The Time Now > เบลารุส > Zhodzina > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhodzina, เบลารุส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 5:22:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Minsk

เมฆต่ำ. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4076 กิโลเมตรจาก Zhodzina
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
30.2°F
24.26°F
28.4°F
5.59 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
93%
29.71 "Hg
3.73 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:09 AM
4:45 PM
7:36
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:54 PM
1:59 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhodzina

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
28°F
32°F
32°F
37°F
34°F
36°F
32°F
37°F
ระดับที่สบาย
19°F
21°F
23°F
30°F
27°F
30°F
27°F
30°F
จุดน้ำค้าง
25°F
25°F
30°F
36°F
32°F
32°F
34°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
254°ตะวันตก
9 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
77%
89%
93%
91%
87%
100%
91%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
10%
56%
51%
10%
11%
56%
52%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
0.08 นิ้ว
-
-
-
0.04 นิ้ว
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhodzina

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
37°F
39°F
39°F
37°F
32°F
32°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
32°F
36°F
36°F
30°F
27°F
28°F
30°F
ระดับที่สบาย
21°F
28°F
32°F
32°F
27°F
23°F
27°F
25°F
จุดน้ำค้าง
25°F
32°F
37°F
37°F
30°F
25°F
30°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
170°ใต้
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
88%
96%
95%
86%
77%
91%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
64%
63%
75%
73%
56%
4%
49%
57%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.14 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
0.08 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.08 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
0.51 นิ้ว
1.21 นิ้ว


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
34°F
32°F
32°F
32°F
30°F
30°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
30°F
30°F
30°F
27°F
25°F
23°F
ระดับที่สบาย
25°F
23°F
25°F
32°F
25°F
25°F
25°F
จุดน้ำค้าง
32°F
30°F
28°F
32°F
25°F
23°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
270°ตะวันตก
12 mph
260°ตะวันตก
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
350°เหนือ
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
1
3
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
97%
86%
84%
91%
77%
74%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
70%
63%
62%
53%
48%
3%
2%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
2.92 นิ้ว
1.64 นิ้ว
2.2 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.55 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhodzina

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด