The Time Now > บังกลาเทศ > Chittagong > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Chittagong, บังกลาเทศ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 เมษายน 2564 5:56:25 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Solpur

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
6343 กิโลเมตรจาก Chittagong
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
85.33°F
73.4°F
8.7 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
79%
29.74 "Hg
2.17 ไมล์
อ. 20 เม.ย. 2564, 5:30 ก่อนเที่ยง GMT+6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:30 AM
6:14 PM
12:44
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:32 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Chittagong

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
88°F
81°F
77°F
77°F
88°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
91°F
99°F
88°F
79°F
81°F
99°F
88°F
84°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
161°ใต้
10 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
198°ใต้
11 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
181°ใต้
5 mph
163°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
66%
88%
93%
91%
68%
89%
90%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
15 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
1%
1%
5%
2%
0%
2%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Chittagong

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
86°F
88°F
90°F
90°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
77°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
95°F
97°F
95°F
99°F
95°F
97°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
77°F
70°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
193°ใต้
11 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
70%
72%
72%
56%
64%
66%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
5%
5%
6%
5%
41%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
90°F
88°F
88°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
93°F
95°F
97°F
97°F
95°F
100°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
75°F
75°F
72°F
77°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
260°ตะวันตก
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
66%
68%
70%
63%
75%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
86%
6%
94%
56%
99%
ฝนตก
-
-
0.26 นิ้ว
-
0.37 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.53 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Chittagong

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 เม.ย. 2564, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT+6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด