The Time Now > โบลิเวีย > Sucre > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Sucre, โบลิเวีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 2:08:54 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cochabamba Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
4614 กิโลเมตรจาก Sucre
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
44.6°F
4.35 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
46%
30.21 "Hg
พฤ. 26 พ.ย. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:34 AM
6:43 PM
13:9
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:48 PM
3:13 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Sucre

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 26 พ.ย. 2563, 8:20 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
54°F
70°F
63°F
54°F
63°F
73°F
63°F
ระดับที่สบาย
54°F
52°F
75°F
63°F
54°F
63°F
77°F
63°F
จุดน้ำค้าง
50°F
48°F
45°F
50°F
50°F
52°F
46°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
5°เหนือ
9 mph
17°เหนือ
6 mph
2°เหนือ
4 mph
18°เหนือ
6 mph
16°เหนือ
9 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
85%
42%
64%
85%
65%
37%
65%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
41%
12%
4%
59%
44%
42%
4%
11%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Sucre

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 26 พ.ย. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
73°F
75°F
75°F
75°F
72°F
82°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
52°F
52°F
55°F
52°F
59°F
57°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
77°F
75°F
75°F
70°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
46°F
46°F
43°F
37°F
43°F
46°F
57°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
18°เหนือ
9 mph
22°เหนือ
10 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
33°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
20°เหนือ
10 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
41%
32%
27%
34%
46%
42%
51%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
66%
55%
8%
6%
49%
57%
49%
93%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.5 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
84°F
86°F
84°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
55°F
64°F
66°F
70°F
64°F
64°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
20°เหนือ
10 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
10°เหนือ
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
53%
57%
65%
55%
55%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
46%
99%
99%
99%
68%
99%
73%
ฝนตก
0.12 นิ้ว
0.74 นิ้ว
0.63 นิ้ว
0.78 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Sucre

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 26 พ.ย. 2563, 8:20 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด