The Time Now > ออสเตรเลีย > ซิดนีย์ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 เมษายน 2561 4:48:49 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sydney Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
9455 กิโลเมตรจาก ซิดนีย์
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
64.4°F
14.91 mph 170° ใต้
83%
30.09 "Hg
ศ. 20 เม.ย. 2561, 4:30 หลังเที่ยง GMT+10

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
5:28 PM
11:8
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:18 AM
8:03 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 4:09 หลังเที่ยง GMT+10
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
64°F
72°F
72°F
66°F
64°F
68°F
72°F
ระดับที่สบาย
68°F
64°F
73°F
75°F
66°F
64°F
68°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
59°F
55°F
55°F
57°F
55°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
166°ใต้
9 mph
200°ใต้
11 mph
172°ใต้
14 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
83%
63%
59%
68%
77%
62%
53%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
4%
9%
2%
2%
1%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 12:14 หลังเที่ยง GMT+10
 
 
ศ. 20 เม.ย.
ส. 21 เม.ย.
อา. 22 เม.ย.
จ. 23 เม.ย.
อ. 24 เม.ย.
พ. 25 เม.ย.
พฤ. 26 เม.ย.
ศ. 27 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
73°F
73°F
75°F
77°F
77°F
70°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
63°F
61°F
61°F
64°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
68°F
66°F
จุดน้ำค้าง
61°F
57°F
54°F
57°F
55°F
55°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
170°ใต้
12 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
175°ใต้
9 mph
195°ใต้
12 mph
276°ตะวันตก
16 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
180°ใต้
15 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
60%
55%
57%
52%
52%
77%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
2%
2%
3%
3%
48%
54%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.5 นิ้ว
2.7 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 เม.ย.
อา. 29 เม.ย.
จ. 30 เม.ย.
อ. 01 พ.ค.
พ. 02 พ.ค.
พฤ. 03 พ.ค.
ศ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
68°F
68°F
68°F
70°F
72°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
64°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
57°F
52°F
54°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
160°ใต้
14 mph
180°ใต้
8 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
74%
71%
66%
66%
65%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
55%
53%
36%
5%
5%
5%
5%
ฝนตก
1.9 นิ้ว
0.77 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 เม.ย. 2561, 4:09 หลังเที่ยง GMT+10

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด