The Time Now > โบลิเวีย > Huanuni > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Huanuni, โบลิเวีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 2:32:51 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cochabamba Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
4709 กิโลเมตรจาก Huanuni
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
48.2°F
4.35 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
59%
30.15 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:11 AM
7:08 PM
12:57
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:13 AM
9:54 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Huanuni

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 2:16 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
43°F
37°F
34°F
34°F
41°F
37°F
34°F
ระดับที่สบาย
25°F
37°F
32°F
32°F
30°F
36°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
21°F
25°F
32°F
30°F
28°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
262°ตะวันตก
7 mph
268°ตะวันตก
6 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
272°ตะวันตก
5 mph
349°เหนือ
8 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
357°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
45%
74%
77%
78%
64%
79%
87%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
28 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
13%
18%
9%
15%
26%
34%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Huanuni

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ม.ค. 2563, 10:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
41°F
41°F
43°F
43°F
43°F
59°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
34°F
34°F
36°F
34°F
34°F
43°F
41°F
ระดับที่สบาย
36°F
36°F
36°F
37°F
37°F
37°F
55°F
54°F
จุดน้ำค้าง
25°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
41°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
271°ตะวันตก
8 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
284°ตะวันตก
7 mph
286°ตะวันตก
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
65%
69%
65%
62%
68%
54%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
14%
13%
15%
17%
16%
9%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
39°F
39°F
39°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
48°F
50°F
52°F
52°F
52°F
52°F
48°F
จุดน้ำค้าง
43°F
41°F
48°F
43°F
45°F
41°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
80°ตะวันออก
1 mph
160°ใต้
6 mph
100°ตะวันออก
6 mph
340°เหนือ
14 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
1
1
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
64%
83%
68%
73%
62%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
16%
14%
13%
14%
13%
13%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Huanuni

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ม.ค. 2563, 8:18 หลังเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด