The Time Now > บราซิล > Belo Horizonte > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Belo Horizonte, บราซิล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 23 มีนาคม 2561 9:01:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Belo Horizonte Aeroporto

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
3278 กิโลเมตรจาก Belo Horizonte
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
74.84°F
64.4°F
7.46 mph 90° ตะวันออก
74%
30.04 "Hg
ศ. 23 มี.ค. 2561, 7:00 หลังเที่ยง GMT-3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:00 AM
6:04 PM
12:4
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:35 AM
11:02 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 มี.ค. 2561, 3:09 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
64°F
70°F
79°F
68°F
63°F
63°F
79°F
ระดับที่สบาย
68°F
64°F
73°F
79°F
68°F
63°F
63°F
79°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
61°F
59°F
59°F
61°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
85°ตะวันออก
6 mph
73°ตะวันออก
7 mph
69°ตะวันออก
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
80°ตะวันออก
6 mph
75°ตะวันออก
7 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
91%
72%
51%
74%
91%
89%
55%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
16 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
61%
8%
37%
7%
7%
34%
9%
3%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 มี.ค. 2561, 5:14 หลังเที่ยง GMT-3
 
 
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
64°F
63°F
63°F
63°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
57°F
57°F
59°F
59°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
74°ตะวันออก
7 mph
75°ตะวันออก
8 mph
83°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
10 mph
70°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
58%
47%
49%
49%
60%
38%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
38%
35%
8%
13%
6%
49%
34%
31%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
พฤ. 05 เม.ย.
ศ. 06 เม.ย.
ส. 07 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
81°F
84°F
82°F
84°F
86°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
59°F
63°F
61°F
63°F
64°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
350°เหนือ
2 mph
280°ตะวันตก
1 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
170°ใต้
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
48%
65%
62%
69%
82%
75%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
36%
38%
42%
53%
54%
58%
54%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Belo Horizonte

อัพเดทล่าสุด: ศ. 23 มี.ค. 2561, 3:09 หลังเที่ยง GMT-3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด