The Time Now > เบลารุส > Slonim > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Slonim, เบลารุส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 11:15:59 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Grodno

เมฆมากเป็นส่วนมาก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3951 กิโลเมตรจาก Slonim
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
28.45°F
35.6°F
23.61 mph 280° ตะวันตก
87%
29.92 "Hg
พ. 22 ม.ค. 2563, 10:10 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:19 AM
5:41 PM
8:22
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:20 AM
2:29 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Slonim

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
34°F
32°F
32°F
36°F
32°F
32°F
34°F
ระดับที่สบาย
32°F
27°F
25°F
23°F
30°F
25°F
23°F
27°F
จุดน้ำค้าง
34°F
28°F
30°F
28°F
30°F
28°F
28°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
269°ตะวันตก
12 mph
261°ตะวันตก
11 mph
258°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
4
4
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
82%
78%
84%
81%
76%
84%
85%
91%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
55%
10%
30%
4%
4%
3%
9%
25%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
0.08 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Slonim

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
36°F
36°F
37°F
37°F
34°F
41°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
32°F
32°F
32°F
32°F
30°F
36°F
32°F
ระดับที่สบาย
30°F
28°F
28°F
30°F
32°F
27°F
32°F
36°F
จุดน้ำค้าง
34°F
30°F
32°F
32°F
32°F
30°F
32°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
260°ตะวันตก
12 mph
264°ตะวันตก
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
2
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
77%
88%
82%
86%
83%
65%
76%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
67%
2%
39%
51%
6%
59%
53%
59%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
-
-
0 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
0.08 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
0.3 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
36°F
37°F
34°F
34°F
34°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
30°F
32°F
30°F
30°F
30°F
28°F
ระดับที่สบาย
28°F
25°F
25°F
27°F
28°F
27°F
25°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
28°F
32°F
30°F
28°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
250°ตะวันตก
19 mph
180°ใต้
21 mph
270°ตะวันตก
11 mph
250°ตะวันตก
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
270°ตะวันตก
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
5
5
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
95%
72%
88%
81%
74%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
52%
77%
65%
55%
55%
51%
56%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
0.58 นิ้ว
1.37 นิ้ว
1.14 นิ้ว
0.95 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.91 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Slonim

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด