The Time Now > ออสเตรเลีย > Wollongong > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Wollongong, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 4:09:10 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sydney Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
9414 กิโลเมตรจาก Wollongong
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
60.8°F
11.18 mph 160° ใต้
83%
29.71 "Hg
ศ. 06 ธ.ค. 2562, 3:30 ก่อนเที่ยง GMT+11

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:36 AM
7:56 PM
14:20
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:17 PM
1:46 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Wollongong

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 11:15 หลังเที่ยง GMT+11
 
 
วันพฤหัสบดี
กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
63°F
84°F
70°F
63°F
63°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
61°F
63°F
82°F
70°F
63°F
63°F
75°F
66°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
50°F
55°F
59°F
55°F
57°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
181°ใต้
4 mph
357°เหนือ
11 mph
283°ตะวันตก
12 mph
166°ใต้
5 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
91°ตะวันออก
7 mph
108°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
4
2
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
72%
29%
64%
86%
80%
62%
80%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
13 ไมล์
14 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
30%
25%
4%
7%
30%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Wollongong

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
ศ. 06 ธ.ค.
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
72°F
73°F
75°F
88°F
73°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
64°F
66°F
66°F
66°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
81°F
73°F
73°F
75°F
82°F
72°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
48°F
57°F
61°F
63°F
59°F
61°F
61°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
252°ตะวันตก
11 mph
99°ตะวันออก
12 mph
72°ตะวันออก
18 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
189°ใต้
12 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
80°ตะวันออก
14 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
5
4
4
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
65%
70%
68%
45%
74%
77%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
43%
43%
48%
48%
5%
53%
54%
63%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
63°F
64°F
64°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
66°F
73°F
75°F
77°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
55°F
52°F
59°F
57°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
160°ใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
66%
61%
50%
64%
58%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
74%
70%
49%
4%
5%
51%
63%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.12 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Wollongong

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 11:15 หลังเที่ยง GMT+11

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด