The Time Now > ออสเตรเลีย > ซิดนีย์ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 19 ธันวาคม 2561 2:41:47 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sydney Airport

เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
9455 กิโลเมตรจาก ซิดนีย์
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
68°F
15.53 mph 190° ใต้
94%
29.95 "Hg
พ. 19 ธ.ค. 2561, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+11

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:39 AM
8:03 PM
14:24
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:12 PM
2:23 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 11:19 หลังเที่ยง GMT+11
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
70°F
73°F
70°F
70°F
70°F
86°F
77°F
ระดับที่สบาย
70°F
70°F
73°F
66°F
68°F
72°F
91°F
79°F
จุดน้ำค้าง
66°F
64°F
66°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
175°ใต้
11 mph
160°ใต้
13 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
92°ตะวันออก
6 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
17 mph
69°ตะวันออก
18 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
3
2
3
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
88%
78%
92%
92%
94%
59%
79%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
4 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
54%
50%
59%
67%
49%
7%
4%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: พ. 19 ธ.ค. 2561, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
อ. 25 ธ.ค.
พ. 26 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
86°F
75°F
70°F
70°F
79°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
68°F
63°F
63°F
64°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
72°F
88°F
75°F
68°F
75°F
79°F
81°F
84°F
จุดน้ำค้าง
66°F
70°F
63°F
57°F
54°F
57°F
59°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
18 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
179°ใต้
24 mph
180°ใต้
14 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
5
4
6
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
65%
71%
69%
58%
47%
48%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
67%
45%
27%
34%
27%
4%
5%
5%
ฝนตก
0.56 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 27 ธ.ค.
ศ. 28 ธ.ค.
ส. 29 ธ.ค.
อา. 30 ธ.ค.
จ. 31 ธ.ค.
อ. 01 ม.ค.
พ. 02 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
84°F
86°F
86°F
86°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
61°F
52°F
57°F
59°F
57°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
20°เหนือ
12 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
35%
45%
45%
44%
64%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
4%
3%
3%
40%
48%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: อ. 18 ธ.ค. 2561, 11:19 หลังเที่ยง GMT+11

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด