The Time Now > โบลิเวีย > Cochabamba > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Cochabamba, โบลิเวีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 1:57:17 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cochabamba Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
4656 กิโลเมตรจาก Cochabamba
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
77.65°F
42.8°F
4.35 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
30%
30.24 "Hg
อ. 22 ก.ย. 2563, 1:00 หลังเที่ยง GMT-4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:13 AM
6:20 PM
12:7
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:29 AM
11:56 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Cochabamba

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
61°F
48°F
46°F
81°F
61°F
50°F
46°F
ระดับที่สบาย
77°F
61°F
45°F
46°F
79°F
61°F
48°F
45°F
จุดน้ำค้าง
25°F
28°F
28°F
30°F
25°F
30°F
28°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
280°ตะวันตก
2 mph
181°ใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
266°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
1
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
13%
28%
46%
50%
12%
31%
40%
39%
ทัศนวิสัย
24 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
17 ไมล์
25 ไมล์
12 ไมล์
14 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
2%
0%
1%
1%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Cochabamba

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 11:22 ก่อนเที่ยง GMT-4
 
 
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
82°F
82°F
79°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
46°F
46°F
46°F
48°F
52°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
27°F
27°F
28°F
32°F
36°F
39°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
177°ใต้
6 mph
180°ใต้
6 mph
229°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
14%
15%
19%
21%
27%
49%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
1%
2%
3%
6%
39%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
48°F
50°F
50°F
57°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
10°เหนือ
9 mph
10°เหนือ
10 mph
20°เหนือ
9 mph
10°เหนือ
11 mph
20°เหนือ
11 mph
350°เหนือ
11 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
51%
42%
45%
43%
58%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
42%
6%
43%
4%
51%
50%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Cochabamba

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 8:18 ก่อนเที่ยง GMT-4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด