศ. 10 ก.ค. 2563, 7:00 ก่อนเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:44 AM
5:18 PM
11:34
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:06 PM
9:54 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Campo Grande

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 4:40 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
82°F
70°F
68°F
79°F
77°F
72°F
68°F
ระดับที่สบาย
82°F
86°F
68°F
68°F
84°F
79°F
70°F
68°F
จุดน้ำค้าง
72°F
68°F
66°F
66°F
70°F
68°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
175°ใต้
9 mph
174°ใต้
11 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
2
3
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
61%
87%
93%
70%
74%
88%
94%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
40%
7%
3%
28%
5%
11%
4%
2%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Campo Grande

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT-3
 
 
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
82°F
82°F
82°F
82°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
66°F
66°F
68°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
81°F
82°F
82°F
81°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
162°ใต้
9 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
100°ตะวันออก
9 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
74%
68%
64%
66%
74%
83%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
51%
6%
3%
3%
41%
9%
56%
46%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.19 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
81°F
84°F
84°F
82°F
82°F
88°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
70°F
72°F
68°F
68°F
75°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
100°ตะวันออก
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
73%
76%
66%
69%
87%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
53%
48%
7%
8%
7%
5%
42%
ฝนตก
0.13 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Campo Grande

อัพเดทล่าสุด: ศ. 10 ก.ค. 2563, 4:40 ก่อนเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด