The Time Now > โบลิเวีย > Sucre > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sucre, โบลิเวีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 มกราคม 2563 11:12:42 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cochabamba Airport

ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
4614 กิโลเมตรจาก Sucre
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
53.6°F
11.18 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
60%
30.24 "Hg
อ. 21 ม.ค. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:59 AM
7:04 PM
13:5
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:59 AM
4:30 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sucre

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 8:15 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
59°F
64°F
57°F
52°F
52°F
70°F
59°F
ระดับที่สบาย
57°F
59°F
64°F
57°F
52°F
52°F
77°F
57°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
52°F
50°F
48°F
48°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
13°เหนือ
4 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
84°ตะวันออก
10 mph
69°ตะวันออก
6 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
74%
60%
76%
87%
88%
45%
75%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
70%
68%
25%
10%
69%
38%
5%
5%
ฝนตก
0.32 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
0.13 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sucre

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 10:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
70°F
72°F
72°F
72°F
68°F
93°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
52°F
52°F
48°F
50°F
52°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
64°F
68°F
77°F
75°F
70°F
66°F
91°F
88°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
48°F
43°F
43°F
45°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
69°ตะวันออก
9 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
10°เหนือ
12 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
50%
46%
39%
40%
47%
52%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
99%
50%
6%
5%
4%
6%
57%
88%
ฝนตก
0.8 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
0.26 นิ้ว
0.65 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
88°F
88°F
86°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
63°F
70°F
68°F
64°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
10°เหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
52%
63%
61%
53%
60%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
89%
65%
83%
82%
64%
71%
65%
ฝนตก
0.7 นิ้ว
0.24 นิ้ว
1.12 นิ้ว
0.96 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.57 นิ้ว
0.26 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sucre

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 ม.ค. 2563, 8:15 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด