The Time Now > ออสเตรีย > Bregenz > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bregenz, ออสเตรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 7:43:24 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Saint Gallen-Altenrhein

เมฆกระจาย. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
3338 กิโลเมตรจาก Bregenz
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
56.84°F
42.8°F
4.35 mph 110° ตะวันออก
59%
30.12 "Hg
4.97 ไมล์
พฤ. 22 เม.ย. 2564, 7:20 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
8:19 PM
13:59
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:18 PM
4:35 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bregenz

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 เม.ย. 2564, 2:20 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
36°F
32°F
63°F
50°F
37°F
34°F
64°F
ระดับที่สบาย
48°F
32°F
30°F
63°F
48°F
34°F
32°F
64°F
จุดน้ำค้าง
39°F
34°F
36°F
32°F
34°F
32°F
34°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
6 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
3
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
92%
100%
29%
54%
83%
97%
33%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
21 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
29%
4%
1%
2%
1%
2%
2%
3%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bregenz

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 เม.ย. 2564, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
64°F
66°F
61°F
55°F
50°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
34°F
39°F
39°F
45°F
43°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
64°F
57°F
54°F
50°F
48°F
50°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
37°F
39°F
41°F
50°F
37°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
285°ตะวันตก
6 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
264°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
20°เหนือ
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
36%
38%
49%
61%
94%
65%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
29 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
54%
62%
63%
80%
57%
50%
ฝนตก
-
-
0.03 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.64 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
จ. 03 พ.ค.
อ. 04 พ.ค.
พ. 05 พ.ค.
พฤ. 06 พ.ค.
ศ. 07 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
48°F
48°F
52°F
52°F
52°F
52°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
43°F
39°F
39°F
39°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
50°F
48°F
48°F
50°F
50°F
50°F
50°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
46°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
270°ตะวันตก
2 mph
270°ตะวันตก
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
340°เหนือ
2 mph
340°เหนือ
2 mph
340°เหนือ
2 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
98%
92%
47%
47%
47%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
75%
82%
71%
46%
46%
46%
46%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
1.07 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bregenz

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 22 เม.ย. 2564, 2:20 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด