The Time Now > บราซิล > Belo Horizonte > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Belo Horizonte, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 16 ธันวาคม 2562 12:56:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belo Horizonte Aeroporto

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3278 กิโลเมตรจาก Belo Horizonte
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
75.38°F
59°F
4.35 mph 100° ตะวันออก
65%
30.12 "Hg
10 ไมล์
จ. 16 ธ.ค. 2562, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT-2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:10 AM
7:30 PM
13:20
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:51 PM
9:16 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ธ.ค. 2562, 10:17 หลังเที่ยง GMT-2
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
63°F
82°F
72°F
64°F
64°F
84°F
73°F
ระดับที่สบาย
64°F
63°F
82°F
75°F
64°F
64°F
84°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
54°F
54°F
57°F
61°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
103°ตะวันออก
7 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
91°ตะวันออก
5 mph
129°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
7°เหนือ
6 mph
96°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
2
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
78%
37%
54%
79%
87%
39%
58%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
13 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
1%
1%
5%
12%
10%
30%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: จ. 16 ธ.ค. 2562, 12:14 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
86°F
84°F
82°F
79°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
66°F
68°F
68°F
66°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
84°F
82°F
81°F
79°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
54°F
57°F
59°F
61°F
59°F
63°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
84°ตะวันออก
7 mph
96°ตะวันออก
7 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
101°ตะวันออก
7 mph
87°ตะวันออก
6 mph
87°ตะวันออก
9 mph
270°ตะวันตก
8 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
42%
43%
48%
47%
64%
68%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
43%
42%
48%
64%
62%
75%
78%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.33 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
ส. 28 ธ.ค.
อา. 29 ธ.ค.
จ. 30 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
84°F
82°F
82°F
79°F
79°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
84°F
90°F
86°F
88°F
82°F
81°F
88°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
68°F
73°F
70°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
10°เหนือ
6 mph
100°ตะวันออก
5 mph
90°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
70°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
77%
63%
78%
76%
90%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
85%
52%
43%
66%
65%
71%
64%
ฝนตก
0.34 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: อา. 15 ธ.ค. 2562, 10:17 หลังเที่ยง GMT-2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด