The Time Now > โบลิเวีย > Santiago del Torno > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Santiago del Torno, โบลิเวีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 3:39:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Viru-Viru

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
4481 กิโลเมตรจาก Santiago del Torno
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
69.26°F
68°F
14.91 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
88%
29.77 "Hg
พ. 30 ก.ย. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:55 AM
6:09 PM
12:14
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:35 PM
4:43 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Santiago del Torno

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
95°F
84°F
79°F
77°F
97°F
86°F
79°F
ระดับที่สบาย
77°F
97°F
86°F
81°F
79°F
99°F
86°F
81°F
จุดน้ำค้าง
68°F
63°F
63°F
64°F
66°F
63°F
61°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
24 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
26 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
18 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
24 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
24 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
6
6
4
5
6
6
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
34%
48%
62%
71%
33%
44%
57%
ทัศนวิสัย
19 ไมล์
37 ไมล์
27 ไมล์
17 ไมล์
23 ไมล์
40 ไมล์
30 ไมล์
21 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
2%
2%
3%
2%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Santiago del Torno

อัพเดทล่าสุด: อ. 29 ก.ย. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
97°F
99°F
97°F
91°F
97°F
93°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
77°F
77°F
75°F
66°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
95°F
99°F
100°F
93°F
91°F
95°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
64°F
61°F
63°F
61°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
25 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
23 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
166°ใต้
9 mph
350°เหนือ
15 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
6
6
4
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
35%
34%
34%
41%
34%
20%
17%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
95°F
95°F
95°F
95°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
90°F
93°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
41°F
39°F
43°F
39°F
57°F
55°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
160°ใต้
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
5
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
17%
16%
18%
15%
29%
27%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
4%
5%
43%
6%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Santiago del Torno

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด