The Time Now > เบลารุส > Minsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Minsk, เบลารุส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 6:48:02 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Minsk

แดดออกเป็นบางส่วน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4047 กิโลเมตรจาก Minsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
37.4°F
31.35°F
32°F
7.46 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
81%
29.68 "Hg
พ. 20 ก.พ. 2562, 6:30 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:19 AM
6:28 PM
10:9
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:35 PM
9:03 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Minsk

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 3:16 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
34°F
25°F
23°F
27°F
23°F
16°F
14°F
23°F
ระดับที่สบาย
25°F
10°F
10°F
14°F
14°F
5°F
-0°F
9°F
จุดน้ำค้าง
30°F
18°F
16°F
16°F
16°F
12°F
7°F
10°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
349°เหนือ
10 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
20°เหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
3
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
76%
72%
64%
72%
80%
73%
61%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
38%
4%
3%
3%
4%
6%
1%
4%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Minsk

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 5:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
27°F
23°F
25°F
34°F
37°F
36°F
36°F
36°F
อุณหภูมิต่ำ
23°F
14°F
14°F
23°F
32°F
28°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
14°F
7°F
12°F
28°F
30°F
28°F
28°F
25°F
จุดน้ำค้าง
16°F
10°F
14°F
30°F
32°F
28°F
32°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
14°เหนือ
11 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
21 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
2
4
4
3
5
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
63%
67%
85%
84%
71%
91%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
45%
45%
37%
43%
47%
51%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
0.18 นิ้ว
1.61 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.31 นิ้ว


 
 
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
พฤ. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
28°F
30°F
32°F
36°F
32°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
23°F
21°F
19°F
30°F
30°F
23°F
23°F
ระดับที่สบาย
19°F
16°F
21°F
23°F
28°F
23°F
21°F
จุดน้ำค้าง
18°F
21°F
23°F
28°F
32°F
28°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
340°เหนือ
ไม่มีลม
7 mph
280°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
10 mph
260°ตะวันตก
14 mph
340°เหนือ
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
77%
73%
87%
87%
83%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
51%
51%
46%
44%
46%
44%
45%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
-
หิมะตก
1.06 นิ้ว
1.43 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.52 นิ้ว
1.37 นิ้ว
1.28 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Minsk

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ก.พ. 2562, 3:16 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด