The Time Now > ออสเตรเลีย > ซิดนีย์ > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ซิดนีย์, ออสเตรเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561 11:04:58 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sydney Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
9455 กิโลเมตรจาก ซิดนีย์
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
55.4°F
16.78 mph 180° ใต้
77%
30.04 "Hg
อา. 21 ต.ค. 2561, 10:30 ก่อนเที่ยง GMT+11

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:08 AM
7:12 PM
13:4
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:54 PM
3:46 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 5:18 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
66°F
61°F
59°F
59°F
72°F
64°F
61°F
ระดับที่สบาย
61°F
66°F
61°F
57°F
57°F
75°F
64°F
61°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
55°F
54°F
54°F
55°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
186°ใต้
16 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
349°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
5
4
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
66%
79%
84%
84%
55%
74%
83%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
2%
2%
10%
2%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
อา. 21 ต.ค.
จ. 22 ต.ค.
อ. 23 ต.ค.
พ. 24 ต.ค.
พฤ. 25 ต.ค.
ศ. 26 ต.ค.
ส. 27 ต.ค.
อา. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
72°F
81°F
68°F
66°F
70°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
61°F
61°F
59°F
63°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
66°F
75°F
79°F
64°F
66°F
72°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
61°F
55°F
54°F
63°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
181°ใต้
16 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 mph
169°ใต้
13 mph
97°ตะวันออก
9 mph
70°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
15 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
5
4
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
58%
56%
69%
64%
78%
59%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
50%
2%
5%
35%
36%
59%
47%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 29 ต.ค.
อ. 30 ต.ค.
พ. 31 ต.ค.
พฤ. 01 พ.ย.
ศ. 02 พ.ย.
ส. 03 พ.ย.
อา. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
75°F
66°F
66°F
70°F
68°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
61°F
61°F
59°F
63°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
66°F
66°F
70°F
68°F
75°F
จุดน้ำค้าง
55°F
48°F
41°F
39°F
48°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
350°เหนือ
7 mph
70°ตะวันออก
12 mph
260°ตะวันตก
13 mph
260°ตะวันตก
17 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
180°ใต้
9 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
4
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
41%
40%
37%
47%
64%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
50%
48%
5%
5%
9%
38%
37%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ซิดนีย์

อัพเดทล่าสุด: อา. 21 ต.ค. 2561, 5:18 ก่อนเที่ยง GMT+11

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด