The Time Now > ออสเตรเลีย > ซิดนีย์ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 24 มกราคม 2561 4:40:43 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sydney Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
9455 กิโลเมตรจาก ซิดนีย์
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
64.71°F
71.6°F
9.94 mph 190° ใต้
100%
29.86 "Hg
พ. 24 ม.ค. 2561, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT+11

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
8:06 PM
13:59
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:28 AM
11:45 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: อ. 23 ม.ค. 2561, 11:05 หลังเที่ยง GMT+11
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
79°F
86°F
75°F
73°F
73°F
84°F
75°F
ระดับที่สบาย
73°F
82°F
93°F
75°F
72°F
75°F
90°F
77°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
70°F
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
21 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
22 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
5
3
3
3
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
70%
58%
89%
93%
89%
66%
86%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: พ. 24 ม.ค. 2561, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
พ. 24 ม.ค.
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
84°F
86°F
84°F
82°F
81°F
79°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
70°F
68°F
ระดับที่สบาย
88°F
86°F
90°F
88°F
84°F
82°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
19 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
20 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
21 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
70°ตะวันออก
21 mph
180°ใต้
22 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
5
5
4
5
5
4
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
71%
68%
72%
68%
58%
78%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
11%
26%
0%
1%
6%
55%
42%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 01 ก.พ.
ศ. 02 ก.พ.
ส. 03 ก.พ.
อา. 04 ก.พ.
จ. 05 ก.พ.
อ. 06 ก.พ.
พ. 07 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
64°F
64°F
66°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
55°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
160°ใต้
7 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
70°ตะวันออก
11 mph
80°ตะวันออก
17 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
59%
58%
67%
69%
62%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
36%
35%
6%
9%
43%
6%
10%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: อ. 23 ม.ค. 2561, 11:05 หลังเที่ยง GMT+11

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด