The Time Now > บังกลาเทศ > ธากา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ธากา, บังกลาเทศ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562 12:12:17 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Solpur

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
6251 กิโลเมตรจาก ธากา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
77.13°F
53.6°F
6.84 mph 340° เหนือ
50%
30.04 "Hg
2.17 ไมล์
ส. 16 ก.พ. 2562, 11:30 ก่อนเที่ยง GMT+6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:31 AM
5:53 PM
11:22
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:24 PM
2:11 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ธากา

อัพเดทล่าสุด: ส. 16 ก.พ. 2562, 6:27 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
70°F
64°F
70°F
81°F
72°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
79°F
75°F
64°F
73°F
81°F
75°F
59°F
59°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
57°F
59°F
59°F
57°F
48°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
358°เหนือ
6 mph
161°ใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
274°ตะวันตก
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
44%
60%
78%
69%
49%
60%
65%
86%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
10 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
2%
9%
11%
11%
4%
12%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ธากา

อัพเดทล่าสุด: ส. 16 ก.พ. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
ส. 16 ก.พ.
อา. 17 ก.พ.
จ. 18 ก.พ.
อ. 19 ก.พ.
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
81°F
84°F
86°F
86°F
84°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
64°F
59°F
61°F
63°F
63°F
66°F
70°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
81°F
82°F
82°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
55°F
59°F
50°F
48°F
50°F
48°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
290°ตะวันตก
8 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
50%
37%
30%
30%
28%
25%
22%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
1%
2%
1%
2%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
82°F
82°F
84°F
86°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
64°F
66°F
68°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
88°F
90°F
82°F
81°F
82°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
50°F
75°F
57°F
37°F
39°F
50°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
340°เหนือ
4 mph
340°เหนือ
2 mph
90°ตะวันออก
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
81%
44%
19%
20%
28%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
62%
52%
33%
2%
2%
4%
7%
ฝนตก
0.67 นิ้ว
1.31 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ธากา

อัพเดทล่าสุด: ส. 16 ก.พ. 2562, 6:27 ก่อนเที่ยง GMT+6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด