The Time Now > เบลารุส > Zhodzina > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Zhodzina, เบลารุส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 9:11:24 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Minsk

หิมะเบาๆ. เมฆมากเป็นส่วนมาก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4076 กิโลเมตรจาก Zhodzina
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
30.2°F
22.59°F
30.2°F
7.46 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
100%
29.59 "Hg
3.73 ไมล์
พฤ. 28 ม.ค. 2564, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:03 AM
5:36 PM
8:33
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:43 PM
8:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Zhodzina

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 28 ม.ค. 2564, 3:24 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
30°F
32°F
30°F
27°F
23°F
27°F
27°F
23°F
ระดับที่สบาย
25°F
27°F
25°F
19°F
16°F
16°F
16°F
12°F
จุดน้ำค้าง
28°F
30°F
28°F
25°F
21°F
23°F
23°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
287°ตะวันตก
6 mph
260°ตะวันตก
9 mph
262°ตะวันตก
10 mph
272°ตะวันตก
9 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
90%
93%
92%
91%
86%
87%
97%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
40%
35%
38%
33%
11%
55%
49%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.24 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
0.31 นิ้ว
0.22 นิ้ว
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Zhodzina

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 28 ม.ค. 2564, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พฤ. 28 ม.ค.
ศ. 29 ม.ค.
ส. 30 ม.ค.
อา. 31 ม.ค.
จ. 01 ก.พ.
อ. 02 ก.พ.
พ. 03 ก.พ.
พฤ. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
28°F
27°F
27°F
25°F
25°F
36°F
34°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
23°F
21°F
23°F
19°F
18°F
19°F
32°F
ระดับที่สบาย
27°F
18°F
18°F
16°F
16°F
10°F
25°F
25°F
จุดน้ำค้าง
30°F
23°F
21°F
21°F
19°F
18°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
268°ตะวันตก
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
283°ตะวันตก
6 mph
165°ใต้
9 mph
273°ตะวันตก
14 mph
200°ใต้
12 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
4
2
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
87%
87%
83%
84%
85%
98%
98%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
57%
62%
6%
59%
5%
6%
77%
71%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
0.9 นิ้ว
0.64 นิ้ว
-
0.48 นิ้ว
-
-
1.8 นิ้ว
1.52 นิ้ว


 
 
ศ. 05 ก.พ.
ส. 06 ก.พ.
อา. 07 ก.พ.
จ. 08 ก.พ.
อ. 09 ก.พ.
พ. 10 ก.พ.
พฤ. 11 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
30°F
28°F
27°F
28°F
32°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
23°F
23°F
21°F
19°F
19°F
25°F
25°F
ระดับที่สบาย
21°F
18°F
18°F
21°F
18°F
23°F
25°F
จุดน้ำค้าง
25°F
25°F
21°F
21°F
25°F
32°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
250°ตะวันตก
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
170°ใต้
6 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
2
4
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
85%
71%
81%
91%
99%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
49%
46%
50%
6%
71%
86%
41%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.2 นิ้ว
-
หิมะตก
0.08 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.69 นิ้ว
-
2.76 นิ้ว
3.78 นิ้ว
0.14 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Zhodzina

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 28 ม.ค. 2564, 3:24 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด