The Time Now > อาเซอร์ไบจาน > Baku > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Baku, อาเซอร์ไบจาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561 9:11:06 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Baku / Bine Airport

ฝนตกปรอยปราย. เมฆต่ำ. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
4192 กิโลเมตรจาก Baku
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
36.37°F
41°F
6.84 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
100%
30.18 "Hg
2.11 ไมล์
พ. 21 ก.พ. 2561, 9:00 หลังเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:26 AM
6:22 PM
10:56
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:29 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Baku

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 4:07 หลังเที่ยง GMT+4
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
45°F
46°F
52°F
45°F
43°F
46°F
48°F
ระดับที่สบาย
43°F
41°F
43°F
48°F
43°F
39°F
41°F
45°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
41°F
43°F
41°F
43°F
41°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
159°ใต้
6 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
185°ใต้
6 mph
166°ใต้
5 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
356°เหนือ
11 mph
355°เหนือ
9 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
92%
85%
74%
88%
94%
86%
77%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
25%
23%
23%
0%
14%
0%
12%
5%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Baku

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 6:14 หลังเที่ยง GMT+4
 
 
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
48°F
50°F
48°F
48°F
41°F
46°F
50°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
43°F
43°F
43°F
43°F
37°F
37°F
41°F
ระดับที่สบาย
48°F
45°F
46°F
43°F
41°F
32°F
41°F
43°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
41°F
43°F
39°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
190°ใต้
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
193°ใต้
17 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 mph
350°เหนือ
11 mph
170°ใต้
23 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
4
4
6
3
6
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
78%
74%
83%
77%
86%
77%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
36%
24%
9%
0%
35%
59%
6%
6%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.27 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
อ. 06 มี.ค.
พ. 07 มี.ค.
พฤ. 08 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
46°F
46°F
48°F
50°F
50°F
48°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
41°F
43°F
43°F
43°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
41°F
43°F
43°F
45°F
43°F
43°F
45°F
จุดน้ำค้าง
32°F
39°F
43°F
43°F
45°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
20°เหนือ
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
190°ใต้
12 mph
190°ใต้
27 mph
10°เหนือ
12 mph
20°เหนือ
6 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
6
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
81%
76%
62%
79%
73%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
5%
3%
49%
50%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Baku

อัพเดทล่าสุด: พ. 21 ก.พ. 2561, 4:07 หลังเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด