The Time Now > ออสเตรีย > Bad Gastein > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bad Gastein, ออสเตรีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 23 กันยายน 2561 1:20:36 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Salzburg-Flughafen

ครึ้มฝน. เย็น.
ระยะทาง
3354 กิโลเมตรจาก Bad Gastein
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
53.71°F
50°F
6.84 mph 160° ใต้
82%
30.18 "Hg
อา. 23 ก.ย. 2561, 12:50 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:53 AM
7:06 PM
12:13
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:19 PM
3:47 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bad Gastein

อัพเดทล่าสุด: ส. 22 ก.ย. 2561, 8:16 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
50°F
55°F
72°F
63°F
46°F
45°F
50°F
41°F
ระดับที่สบาย
48°F
55°F
75°F
63°F
43°F
41°F
48°F
37°F
จุดน้ำค้าง
48°F
54°F
57°F
57°F
54°F
41°F
34°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
189°ใต้
6 mph
191°ใต้
6 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
98%
91%
60%
81%
100%
82%
51%
71%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
46%
28%
11%
40%
57%
11%
10%
2%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.36 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bad Gastein

อัพเดทล่าสุด: ส. 22 ก.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อา. 23 ก.ย.
จ. 24 ก.ย.
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
57°F
54°F
66°F
70°F
64°F
61°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
37°F
32°F
32°F
36°F
43°F
43°F
41°F
ระดับที่สบาย
75°F
45°F
50°F
63°F
66°F
63°F
61°F
66°F
จุดน้ำค้าง
57°F
34°F
28°F
34°F
37°F
45°F
45°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
200°ใต้
8 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
169°ใต้
3 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
350°เหนือ
4 mph
10°เหนือ
2 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
1
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
54%
38%
33%
34%
53%
56%
41%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
46%
58%
1%
3%
3%
5%
30%
4%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.35 นิ้ว
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
52°F
54°F
57°F
57°F
59°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
41°F
41°F
37°F
37°F
37°F
37°F
ระดับที่สบาย
63°F
50°F
54°F
57°F
57°F
57°F
59°F
จุดน้ำค้าง
54°F
39°F
39°F
41°F
43°F
45°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
350°เหนือ
5 mph
340°เหนือ
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
160°ใต้
6 mph
180°ใต้
2 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
1
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
62%
57%
55%
58%
60%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
39%
28%
6%
6%
4%
6%
51%
ฝนตก
0.52 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bad Gastein

อัพเดทล่าสุด: ส. 22 ก.ย. 2561, 8:16 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด