The Time Now > บราซิล > Belo Horizonte > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Belo Horizonte, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563 10:47:46 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belo Horizonte Aeroporto

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3278 กิโลเมตรจาก Belo Horizonte
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
53.6°F
11.18 mph 110° ตะวันออก
64%
30.15 "Hg
10 ไมล์
จ. 10 ส.ค. 2563, 9:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
5:41 PM
11:21
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:39 PM
10:43 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ส.ค. 2563, 4:34 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
54°F
54°F
77°F
63°F
59°F
66°F
77°F
ระดับที่สบาย
61°F
52°F
52°F
77°F
63°F
57°F
66°F
77°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
54°F
45°F
52°F
54°F
55°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
75°ตะวันออก
6 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
78°ตะวันออก
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
83%
96%
31%
67%
81%
68%
38%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
27 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
27 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
3%
2%
2%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ส.ค. 2563, 6:22 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
81°F
81°F
82°F
79°F
82°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
59°F
57°F
57°F
59°F
63°F
63°F
61°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
46°F
50°F
48°F
52°F
48°F
52°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
93°ตะวันออก
7 mph
105°ตะวันออก
7 mph
98°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
36%
42%
36%
39%
35%
40%
41%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
2%
3%
4%
6%
50%
50%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
81°F
79°F
77°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
61°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
82°F
79°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
52°F
55°F
57°F
72°F
63°F
50°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
90°ตะวันออก
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
340°เหนือ
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
350°เหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
1
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
41%
45%
78%
61%
37%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
40%
52%
54%
81%
64%
5%
39%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.71 นิ้ว
0.18 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: จ. 10 ส.ค. 2563, 4:34 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด