The Time Now > เบลารุส > Minsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Minsk, เบลารุส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 7:56:42 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Minsk

เมฆต่ำ. อ่อน.
ระยะทาง
4047 กิโลเมตรจาก Minsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
62.6°F
9.94 mph 340° เหนือ
88%
29.68 "Hg
ศ. 20 ก.ค. 2561, 7:30 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:02 AM
9:28 PM
16:26
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:11 PM
12:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Minsk

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 3:02 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
75°F
70°F
61°F
68°F
77°F
68°F
61°F
ระดับที่สบาย
66°F
77°F
72°F
61°F
68°F
79°F
68°F
61°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
63°F
61°F
63°F
63°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
11°เหนือ
9 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
66%
78%
96%
82%
61%
80%
99%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
44%
41%
5%
5%
7%
7%
7%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Minsk

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 20 ก.ค.
ส. 21 ก.ค.
อา. 22 ก.ค.
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
61°F
63°F
63°F
66°F
64°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
338°เหนือ
10 mph
346°เหนือ
9 mph
71°ตะวันออก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
63%
64%
68%
65%
75%
68%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
45%
4%
5%
5%
6%
47%
47%
56%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
0.17 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.14 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
77°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
61°F
63°F
63°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
79°F
79°F
81°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
55°F
57°F
66°F
72°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
110°ตะวันออก
4 mph
160°ใต้
4 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
63%
43%
46%
64%
82%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
60%
51%
5%
38%
45%
10%
41%
ฝนตก
0.68 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Minsk

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ค. 2561, 3:02 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด