The Time Now > อาเซอร์ไบจาน > Baku > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Baku, อาเซอร์ไบจาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 21 เมษายน 2558 6:21:48 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Baku / Bine Airport

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
10 กิโลเมตรจาก Baku
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
39.22°F
37.4°F
5.59 mph 170° ใต้
81%
29.8 "Hg
10 ไมล์
อ. 21 เม.ย. 2558, 6:00 ก่อนเที่ยง GMT+05:00

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:55 AM
8:24 PM
13:29
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:06 AM
10:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Baku

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 เม.ย. 2558, 5:33 ก่อนเที่ยง GMT+05:00
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
63°F
52°F
46°F
50°F
55°F
48°F
46°F
ระดับที่สบาย
36°F
63°F
46°F
39°F
43°F
48°F
39°F
37°F
จุดน้ำค้าง
41°F
48°F
48°F
43°F
45°F
45°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
191°ใต้
14 mph
358°เหนือ
20 mph
354°เหนือ
25 mph
351°เหนือ
29 mph
359°เหนือ
29 mph
353°เหนือ
25 mph
349°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
5
6
6
6
6
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
60%
90%
84%
81%
69%
81%
77%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Baku

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 เม.ย. 2558, 12:32 ก่อนเที่ยง GMT+05:00
 
 
อ. 21 เม.ย.
พ. 22 เม.ย.
พฤ. 23 เม.ย.
ศ. 24 เม.ย.
ส. 25 เม.ย.
อา. 26 เม.ย.
จ. 27 เม.ย.
อ. 28 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
55°F
54°F
54°F
57°F
64°F
66°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
46°F
46°F
45°F
46°F
48°F
48°F
55°F
ระดับที่สบาย
61°F
48°F
46°F
45°F
54°F
63°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
50°F
45°F
41°F
45°F
45°F
48°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
197°ใต้
29 mph
352°เหนือ
18 mph
20°เหนือ
28 mph
355°เหนือ
17 mph
345°เหนือ
15 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
174°ใต้
1 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
6
5
6
4
4
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
71%
64%
75%
65%
59%
52%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
33%
26%
44%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.23 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 29 เม.ย.
พฤ. 30 เม.ย.
ศ. 01 พ.ค.
ส. 02 พ.ค.
อา. 03 พ.ค.
จ. 04 พ.ค.
อ. 05 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
68°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
57°F
57°F
59°F
61°F
57°F
ระดับที่สบาย
66°F
68°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
45°F
45°F
45°F
46°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
350°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
2 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
70°ตะวันออก
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
110°ตะวันออก
17 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
48%
48%
45%
44%
49%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Baku

อัพเดทล่าสุด: อ. 21 เม.ย. 2558, 5:33 ก่อนเที่ยง GMT+05:00