The Time Now > อาเซอร์ไบจาน > Baku > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Baku, อาเซอร์ไบจาน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2559 4:51:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Baku / Bine Airport

เมฆกระจาย. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
4192 กิโลเมตรจาก Baku
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
44.6°F
36.84°F
37.4°F
18.02 mph 160° ใต้
76%
30.21 "Hg
พฤ. 11 ก.พ. 2559, 4:30 หลังเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:39 AM
6:10 PM
10:31
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:14 AM
9:37 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Baku

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 11 ก.พ. 2559, 4:33 หลังเที่ยง GMT+4
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
39°F
39°F
41°F
46°F
39°F
37°F
39°F
46°F
ระดับที่สบาย
32°F
34°F
36°F
41°F
36°F
34°F
32°F
43°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
37°F
37°F
37°F
36°F
39°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
161°ใต้
9 mph
172°ใต้
9 mph
180°ใต้
7 mph
167°ใต้
6 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
164°ใต้
11 mph
173°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
87%
88%
75%
88%
91%
100%
77%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Baku

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 11 ก.พ. 2559, 11:32 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
พฤ. 11 ก.พ.
ศ. 12 ก.พ.
ส. 13 ก.พ.
อา. 14 ก.พ.
จ. 15 ก.พ.
อ. 16 ก.พ.
พ. 17 ก.พ.
พฤ. 18 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
45°F
48°F
50°F
50°F
52°F
57°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
39°F
37°F
41°F
39°F
37°F
43°F
48°F
ระดับที่สบาย
37°F
39°F
41°F
43°F
45°F
46°F
52°F
54°F
จุดน้ำค้าง
34°F
37°F
39°F
43°F
43°F
39°F
43°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
158°ใต้
8 mph
169°ใต้
10 mph
160°ใต้
15 mph
165°ใต้
9 mph
165°ใต้
7 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
196°ใต้
17 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
78%
78%
79%
80%
68%
62%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 19 ก.พ.
ส. 20 ก.พ.
อา. 21 ก.พ.
จ. 22 ก.พ.
อ. 23 ก.พ.
พ. 24 ก.พ.
พฤ. 25 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
54°F
43°F
50°F
50°F
50°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
36°F
34°F
36°F
39°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
66°F
46°F
37°F
43°F
45°F
43°F
45°F
จุดน้ำค้าง
37°F
28°F
23°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
26 mph
340°เหนือ
35 mph
340°เหนือ
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
24 mph
350°เหนือ
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
20 mph
350°เหนือ
7 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
6
7
4
6
4
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
66%
52%
56%
55%
61%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
26%
21%
10%
0%
21%
21%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Baku

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 11 ก.พ. 2559, 10:42 ก่อนเที่ยง GMT+4