The Time Now > บราซิล > Belo Horizonte > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Belo Horizonte, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 3:37:31 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belo Horizonte Aeroporto

เมฆกระจาย. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
3278 กิโลเมตรจาก Belo Horizonte
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
87.8°F
85.71°F
53.6°F
6.84 mph 50° ตะวันออกเฉียงเหนือ
31%
30.09 "Hg
พฤ. 18 ม.ค. 2561, 2:00 หลังเที่ยง GMT-2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:31 AM
7:41 PM
13:10
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:40 AM
8:51 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 10:07 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
วันพฤหัสบดี
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
70°F
66°F
63°F
88°F
73°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
75°F
66°F
63°F
84°F
75°F
68°F
66°F
จุดน้ำค้าง
54°F
55°F
54°F
55°F
50°F
57°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
90°ตะวันออก
6 mph
104°ตะวันออก
6 mph
21°เหนือ
6 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
81°ตะวันออก
7 mph
343°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
61%
67%
79%
27%
57%
67%
71%
ทัศนวิสัย
19 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
14 ไมล์
24 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
0%
0%
0%
24%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 12:14 หลังเที่ยง GMT-2
 
 
พฤ. 18 ม.ค.
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
66°F
68°F
66°F
66°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
81°F
82°F
82°F
81°F
82°F
82°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
54°F
55°F
59°F
57°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
105°ตะวันออก
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
112°ตะวันออก
6 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
260°ตะวันตก
3 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
31%
35%
39%
45%
44%
51%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
11%
40%
51%
53%
52%
46%
54%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.5 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
พฤ. 01 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
81°F
81°F
81°F
82°F
84°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
90°F
88°F
90°F
90°F
91°F
91°F
88°F
จุดน้ำค้าง
59°F
57°F
66°F
66°F
64°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
80°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
4
2
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
60%
75%
93%
86%
84%
73%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
57%
59%
55%
58%
58%
57%
48%
ฝนตก
0.77 นิ้ว
0.34 นิ้ว
1.16 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.25 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 18 ม.ค. 2561, 10:07 ก่อนเที่ยง GMT-2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด