The Time Now > เบลารุส > Zhodzina > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhodzina, เบลารุส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 27 มกราคม 2563 4:44:42 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Minsk

เมฆเคลื่อนผ่าน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4076 กิโลเมตรจาก Zhodzina
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
33.8°F
30.74°F
30.2°F
3.11 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
87%
29.98 "Hg
จ. 27 ม.ค. 2563, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:04 AM
5:34 PM
8:30
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:13 AM
7:06 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhodzina

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 3:15 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
32°F
32°F
32°F
30°F
36°F
32°F
34°F
ระดับที่สบาย
27°F
27°F
28°F
27°F
25°F
32°F
27°F
28°F
จุดน้ำค้าง
30°F
30°F
32°F
30°F
30°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
195°ใต้
6 mph
171°ใต้
7 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
90%
92%
97%
96%
89%
92%
92%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
52%
63%
62%
54%
52%
9%
11%
9%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.12 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhodzina

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
36°F
34°F
34°F
34°F
37°F
39°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
30°F
32°F
32°F
32°F
32°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
27°F
30°F
30°F
27°F
30°F
32°F
34°F
28°F
จุดน้ำค้าง
30°F
32°F
34°F
32°F
32°F
34°F
34°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
195°ใต้
7 mph
128°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
270°ตะวันตก
19 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
3
3
5
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
91%
95%
94%
92%
87%
82%
90%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
71%
62%
85%
81%
57%
64%
62%
67%
ฝนตก
-
-
0.26 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
0.93 นิ้ว
0.35 นิ้ว
1.12 นิ้ว
1.23 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.43 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว


 
 
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
32°F
30°F
30°F
28°F
34°F
34°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
28°F
25°F
25°F
21°F
23°F
28°F
ระดับที่สบาย
21°F
25°F
18°F
19°F
21°F
27°F
27°F
จุดน้ำค้าง
28°F
16°F
21°F
21°F
18°F
30°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
26 mph
280°ตะวันตก
10 mph
250°ตะวันตก
16 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
270°ตะวันตก
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
6
3
4
3
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
50%
73%
76%
62%
80%
84%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
62%
59%
59%
47%
53%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.57 นิ้ว
1.84 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.74 นิ้ว
0.16 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhodzina

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 3:15 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด