The Time Now > บราซิล > Belo Horizonte > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Belo Horizonte, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 23 ตุลาคม 2562 6:19:18 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belo Horizonte Aeroporto

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
3278 กิโลเมตรจาก Belo Horizonte
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
60.8°F
7.46 mph 90° ตะวันออก
78%
29.95 "Hg
10 ไมล์
พ. 23 ต.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT-2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
7:00 PM
12:40
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:05 AM
1:29 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 4:12 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
79°F
70°F
68°F
66°F
79°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
64°F
81°F
72°F
68°F
66°F
79°F
73°F
66°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
61°F
61°F
61°F
59°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
101°ตะวันออก
9 mph
84°ตะวันออก
6 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
98°ตะวันออก
9 mph
71°ตะวันออก
7 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
102°ตะวันออก
7 mph
101°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
52%
76%
82%
82%
52%
74%
83%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
54%
44%
12%
11%
10%
51%
57%
37%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT-2
 
 
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
82°F
82°F
82°F
84°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
64°F
66°F
64°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
81°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
55°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
95°ตะวันออก
6 mph
97°ตะวันออก
6 mph
106°ตะวันออก
7 mph
104°ตะวันออก
8 mph
109°ตะวันออก
9 mph
10°เหนือ
2 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
56%
52%
52%
54%
41%
33%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
66%
70%
57%
55%
57%
55%
50%
75%
ฝนตก
0.22 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.35 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
อ. 05 พ.ย.
พ. 06 พ.ย.
พฤ. 07 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
82°F
81°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
61°F
61°F
59°F
57°F
64°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
70°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
51%
51%
47%
63%
67%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
71%
61%
58%
6%
12%
58%
58%
ฝนตก
0.29 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
0.08 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: พ. 23 ต.ค. 2562, 4:12 ก่อนเที่ยง GMT-2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด