The Time Now > โบลิเวีย > Montero > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Montero, โบลิเวีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 07 สิงหาคม 2563 9:22:35 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Viru-Viru

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
4465 กิโลเมตรจาก Montero
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
62.6°F
ไม่มีลม
78%
30.09 "Hg
ศ. 07 ส.ค. 2563, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:35 AM
6:01 PM
11:26
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:34 PM
9:21 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Montero

อัพเดทล่าสุด: ศ. 07 ส.ค. 2563, 3:42 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
90°F
72°F
66°F
75°F
91°F
72°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
88°F
75°F
66°F
77°F
90°F
75°F
63°F
จุดน้ำค้าง
55°F
50°F
55°F
55°F
54°F
50°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
70°ตะวันออก
8 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
256°ตะวันตก
4 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
9°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
26%
56%
65%
46%
24%
54%
76%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
42 ไมล์
21 ไมล์
16 ไมล์
17 ไมล์
43 ไมล์
24 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
2%
1%
1%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Montero

อัพเดทล่าสุด: ศ. 07 ส.ค. 2563, 5:22 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
93°F
95°F
82°F
88°F
97°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
63°F
63°F
72°F
61°F
66°F
73°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
88°F
90°F
82°F
82°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
52°F
50°F
52°F
54°F
59°F
55°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
18 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
2
3
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
26%
26%
28%
46%
38%
22%
25%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
3%
45%
5%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
91°F
91°F
91°F
90°F
90°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
91°F
88°F
91°F
86°F
91°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
61°F
52°F
61°F
45°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
2
4
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
31%
38%
27%
37%
22%
24%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
42%
39%
49%
6%
6%
6%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Montero

อัพเดทล่าสุด: ศ. 07 ส.ค. 2563, 3:42 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด