The Time Now > บังกลาเทศ > ธากา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ธากา, บังกลาเทศ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 1:44:16 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Solpur

หมอกแดด. อุ่น.
ระยะทาง
6251 กิโลเมตรจาก ธากา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
82.47°F
59°F
4.35 mph 190° ใต้
45%
29.92 "Hg
1.86 ไมล์
จ. 19 ก.พ. 2561, 1:00 หลังเที่ยง GMT+6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:29 AM
5:55 PM
11:26
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:02 AM
8:08 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ธากา

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 12:08 หลังเที่ยง GMT+6
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
64°F
63°F
86°F
75°F
66°F
64°F
88°F
ระดับที่สบาย
77°F
64°F
63°F
82°F
77°F
66°F
64°F
86°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
50°F
50°F
50°F
52°F
52°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
104°ตะวันออก
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
100°ตะวันออก
6 mph
287°ตะวันตก
6 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
92°ตะวันออก
5 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
60%
64%
28%
43%
59%
67%
29%
ทัศนวิสัย
34 ไมล์
26 ไมล์
16 ไมล์
35 ไมล์
34 ไมล์
23 ไมล์
16 ไมล์
35 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ธากา

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
88°F
88°F
90°F
90°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
64°F
64°F
64°F
64°F
63°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
84°F
จุดน้ำค้าง
50°F
50°F
52°F
52°F
46°F
46°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
85°ตะวันออก
5 mph
167°ใต้
4 mph
98°ตะวันออก
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
267°ตะวันตก
7 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
290°ตะวันตก
6 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
30%
31%
30%
25%
25%
19%
18%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
90°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
88°F
86°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
68°F
72°F
68°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
280°ตะวันตก
7 mph
290°ตะวันตก
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
180°ใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
260°ตะวันตก
8 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
16%
23%
38%
24%
21%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
3%
4%
4%
2%
3%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ธากา

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 12:08 หลังเที่ยง GMT+6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด