The Time Now > บราซิล > Belo Horizonte > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Belo Horizonte, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 28 มิถุนายน 2560 9:17:14 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belo Horizonte Aeroporto

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3278 กิโลเมตรจาก Belo Horizonte
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
53.6°F
5.59 mph 100° ตะวันออก
73%
30.27 "Hg
10 ไมล์
พ. 28 มิ.ย. 2560, 8:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
5:26 PM
10:56
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:20 AM
10:17 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 3:23 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
48°F
57°F
73°F
55°F
46°F
59°F
73°F
ระดับที่สบาย
55°F
46°F
57°F
77°F
55°F
45°F
57°F
77°F
จุดน้ำค้าง
52°F
48°F
46°F
46°F
52°F
48°F
45°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
103°ตะวันออก
5 mph
110°ตะวันออก
6 mph
88°ตะวันออก
7 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
100°ตะวันออก
4 mph
103°ตะวันออก
4 mph
88°ตะวันออก
6 mph
22°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
99%
65%
39%
87%
100%
63%
34%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
4 ไมล์
9 ไมล์
17 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
10 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
28%
37%
0%
16%
51%
51%
33%
63%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 4:32 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
พฤ. 29 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.
ส. 01 ก.ค.
อา. 02 ก.ค.
จ. 03 ก.ค.
อ. 04 ก.ค.
พ. 05 ก.ค.
พฤ. 06 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
75°F
70°F
66°F
63°F
66°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
46°F
43°F
46°F
45°F
43°F
43°F
48°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
68°F
63°F
57°F
64°F
68°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
43°F
48°F
41°F
41°F
45°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
96°ตะวันออก
6 mph
91°ตะวันออก
6 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
112°ตะวันออก
9 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
4
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
41%
36%
49%
44%
52%
49%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
58%
74%
72%
67%
38%
35%
7%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 07 ก.ค.
ส. 08 ก.ค.
อา. 09 ก.ค.
จ. 10 ก.ค.
อ. 11 ก.ค.
พ. 12 ก.ค.
พฤ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
70°F
73°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
48°F
48°F
48°F
50°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
48°F
46°F
46°F
46°F
52°F
54°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
90°ตะวันออก
3 mph
90°ตะวันออก
4 mph
70°ตะวันออก
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
350°เหนือ
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
43%
43%
40%
46%
48%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: พ. 28 มิ.ย. 2560, 3:23 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด