The Time Now > เบลารุส > Minsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Minsk, เบลารุส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 10:32:04 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Minsk

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4047 กิโลเมตรจาก Minsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
28.4°F
24.57°F
26.6°F
3.11 mph 280° ตะวันตก
93%
30.54 "Hg
4.35 ไมล์
ส. 17 พ.ย. 2561, 10:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:39 AM
5:08 PM
8:29
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:29 PM
1:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Minsk

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
30°F
30°F
36°F
34°F
34°F
32°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
23°F
23°F
32°F
30°F
28°F
27°F
27°F
25°F
จุดน้ำค้าง
27°F
30°F
34°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
291°ตะวันตก
8 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
9°เหนือ
6 mph
13°เหนือ
7 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
100%
93%
97%
98%
97%
92%
92%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
8%
40%
36%
63%
63%
51%
45%
40%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
0.16 นิ้ว
-
0.15 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.24 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Minsk

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
34°F
32°F
30°F
28°F
32°F
32°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
32°F
27°F
18°F
18°F
27°F
27°F
30°F
ระดับที่สบาย
30°F
27°F
23°F
19°F
19°F
32°F
27°F
27°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
28°F
21°F
21°F
25°F
25°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
291°ตะวันตก
10 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
77°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
250°ตะวันตก
6 mph
160°ใต้
7 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
93%
86%
80%
82%
75%
70%
86%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
64%
64%
27%
4%
3%
1%
28%
43%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.31 นิ้ว
0.61 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
-
0.12 นิ้ว
1.18 นิ้ว


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
32°F
32°F
32°F
30°F
28°F
28°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
32°F
30°F
27°F
23°F
21°F
21°F
ระดับที่สบาย
30°F
28°F
27°F
25°F
18°F
23°F
18°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
32°F
30°F
27°F
27°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
180°ใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
270°ตะวันตก
9 mph
290°ตะวันตก
11 mph
10°เหนือ
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
94%
93%
89%
94%
94%
95%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
42%
50%
44%
40%
43%
6%
41%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.64 นิ้ว
2.01 นิ้ว
0.67 นิ้ว
0.71 นิ้ว
3.79 นิ้ว
-
0.63 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Minsk

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 9:14 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด