The Time Now > โบลิเวีย > Cotoca > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Cotoca, โบลิเวีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 2:48:11 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Viru-Viru

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
4457 กิโลเมตรจาก Cotoca
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.24°F
73.4°F
6.84 mph 340° เหนือ
89%
29.8 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
6:52 PM
12:55
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:58 AM
9:39 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Cotoca

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 2:16 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
86°F
77°F
73°F
73°F
75°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
73°F
93°F
79°F
72°F
73°F
77°F
72°F
70°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
338°เหนือ
14 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
279°ตะวันตก
8 mph
171°ใต้
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
63%
84%
94%
91%
81%
81%
83%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
20 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
9%
9%
28%
72%
69%
68%
48%
63%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Cotoca

อัพเดทล่าสุด: อ. 28 ม.ค. 2563, 10:14 หลังเที่ยง GMT-4
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
77°F
84°F
91°F
91°F
91°F
90°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
70°F
70°F
70°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
79°F
86°F
97°F
99°F
99°F
93°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
68°F
70°F
73°F
73°F
66°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
328°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
18 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
4
5
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
80%
62%
53%
58%
57%
46%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
83%
58%
6%
6%
6%
5%
95%
ฝนตก
-
0.24 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
0.75 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
91°F
88°F
90°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
73°F
66°F
79°F
73°F
72°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
160°ใต้
4 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
9 mph
340°เหนือ
12 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
61%
93%
78%
66%
54%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
79%
75%
83%
67%
62%
57%
58%
ฝนตก
0.59 นิ้ว
0.31 นิ้ว
1.12 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Cotoca

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 2:16 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด